Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Dårlig timing af Kommunen

To veninder falder ned fra Dronning Louises Bro. Fra starten frakender politikere og embedsmænd sig for ansvar. Man forlanger at forældrene skal gennemgå en årelang retssag mod kommunen. Man påberåber sig, at de skal være et juridisk grundlag, når der skal udbetales erstatning. Et totalt og rodet sagsforløb har fået kunder i Nørrebros butikker til at reagerer. Sagen har været fulgt tæt i de måneder, den har varet. Deres retfærdighedsfølelse har været sat på prøve.

Juridisk grundlag

  • Kommunen må kun udbetale en erstatning, hvis der er et juridisk grundlag for det.

Det vurderer forvaltningen ikke, der er i denne sag på det foreliggende grundlag.

Sådan var det første reaktion fra politisk side i DR efter det tragiske uheld på Dronning Louises Bro.

Man burde kunne læne sig op ad et gelænder
Københavns Kommune har nu anerkendt erstatningsansvar for 14 – årige Frida, der blev lammet efter et fald fra Dronning Louises Bro og hendes veninde.

Det var et gelænder der gav efter, og de to piger faldt 4 ½ meter ned. Og i sagens forløb, har pigerne følt det, som om, at det var deres skyld, at de havde lænet sig op af gelænderet. Gelænderet var tæret af rust.

Politikere har efterladt indtrykket af, at det var de to pigers egen skyld, at det gik galt. Pigerne havde ikke kravlet rundt eller rusket i gelænderet.

Man kan ikke være sikker på, at læne sig op af offentlige gelændere. Et gelænder er vel beregnet til, at man kan læne sig op ad det.

Langt og rodet forløb
Det har været et meget rodet og langt forløb fra kommunens side. Det kunne godt være håndteret på en anden måde. Måske burde man bruge kommunikationsrådgivere. Forældrene til pigerne har følt det som om, at kommunen har forsøgt at finde smuthuller i lovgivningen. De mener, at kommunen ikke har optrådt ansvarlig og forsøgt at gemme sig bag juraen. Der har været kø ved håndvasket, mener forældrene.

  • Det er simpelthen så arrogant, som noget kan være. 
  • De er ikke store nok til at tage et ansvar 
  • Gelænderet er jo knækket, og det er dårlig vedligeholdt. Det er knækket, fordi det er rustet.

Svaret fra politikkerne
Ja sådan beskrev pigernes forældre situationen. Svaret fra politikerne var:

  • Kommunen har levet op til sin tilsynsforpligtelse med broen, derfor har forvaltningen umiddelbart ikke et juridisk grundlag for at udbetale erstatning 
  • Kommunen må kun udbetale en erstatning, hvis der er juridisk grundlag for det.

Beboere provokeret
Mange beboere og kunder på Nørrebro's butikker er blevet provokeret af Københavns Kommunes behandling af sagen. Folk er blevet ramt på deres retfærdighedsfølelse.

Ikke erstatningspligtig
Sagen startede med, at kommunens chefjurist håndfast kundgjorde i medierne, at kommunen ikke var erstatningspligtige.
Det er også frygtelig at se, at det først skal være mediedækning før at der sker noget. Ulykken skete tilbage i januar, og det er først nu der sker en afklaring.

En længe ventet politirapport
Politikerne havde hele tiden afventet en politirapport. Men denne var ikke entydig. Den slog i hvert fald fast, at der ikke var grundlag for at rejse en straffesag mod kommunen.
Kommunen havde åbenbart levet op til deres forpligtelser med tilsyn.

Men politiet konkluderede, at gelænderet var fuldstændigt rustet. Det var knækket bagover. De andre gelændere var lige så rustne.

Den længe ventede politirapport kunne også fastslå, at pigerne ikke selv var skyld i deres ulykke.

Ekstern politirapport
Nu har eksterne advokater fundet ud af, at kommunen havde erstatningspligt. Men det uhyggelige er, at der kun skal udbetales erstatning grundet sagens særlige faktuelle omstændigheder.

