Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Frank Aaen som overborgmester?

Efter næste kommunalvalg hedder overborgmesteren også Frank. Men han kan godt have skiftet efternavn. For prognoser fortæller, at en tredjedel af københavnerne ville stemme på Enhedslisten. Og i borgerlige kredse mener man at de mere røde i København end i Folketinget. Og lige så snart revolutionen når Nørrebro og omegn, så vil bankerne blive nationaliseret, Børsen afskaffet, politi og militær nedlagt, ja og så er det arbejderne, der overtager produktionen. Det er nok ikke dette at S – SF havde forventet fra deres støtteparti

Katastrofevalg forude
Alt tyder på et katastrofevalg for S og SF til kommunevalget i 2013. ved sidste kommunalvalg fik de to partier tilsammen 45 pct. Lige nu står de to partier til kun 26 pct. Således sidder 17 S – borgmestre i dag på det yderste mandat.
Også i København er der en mulighed for forandring. Her har vi Enhedslistens højborg. Og her plejer de at være mere ræverøde end andre steder.

Frank – som overborgmester
Vi har stadig en Frank som overborgmester efter næste kommunalvalg. Men det kan godt være, at han har skiftet efternavn.
Måske kan det også blive en profil som Line Barfod. Hun er nok ikke så firkantet.

Ok, det er lang tid til næste kommunalvalg, men alligevel. Mulighederne er der.

35 pct. i København
Johanne Schmidt – Nielsen, partiets stemmesluger og markante profil, kan på grund af partiets rotationsprincip ikke stille op til næste folketingsvalg, hvis det afholdes i 2015.

Mulighederne får et skifte er i høj grad til stede. Enhedslisten har haft en eksplosiv vælgerfremgang i København. Meningsmålinger har vist helt op til 35 pct. af stemmerne. Og Socialdemokraterne daler helt ned til sølle 12,2 pct.
Partiet har bebudet, at de er klar til at dække alle borgmesterposter.

Ræverøde i København
I borgerlige kredse frygter man denne udvikling. For som de siger. I København er de ræverøde, mere røde end i Folketinget.

De Konservative har allerede bebudet, at de vil pege på Frank Jensen. Men deres udsigt i København ser også meget mørk ud. Mon deres stemmer får afgørende betydning?

Rasende over studehandler
Grunden til Enhedslistens store succes er at mange vælgere i København er af den opfattelse, at S og SF ikke mere fører rød politik. De er rasende over partiernes studehandler med de borgerlige.

Uligheden er blevet større
Med skattereformen er reform af førtidspension – og fleksjobordningen har regeringen taget penge fra de mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at uligheden er blevet større. Og særlig i nogle områder af København, især på Nørrebro er uligheden blevet for stor, mener Enhedslisten. Partiet mener, at man i København skal kompensere for denne politik, for at mindske uligheden.

Angreb mod Enhedslisten
Mange føler også, at S anser Enhedslisten som en større fjende end de borgerlige. Således har Henrik Sass Larsen indført et kraftigt angreb mod netop Enhedslisten. Det lyder næsten som 

 • Kommunister og oprører

Ifølge Sass, så undergraver Enhedslisten regeringen. Ja han har faktisk udtalt: 

 • Enhedslisten er et ekstremt venstreorienteret parti, der ønsker sig et klasseløst, kommunistisk samfund. Vi kan ikke få al vores politik igennem med dem, for de vil jo ikke skrive under, når det begynder at gøre ondt. 
 • Vi kan ikke have, at en forsamling af mennesker, hvor nogle er leninister, nogle er marxister, nogle er trotskister, nogle er kommunister – skal sidde og køre landet. Det går ikke.

Men mange vælgere i København føler at Enhedslisten er det eneste troværdige parti, der forsvarer den lille mand gennem partiets agitation for social retfærdighed.
Og bag det hele sidder de borgerlige partier og lugter blod. For både S og SF har megastore problemer med baglandet.

De Radikale har meget spillerum
S og SF har i regeringen givet De Radikale utrolig meget spillerum. Og glemt for vælgerne er også, at erhvervslivet faktisk har rost regeringens økonomiske politik.

