Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Den ny lukkelov ændrer detailhandelen

Den ny lukkelov vil fra oktober forstærke udskiftingen i detailhandelen på Nørrebro. De store centre og kædebutikker vil udnytte de nye muligheder. Det sker på bekostning af de små, selvstændige butikker. På Nørrebro hjælper familie og venner til i de små butikker. De ændrede forhold betyder behov for større fleksibilitet i pasningsorden i kommunen. Faglærte butiksansatte vil finde nye græsgange. 79 pct. mener, at det ikke er behov for udvidede åbningstider, men 68 pct. mener at butikkerne selv skal kunne bestemme deres åbningstid.

Store ændringer i detailhandelen
Der er allerede sket store ændringer af detailhandelen på Nørrebro. Dette har blandt andet noget at gøre med finanskrisen. Og det faktum, at bankerne ikke uden videre, forhøjer kassekreditten eller bevilliger penge til nyinvesteringer.

Ikke altid plads til parkering
En anden årsag er, at trafikmønstret har ændret sig. Spørger man i dag en forbruger, hvad forudsætningen for, at han/hun vælger en bestemt butik, ja så kommer på fjerde pladsen, behovet for en p – plads. Men dette anerkender byplanlægerne i København ikke. De mener, at byen skal være Co2 – neutral.

Nu kommer en anden ting på banen, nemlig lukkeloven. Den betyder også store ændringer i detailhandelen.

Lukkelov med begrænsning
Den nuværende lukkelov blev liberaliseret i januar 2011 og træder i kraft i oktober 2012. Men husk nu, at 

  • der stadig vil være forbudt at holde åbent juleaftensdag, juledag og 2. juledag, nytårsaftensdag efter kl. 15, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, grundlovsdag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag og 2. pinsedag.

Mulighed for dispensationer
Trods denne kraftige liberalisering er Ole Sohn fremkommet med endnu et lovforslag, der går ud på en yderligere liberalisering. Det skal være muligt at holde åbent ved særligt omfattende arrangementer.

Lovforslaget skal øge lukkelovens fleksibilitet. Det betyder, at butikker skal kunne holde åbent, når det sker noget særligt.

Dette har fået tænketanken CEPOS på banen. De mener ikke, at politikere skal blande sig i, hvem der holder åbent, og hvilke begivenheder, de berettiger til dispensationer. I stedet for at indføre særregler mener Tænketanken, at lukkeloven helt skal afskaffes.

Modstridende holdninger
Analyseinstituttet Norstat har for CEPOS foretaget en meningsmåling blandt 1.000 danskere. Et flertal (79 pct.)mener at de ikke har behov for udvidede åbningstider. Men samtidig mener 68 pct., at det bør være op til butikkerne selv at bestemme, hvornår de ønsker at holde åbent.

Men nu skal man nok tage undersøgelser af den art med en gran salt. Sidste år foretog FDB Analyse en undersøgelse. Den konkluderede, at en tredjedel ville handle mere eller meget mere om søndagen, end de gør i dag.

Det er mest de ældre del af befolkningen, dem over 55 år. Der vil undlade at handle om søndagen. Det er de unge, der vil handle mere. De højtuddannede vil i stigende grad handle om søndagen.

Flere kædebutikker
Den ny lukkelov vil betyde at butikskæderne vil svække de selvstændige butikker. For fem år siden udgjorde de hver tredje butik, men i dag udgør de seks ud af 10 butikker. Denne tendens vil nu forstærkes.
Konsekvensen bliver, at udbuddet af butikker i fremtiden bliver langt mere ensformigt. Detailhandelen vil blive mere ensformigt og vareudbuddet vil blive standardiseret.

Den selvstændige har ikke økonomien
Den lille og selvstændige butik har ikke økonomi til at udvide åbningstiden. Det har den store kædebutik i en periode. Og den kan man så bruge til at kvæle konkurrenterne. Det vil sige man vil bruge udvidet åbningstid til at kæmpe mod konkurrenterne.

Centre og butikskæder vil udnytte situationen
Men centre og butikskæder vil udnytte liberaliseringen fuldt ud. Således vil Magasin på Kgs. Nytorv holde åbent alle ugens dage fra kl. 10 – 20. Fisketorvet vil slå dørene op to ekstra søndage fra oktober til nytår. Coop vil åbne om søndagen for deres største kæder, Kvickly og Superbrugsen.

Forbrugerne kommer til at betale
Men det forbrugerne lige skal huske på, er at flere åbningstimer betyder større omkostninger, og det kan kun dækkes ind ved prisforhøjelser. Forbrugerne kommer i sidste ende til at betale for en bedre adgang til butikkerne.

Og mon ikke forbrugerne kommer il at finde et andet personale på de skæve tidspunkter?

Det veluddannede personale vil ikke arbejde på disse tidspunkter. En større andel af ufaglærte medarbejdere vil nok tilgå butikkerne og det betyder i sidste ende, en dårligere service.

Familie og venner hjælper til
På Nørrebro findes et utal af små butikker, der forsøger med udvidet åbningstid. Det foregår ofte ved hjælp af familier og venner. Der er ikke overskud til at ansætte rigtig butikspersonale.

Butiksansatte er brokhoveder
Mange veluddannede butiksansatte har iflg. HK overvejet at flytte græsgange, når opsvinget viser sig. De bryder sig ikke om udsigterne til et ødelagt familieliv, grundet skæve arbejdstider.

Argumentet for tilhængere af udvidet åbningstid kalder de faguddannede butiksansatte for brokhoveder. Når politibetjente, togpersonale, sygeplejerske kan arbejde på skæve tidspunkter, ja så kan faglært butikspersonale vel også.

Problemet er, at det var jo ikke det man gik ind til, da man blev ansat.

Købet vil fordele sig over flere timer
Ifølge Dansk Dagligvarehandel – prognose 2020 vil danskerne i stor stil flytte deres handel fra de små butikker til et især fortsat stigende antal discountbutikker. Og det koster de små livet. Samlet vil der forsvinde omkring 1.000 butikker.

De små købmænd vil uddø, fordi de får svært ved at holde trit med de store supermarkeder, der angiveligt vil stjæle søndagssalget fra de mindre spillere. Det fintmaskede ned af butikker landet over vil forsvinde.

Forbrugerne vil nødvendigvis ikke bruge flere penge. De vil bare fordele indkøbet over flere timer.

Måske går udviklingen endnu stærkere. Landets største discountkæde Netto får fri adgang til søndags – åbent.

Fleksibilitet i børnepasning
Når nu man stiller større krav til butikspersonalet m.h.t. fleksibilitet, ja så forventes det også fleksibilitet m.h.t. børnepasning. Men sådan forholder det sig ikke altid. Godt nok, har man i Københavns Kommune bebudet at man dropper sommerlukningen, men der bliver ikke tale om længere åbningstider eller opgivelse af forskellige lukkedage.

Og selv om politikerne har bevilliget masser af penge til området, var det en del år inden søskendegarantien fungerer. Med andre ord, butikspersonale og andre skal bruge masser af tid for at aflevere deres børn i diverse institutioner.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16