Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

LOKALPOLITISK DEBAT OP TIL KOMMUNEVALGET EFTERLYSES

LOKALPOLITISK DEBAT OP TIL KOMMUNEVALGET EFTERLYSES:
Visitkortet: “Bymidten” krakelerer i mange kommuner?
– Bli`r ægtefælle-job samtidig en mangel især i YDRE-DANMARK??

Detailhandlen er ikke kommet særligt godt ind i 2012 her i 1. halvår. Og får det hårdt i hele 2012 – men forhåbentligt lidt bedre end i 2011.

Detailhandlen i bymidten sammen med andre servicefag har tidligere været et godt visitkort også beskæftigelsesmæssigt set for mange kommuner, når kommunen og øvrige lokale virksomheder satsede på og lykkedes med at tiltrække dygtige medarbejdere og deres ægtefæller til kommunen. Der var ofte gode beskæftigelsesmuligheder for begge ægtefæller. Det er langt sværere nu især i YDRE-DANMARK at tiltrække dygtige medarbejdere, hvis der ikke er mulighed for ægtefæller at finde beskæfigelse i f.eks. detailhandlen eller i håndværks- og servicefagene.

Bymidten – visitkortet med specialhandel og servicefag i øvrigt risikerer at krakelere i mange byer især de kommende år med øget fokus i detailhandlen på at bekæmpe hinanden på søndage – især mellem kæderne i stordetailhandlen og overfor den øvrige detailhandel, der ikke magter søndagsåbent, når lukkeloven næsten lukkes helt ned til efteråret.

Det bli`r i høj grad også op til de samlede virksomheder foruden borgere og især politikere i en kommune i et handelsområde/i en by at satse på at medsikre, bakke op om det bedst mulige lokale visitkort af handel, håndværks- og servicefag, så der fortsat er gode muligheder for beskæftigelse af ægtefæller, når der er brug for at sikre tilflytning af dygtige og nødvendige medarbejdere til den enkelte virksomhed som overlevelsesgrundlag. Eller til en kommunes offentlige arbejdspladser, når bølgen af fratrædelser som pensionister sætter ind om få år. For mange kridtede vinduer er ikke noget rart visitkort, hverken for detailhandlen, boligpriserne, det øvrige erhvervsliv og slet ikke for skattegrundlaget fremover i en kommune.

Mange kommuner/handelsområder er i farezonen. Der bliver brug for en lokalpolitisk debat her og nu og ikke mindst både op til og under valgkampen, hvor partierne, de opstillede politikere bør komme med nogle klare holdninger og oplæg til politiske initiativer.

v/Bent Aarrebo Pedersen
formand for Danmarks Handelsstandsforeninger
Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16