Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Du bliver overvåget

Som butik må du i princippet ikke fotografere butikstyve og hænge disse fotos op. Du må heller ikke videresende dem på mails. Men der er ikke så mange til at checke, hvad du gør. Men i social belastede områder er der masser af overvågning. I Mjølnerparken er der således 800 kamaraer. Når du bruger din telefon eller går på Nettet efterlader du spor. PET og politiet har fået mange beføjelser. Men danskerne er ligeglade. De tror at overvågning beskytter. Det er lykkedes for Staten, at bruge terrorbeskyttelse som argument for en omfattende overvågning. Selv på kirkegården bliver man overvåget. Ved amerikanerne, hvad undertegnede gjorde for 14 – 15 år siden?

Må ikke rundsende foto
Når du pågriber en tyv i din butik, må du ikke tage et foto af ham, og derefter sætte det op i butikken, eller rundsende fotoet med bemærkningen – Dette er en tyv.

Danskere overvåget som aldrig før
Men det er så meget man må i terrorens navn. Danskerne bliver overvåget som aldrig før, og de finder sig idet. Man har fortalt danskerne, at det er en nødvendighed for at bekæmpe terrorismen.

Fraværd af frihed
Overvågning og registrering betyder fravær af frihed. Overvågning får os til at ændre adfærd og ensrette os.
Hver gang du bruger dine konto – og kreditkort, telefon, computer, går på facebook efterlader du elektroniske spor. Man kan lynhurtig tegne en profil af dig.

Søgeord udløser alarm
Din facebook – profil er som skrevet overvåget. Og via Google kan man finde ud af, hvilke temaer du leder efter. Nogle søgeord udløser direkte en alarm.
Således har politiet brugt oplysninger på facebook i retssager mod unge aktivister. Politiet har således på kollisionskurs med persondataloven.

550 milliarder aflytninger
Således bliver der registreret 550 milliarder aflytninger på danskernes tele – og internettrafik om året. Det er et redskab til opklaring af alvorlige forbrydelser. Staten har adgang til alle danskers telefon – og internettrafik.
Det er tale om et stort indgreb i vores personlige frihed. Pludselig er ord som Grundlov og menneskerettigheder et fy – ord.
Man taler også om ejendomsrettens ukrænkelighed – det var engang. Ja man kan hvis rolig sige, at vores privatliv er under pres på grund af udhulinger i vores frihedsrettigheder.

Overvågning udvidet
Og så er overvågningen blevet udvidet og omfatter nu også internetadgang fra biblioteker, hoteller, netcaféer og gratis trådløse net, samt taletidskort og mobilt bredbånd.

Teleselskaber spiller stor rolle
Teleselskaberne spiller en stor rolle, når danske borger skal overvåges. De fungerer som gratis politibetjente. Efterretningsvæsnet og skattemyndighederne er meget interesserede.
De vil have selskaberne til at følge den overvågede via hans mobil.
Overvågningen i Danmark er gået et skridt videre, end noget andet steds. Teleselskaberne er via lovgivningen blevet bedt om at indsamle data, de ikke selv kan bruge til noget som helst.

Masser af spor
Hver enkelt af os, der bruger mobiltelefonen bliver registreret. Politiet kan nøjagtig gå ind og se via mobilmaster, hvor vi har befundet os på et givet tidspunkt.
Danmark har registermani. Og det kunne der godt være mange, der var interesseret i. Tænk, der findes over 100.000 registreringer om hver borger om året på mobil, fastnet og internet.

Kildekontakter, netværk, intime relationer, arbejdsmønstre, sovetider, faste opholdssteder og de ruter, du bliver transporteret på, er kortlagt.
Hvad oplysninger specielt bruges til, er der ikke mange der ved.

Man var mistænkt
Undertegnede har haft den samme bank i masser af år. Pludselig forlangte de billedlegitimation. Ja, sådan var lovgivningen, blev det sagt. Terrorfinansiering var en mulighed. Pludselig var man igen mistænkt.

Butikker involveret
PET bruger nu også butikker i deres kamp mod terror. Fint nok, at man får et kursus i, hvordan man skal agere i tilfælde af en aktion. Men modsat vil PET også have en feedback. Man vil gerne af butikspersonalet have at vide: 

  • Er der noget, der afviger, Er det noget, du undrer dig over? Er der en taske, der står forkert? Er der en, der fotograferer andet end det, turister normalt gør?