Københavnere bruger det offentlige rum
Det har nu vist sig, at der er mange gennemtærede gelændere rundt omkring i byen. Københavnere vil gerne bruge det offentlige rum. Ja det siger internationale medier. Og hvis disse offentlige rum ikke bliver vedligeholdt, ja så er det noget galt.

Gelænder var undersøgt
Man har jo vidst, at broerne og andre offentlige rum har været dårligt vedligeholdte. Det kan så virke uforståeligt, at kommunen ikke har villet tage ansvaret.
Man kan ikke bare betale erstatning ud til højre og venstre. Men når et hegn knækker og nogen kommer til skade, kan man ikke bare fralægge sig et ansvar. Ellers må kommunen jo gå ud og gøre ansvaret gældende over for de ingeniører, der har godkendt anlæggene.
Inden den tragiske ulykke var gelænderet blevet undersøgt af ingeniørfirmaet Cowi så sent som i december 2011.

Konklusionen var, at det først behøvede at blive skiftet i 2016. Det bliver så spændende at følge om dette firma bliver trukket med i en eventuel erstatningssag.

Det var galt med rækværket
Cowis tilsyn var bestilt af kommunen. Efter et generelt eftersyn af gangtunnellen under Nørrebrogade i april 2010 havde man anbefalet at reparere rækværket inden udgangen af 2012.

Man havde konkluderet, at den var gal med rækværket, hvor dele var løse grundet fugeslip på kantbjælke.

Hvor var konduiten?
Man kan undre sig, at kommunen ikke har vist større konduite i denne sag. Sagen har til tider været både pinagtig og uartig. Det menneskelige aspekt, moral og etik har til tider været helt fraværende. Fra starten har man afskrevet sig for ansvar.

Ideologiske tiltag
Politikerne skal nok passe på, at deres ideologiske tanker ikke forhindrer dem i, lige at stoppe op, og se på det, der nu engang er skabt og forsøge at vedligeholde dette. Tænk hvis ulykken var indtrådt for en af disse mediefolk, som har skamrost vores hovedstad. Havde man så også fra starten fraskrevet sig erstatningsansvar?

Det nytter heller ikke hele tiden, at bestille rapporter, hvis konklusioner harmonerer med ens ideologiske tiltag.

Når politikere eller embedsmænd så bestiller rapporter, der viser noget presserende, må man jo gå ud fra, at de reagerer.

Kæmpe efterslæb
Københavns Kommune har efterfølgende udgivet en rapport, der viser, at det vil koste kommunen to milliarder kroner over de næste 20 år blot at fastholde infrastrukturen i den nuværende misligholdte tilstand.
Samtidig har kommunen et efterslæb på 7,7 milliarder kroner.

Byens infrastruktur forfalder
Kommunens broer, veje og fortove forfalder. Men også byens cykelstier, som denne sides redaktør kunne mærke på sin krop i oktober måned.
Vi må jo konkludere, at politikerne har været for dårlige til at prioritere i deres jagt efter nye cykelstier og begrænsning af biltrafikken.

Foreløbig erstatning?
Det er helt uforståelig, at kommunen ikke udbetalte en foreløbig erstatning, for så efterfølgende at udrede trådene via domstolene. Forlanger man virkelig at forældrene skulle gennemgå en årelang retssag før retfærdighed skete fyldest?

Halvdelen af byen gravet op
På Østerbro kom denne sides redaktør til at tage fat i rækværket ved fodgængertunnellen ved Marskensgade. Den slingrede en meter fra side til side. Rækværket var fuldstændig gennemtæret. Den var ikke afspærret og der var ingen advarselsskilte.

Utroligt, halvdelen af hovedstaden er gravet op, byens økonomi har det bedre end nogensinde. Tal og kurver er på vej op. Men stop lige op og tal med borgerne en gang imellem. Det handler om mennesker.

Dårlig timing
Kommer en kunde til skade i en butik, er det som regel butikkens ansvar. Det kan være når, en kunde glider i et stykke efterladt plastik og brækker benet.

Men kommunen har vel ansvaret for det offentlige rum. Ja det troede vi. Og hvis kommunen har lige så dårlig timing ved uheld på diverse veje, broer, fortove m.m., ja så står de dårligt til.

Læs artiklen: Dårlige Broer, veje, fortove og cykelstier


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16