Men også internt hos Socialdemokraterne er der problemer. Således har en række afdelinger opfordret partiet til at skifte kurs. Man er på landsplan bekymret over kommunalvalget i 2013.

Mange opfatter partiets kurs som rodet og uden politisk fokus.

Ikke velset hos de ræverøde
Ser man det hele i Københavner – perspektiv, så har Frank Jensen sænket erhvervsskatten for at få Venstre med. Der er lavet flere parkeringspladser med De Konservative. Det er ikke velset hos de ræverøde.

Sidste års budgetforhandlinger foregik uden Enhedslisten. Frank Jensen satsede mere på SF og De Radikale. Men der har også været problemer i samarbejdet med disse to partier.

Efter sommerferien starter de nye budgetforhandlinger. Enhedslisten opfordrer til, at det skal være et rødt afsæt.

Kampgane mod regeringen
På landsplan har Enhedslisten startet en kampagne Regeringen tilbage på Sporet. Men man afviser, at den er rettet mod regeringen. Ingen tvivl om, at kampagnen er beregnet til at styrke egne interesser.

Hvad kan en detailhandler forvente sig?

 • Hvad kan vi så forvente, som detailhandler på Nørrebro? 
 • Enhedslisten vil lukke store brogader for biler, indføre bompenge, gøre offentlig transport gratis og lave bilfrie zoner 
 • Enhedslisten vil hovedsagelig give byggetilladelser til huse på op til seks etager 
 • Enhedslisten vil legalisere hash 
 • Enhedslisten vil have flere alternative fristeder som det hedengange ungdomshus på Jagtvej 69 
 • Enhedslisten vil ”afskaffe” fattigdom og sætte kontanthjælp, dagpenge og andre overførselsindkomster op. 
 • Enhedslisten vil forbyde reklamer i det offentlige rum 
 • Enhedslisten vil have offentliggjort, hvad alle virksomheder betaler i skat 
 • Det er Enhedslistens mål at opnå en nedlæggelse af EU 
 • Den socialistiske revolution erstatter kapitalismen med en demokratisk planlagt og kontrolleret behovsstyret økonomi. 
 • Da socialismen vil fjerne de økonomiske og politiske magthaveres magt og privilegier, kan den kun indføres i forbindelse med et revolutionært brud med kapitalismen og den herskende klasse under kapitalismen – borgerskabet.

På længere sigt vil Enhedslisten: 

 • nationalisere bankerne 
 • lukke Fondsbørsen 
 • afskaffe politi og militær 
 • arbejderne skal overtage produktionen

Mon ikke revolutionen er udsat et par år
Men nu lyder det fra Enhedslistens ledelse, at vold kan være nødvendig for at forsvare landvindinger, hvis politiske modstandere ikke fredeligt accepterer beslutninger efter et demokratisk magtskifte til et socialistisk styre. Og så plejer kontrarevolution heller ikke at være fredelig.

I den forbindelse mener Enhedslisten, at politiet i forbindelse med rydning af Ungdomshuset fungerede som et voldsapparat.

Men mon ikke Enhedslisten er langt fra den endelige revolution, for partiet har da de senere år stemt for finansloven, Libyen – krigen og en energiaftale.
Så mon ikke revolutionen er udsat et par år?

Johanne aflyser
Men nu til ærgrelse for mange, aflyser Johanne nu revolutionen. Hun udtaler, at voldelig revolution og en privat ejendomsret, der begrænser sig til tandbørster, ikke hører hjemme i Enhedslisten.

Der er åbenbart forskellige holdninger i ledelsen til, hvordan man betragter et socialistisk drømmesamfund.

Johanne Schmidt – Nielsen undsiger også centrale dele af Enhedslistens principprogram ved at gøre sig til talsmand for at bevare militæret og politiet. Mon hun dermed har bremset de revolutionære medlemmer?

Et medlem af ledelsen kalder medlemmer af Blekingegade – banden for sande idealister. Deres handlekraft bliver beundret.

Og heller ikke alle er enige med partiets store profil. Men slagsmålet skal vel først kæmpes næste år til partiets landsmøde?


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16