Tjenester ikke overvåget
Når nu en terrorist ville lave noget, så kunne han/hun bruge Yahoo, Gmail eller Hotmail . Disse tjenester bliver ikke overvåget herhjemme.

Sniffer – programmer
Og vær opmærksom på, at det er teknisk muligt for PET at overvåge dig via NemID.. i øvrigt så har PET siden 2002 i adskillige tilfælde brugt små spionprogrammer såkaldte trojaner mod mistænkte danskere. Man bruger også såkaldte sniffer – programmer, som gør dem i stand til at modtage kopi af alle indtastninger på computeren. Man skulle så tro, at det var en balance mellem retssikkerheden.

Ja bøger som 1984, Fahrenheit 451 og Kammerat Napoleon kommer pludselig til deres ret.

Danskere finder sig i overvågning
I Danmark skaber overvågning tryghed. Det er nogen, der passer på os. Vi bliver ikke forarget. De finder sig i, at de bliver overvåget døgnet rundt.

Danskerne er ukritiske, de føler sig i trygge hænder, når de bliver overvåget. Det giver os en følelse af sikkerhed. Danskerne tror, at overvågningen ikke er indført for at undertrykke os, men for at beskytte os. Overvågningen er ikke ond, den er for at beskytte os. Når det handler om politiske indgreb, der begrundes med terror, ja så forstummer protesterne

Vi ofrer frihed
Overvågningsteknologi, terrorpakken, lømmelpakken og visitationszoner er eksempler på, at vi gerne ofrer frihed. Men overvågning har ikke i sig selv nogen betydning for at forhindre kriminalitet.

Danmark er et kontrolsamfund
Læg mærke til, hvor gennemreguleret vores regeltyranni er blevet. Danmark er blevet et kontrolsamfund. Moralsk skyld bliver efterhånden til juridisk skyld.
I dag har sociale myndigheder ret uden retskendelse at få adgang til din bolig. Baggrunden skulle være begrundet i at redde udsatte børn.

Skyldig på forhånd
Kig bare på de arbejdsløse, der skal begå sig i et spindelvæv af regler, krav, påbud og forbud. De bliver rask væk smidt ud, uden begrundelse og uden ankemulighed, som loven ellers foreskriver. Der tages ingen hensyn til sygdom i den forbindelse. Man er skyldig på forhånd.

Stasi – land
Systemet har udviklet sig katastrofalt til uvenlighed, umenneskelighed og til at være udemokratisk. Er Danmark på vej til at blive en totalitær stat? Således angiver danskerne glat væk ens nabo, når det er den mindste mistanke om socialt bedrageri. Det fik den tyske TV – Kanal, ZDF til at betegne os som Stikker – Land. Ja de gik endda så vidt, at kalde vores land for Stasi – land.

Hver anden dansker ville således anmelde sine nabo. På den lange bane betyder det, at man underminere tilliden til staten og til hinanden.

Kommuner går for vidt
Kommunen har ansat privatdetektiver til at afsløre social e bedragere, og forsikringsselskaber afslører snydere på facebook.

Kommunens bestræbelser på at afsløre sociale bedragere er nogle gange gået for vidt. Man er gået videre end blot at observere, og det er ikke lovligt. Mange steder overskrider detektiverne deres beføjelser.

Forsikringsselskaber har i deres iver også overtrådt gældende regler ved at filme personer på privat grund.

Mistillid
Den berømte danske tillidskultur er ved at forsvinde. Vi er i gang med mistillids – og mistænksomhedskultur.
Vi er på vej til en Sikkerhedsstat, Overvågningsstat og Kontrolstat.

Er politikere puddelhunde for embedsmænd?
Man fjerner borgerrettigheder ved at påberåbe sig fare for terrorister. Er politikerne blev puddelhunde for embedsmænd? Ved bedre – mentaliteten er meget fremherskende.

Tavshedsløfte – farvel
Politiet ønsker i en konkret sag adgang til et stort register om borgernes besøg på hospitaler og andre helbredelsesoplysninger. Landsretten har pålagt Sundhedsstyrelsen at give politiet oplysningerne. Tjah i gamle dage havde lægen et tavshedsløfte.

