Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Dobbeltløn i Københavns Kommune

Københavns Kommune har altid været kreativ. Siden 2010 har man været klar over, at over 1.500 har fået dobbeltløn. Ansatte har fået sygedagpenge, samtidig med at de har været ansat i en anden forvaltning. I den kommunale udlægning: ikke hensigtsmæssig. Vi andre vil sige: Social bedrageri. Overborgmesteren mener, at styreformen med syv forvaltninger er medskyldig. Godt råd herfra, Få et nyt IT – system. Læs også om Nørrebro Handelsforenings møde med den kreative kommune.

En kreatv Kommune
Man kan ikke beskylde Københavns Kommune for ikke at være kreativ.

Det er styreformen, det er galt med?
I en tidligere artikel spurgte vi om enevælden skulle indføres i Københavns Kommune. Det var faktisk ment positivt.
Men nu beskylder overborgmestren den nuværende styreform for, at man ikke har adgang til hinandens data. Og med hinanden mener overborgmesteren, de forskellige forvaltninger.

Dobbeltlønninger
Problemet er, at 1.518 ansatte i Københavns Kommune har fået dobbeltlønninger. De har på samme tid været ansat flere steder i kommunen. De har været sygemeldt i det ene job, samtidig med at de har bestridt et andet job i kommunen.

Uhensigtsmæssig
Det var en intern revision, der har opdaget ulovlighederne. Allerede i 2010 blev nogle af forholdene opdaget. Da man udtog et stikprøve af 316 ansættelser viste det sig, at være fjerde sag var i det, der i det kommunale sprog hedder uhensigtsmæssig.

Er kommunens IT – system forældet?
Sagen kan dog går endnu længere tilbage. Utroligt er det også, at man ikke har grebet ind væsentlig før.

Og åbenbart er kommunens IT – system så forældet, at man ikke har opdaget ulovlighederne. Man burde jo for længst have gennemført en skærpet revision. Og det burde kunne ske uden en samlet forvaltning.

Det virker utroligt at man med få tiltag ikke har kunnet kontrollere og håndtere dette problem.

Socialt bedrageri
Særlig galt var forholdene inden for socialforvaltningen og i sundhedsforvaltningen.
Egentlig er det jo smart, at man kan melde sig syg på et job, og få sygedagpenge, for så at finde et andet job i kommunen. Det er jo det samme som socialt bedrageri. Og såfremt de ansatte bevidst har svindlet, må det få konsekvenser.

Københavns Kommune har forstærket deres indsats i belastede områder med hensyn til social bedrageri. Måske skulle man starte med at feje for egen dør.
En anden ting er jo, at det er skatteydernes penge, der går ud over. Man fastlægger budgetter, og nogen bliver ramt, fordi der ikke er penge til alt.

I strid med gældende regler
At politikere så har meldt ud, at det er i strid med gældende regler. Det må også være kommunalt sprog, for situationen må være mere alvorlig. Det er tale om social bedrageri.
Politikerne nævner, at det er i orden at tage ekstra arbejde og ekstra vagter. Men det kan da ikke være i orden, når man samtidig modtager sygedagpenge.

Det nytter heller ikke at affeje problemet med at indføre i et ansættelsesbrev, at man har pligt til at meddele, at man også arbejder andre steder.

Lovgivningen gælder også i Københavns Kommune
Den almindelige lovgivning må nu engang også gælde for Københavns Kommune. Man kan nu engang ikke dække sig ind under, at problemerne er opstået fordi det er syv forvaltninger.

En dyr fornøjelse
Nørrebro Handelsforening har også mærket Københavns Kommunes kreative evner. Således kørte man, som de fleste læsere af denne hjemmeside ved, et succesfuld indkøbsordning til ældre. Men pludselig ændrede Københavns Kommune i kontrakten. Det betød, at budgetterne i indkøbsordningen ikke kunne holde.

Landsretten gav i princippet Nørrebro Handelsforening ret i den anskuelse men tillagde det ikke dette argument nogen afgørende væsentlighed.

Det har været en lang og omkostningskrævende sag. Til sidst blev bestyrelsesmedlemmer truet med straffeforanstaltninger.

Hvad sker der i sagen
Det bliver spændende, at høre hvad der sker i denne dobbeltløn – sag i Københavns Kommune. Måske bliver den lukket for offentligheden og henlagt som uhensigtsmæssig.

Hvis du vil vide mere: Læs 

  • Det vilde vesten på Rådhuset 
  • Detailhandlere sure over lukkedage 
  • Nørrebrogades indvielse 
  • Indkøbsordning – med forhindringer 
  • Stævning mod Københavns Kommune 
  • Nørrebros nyere historie 1 – 3 
  • Dårlig timing af kommunen 
  • og flere artikler

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16