Overvågning giver kreative muligheder
Flere boligforeninger ser kameraoptagelse som et redskab til at afsløre beboere i ulovligheder, og selv at opdrage dem uden anmeldelse til politiet. Man tager en snak med forældrene, hvis deres poder har gjort et eller andet. Egentlig var det alene politiet, der skulle bekæmpe kriminaliteten. Og her i landet er det politiet, de kan udøve politimæssig myndighed og justits.

Men der er åbenbart gået selvsving i den. Overvågning giver mange nye muligheder.
800 kamaraer i Mjølnerparken
Og følger dem, der er ude på noget sig overvåget, ja så flytter man bare over i nabo – området. Det har vi set på Nørrebro. Således har man i Mjølnerparken opsat hele 800 overvågningskamaraer.

Hvor er persondataloven?
Seks ud ti boligforeninger hænger overvågningskamaraer op alene for at forhindre mindre problemer, og ikke for at forhindre kriminalitet. Hvis et kamera bruges til at få folk til at rydde op, er det imod persondataloven.

Overvågning er farlig
Ofte kan man opleve overvågningsfilm på Youtube . Det afslører folk i pinlige situationer. Det minder om de ting vi ser på Reality Tv, bl.a. Big Brother og Paridise Hotel.

I kriminalfilm bliver overvågningen fremhævet som positiv. Vi glemmer at overvågning er farlig i magthavernes hænder.

Naiviteten med at hvis man ikke har lavet noget dumt, så har man ikke nået at frygte. Men der er i høj grad noget at frygte for den rigtige Big Brother.

350.000 overvågningskameraer i danmark
Det er frit slag med at overvåge ulovligt i Danmark. Kontrolmyndighederne har ingen chancer for at sikre, om loven er overholdt. Det er ikke nogen anmeldelsespligt, når man opsætter kamaraer. Sikkerhedsbranchen mener, at der i Danmark er 350.000 overvågningskamaraer. Det giver os flere kamaraer pr. indbygger end for eksempel Storbritannien. Men egenetlig ved ingen, hvor mange der er.

Guldgrube for sikkerhedsbranchen
Du er overvåget på de fleste offentlige steder. I busserne og i butikkerne. Hvert år bliver der installeret 50.000 nye intelligente kamaraer i danske virksomheder. Den danske sikkerhedsbranche har kronede dage. De omsætter for mellem 8 og 9 milliarder kroner årligt. Og ikke på alle arbejdspladser overholder man lovgivningen. Her bliver de ansatte ulovligt overvåget.

Pet og Politiets beføjelser vokset
Beføjelserne til Politiet og PET er vokset kraftigt de senere år.
Datatilsynet har 40 ansatte, men de er overbebyrdet.

Hvor er balancen mellem sikkerhed og frihed
Det næste vi ser er et system med ansigtsgenkendelse. Politiet vil så rykke ud og anholde en mand som computeren har bestemt er farlig. Måske kan kammeraet også tilkobles systemer, der kan genkende mistænkelig adfærd.
Hvor er balancen mellem sikkerhed og frihed?

Et netsupermarked har et hul
Virksomhederne holde øje med forbrugerne. Og de holder øje med de kendte. Pludselig fik vi at vide, at netsupermarkedet, irmatorvet.dk havde haft et hul i sikkerheden. Det gjode det muligt for udbudne gæster, at se 30.000 kunders kontaktoplysninger, password og købshistorik.

Og det er ikke første eller sidste gang, sådan noget sker. Således kunne man pludselig se 250.000 elevers intime detaljer på nettet.

Amerikanere har dine data
Skal du en tur til USA med fly, så vær sikker på, at de kender alt til dig. USA er ikke forpligtet til at behandle oplysningerne på betrygende vis Det er ekstremt personlige oplysninger, man udleverer til USA. Disse oplysninger sammenkøres med andre registre og udveksles med andre lande.

Antallet af aflytninger stiger
Også antallet af telefonaflytninger stiger. Stigningen fra 2004 til 2011 er på hele 34 pct. Det er særlig inden for rocker – og bandekriminalitet, anden grov kriminalitet, narkotikakriminalitet og indbrudskriminalitet, det anvendes.

Masser af ransagninger
Ransagninger stiger også, Det er jo også en fin måde, at overvåge på. Således blev der i 2011 foretaget 7.749 ransagninger. Domstolene er blevet meget føjelige. Måske kigger man ikke så nøje på retsplejeloven. En mere eller mindre form for automatik har indfundet sig på området.

PET registrerer på livet løs
PET har i årtier registreret lovlig politisk virksomhed i langt større omfang end diverse justitsministre har fortalt os. Det blev der så rent lovgivningsmæssig sat en stopper for i 1968. Men så fortolker man pludselig lovgivningen anderledes, og så kan såkaldte arbejdskartoteker godt registeres. Og organisationer blev fortsat overvåget. Det samme gjaldt for ledende medlemmer.

I 1998 kom det frem, at PET overvågede menige, passivemedlemmer af opstillingsberettigede partier. Hvis man havde en eller anden form for tillidspost, ja så måtte man godt overvåge vedkommende. Hvorfor de skulle have lov til det, ja det henstår i det uvisse.

PET overvåger i dag de yderste højre kræfter i det danske samfund. Der er tre kategorier, nationalistiske, nynazistiske og antimuslimske. PET vurderer, at der kun er ganske få personer. Man rekrutterer blandt andet fra hooligan – bevægelsen. Man bliver undervist i våbenbrug og kampsport.

Også bandemiljøet bliver nøje overvåget. Man regner med cirka 2.000 personer, med en tilgang på 200 årligt.

Det ekstreme venstre bliver selvfølgelig også overvåget. Her har man oplevet ildspåsættelser og IT – kriminalitet m.m.

Det tyske mindretal overvåget
Helt op i 1970erne blev det tyske mindretal i Sønderjylland overvåget. Lige efter 1945 oprettede man en sønderjysk efterretningstjeneste. Man slog hårdt ned på medlemmer af det tyske mindretal. Havde man siddet i Fårhus – lejret så kunne man godt glemme at søge en offentlig stilling.

Avanceret spion – program
Måske indkøber PET også det udstyr som kollegaerne i London har anskaffet i forbindelse med de olympiske lege. De har erhvervet et softwareprogram Geotime, der anvendes af det amerikanske militær til at kortlægge enkeltpersoner meget detaljeret i tredimensionale grafikker. Programmet opsamler oplysninger fra sociale netværk, facebook, satellitter, mobiltelefoner, bankoverførelser og IP – adresser.
Og programmet vi kunne misbruges over for demonstranter, mener borgergrupper i England.

En borgmester bruger kommunale registre
En tidligere borgmester risikere fængselsstraf. Han sigtes for at at have misbrugt sin adgang til de kommunale registre til at søge oplysninger om sin politiske modstander. Og politiet mener, at han har givet disse oplysninger videre.

Overvåget på kirkegården
Cirka hver søndag besøger undertegnede Garnisons Kirkegården. For et par år siden var der andre, der overvåget mit besøg. Først med kikkert, senere med kamara. Det var den amerikanske ambassade, der havde travlt. Jeg klagede til kirkegårdens ledelse, men de kunne ikke rigtig gøre noget. Fra ambassaden havde man frit udsyn til store dele af kirkegården.

Overvågning fortsatte
Senere kom det frem, at USA – vagter overvågede tog og busser på Østerbro. Skråt overfor ambassaden havde man en overvågningscentral. PET havde kendt til forholdene siden 2000, men var ikke grebet ind. Og så vidt undertegnede husker, så fortsatte overvågningen uanfægtet.

Autonome på Nørrebro
Det kom også frem, at den amerikanske ambassade skyggede det autonome miljø på Nørrebro. Deres færden blev kortlagt og det blev noteret, hvem de mødtes med. Københavns Politi havde kendt til overvågningen, men der blev ikke grebet ind.

Ved de alt?
Det er nu længe siden, undertegnede er blevet overvåget, når Garnisons Kirkegården er blevet besøgt. Måske har de fundet ud af, at jeg ikke er en fare for dem. Og dog. For cirka 14 – 15 år siden skrev undertegnede en række artikler til Dagbladet Arbejderen om den amerikanske dobbeltmoral. Mon ikke de har affundet sig med dette?


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16