Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

En afsporet Metro

Butikker lukker og naboer til Metro klager. Butikker mister omsætning som følge af byggeriet. Men politikerne har kun afsat småpenge i erstatninger. Og dem, der forsøger sig bliver mødt af stjerne – advokater. På Nørrebro have lokaludvalget et alternativ klar ved Runddelen. Hvis deres plan var gået igennem havde det betydet chikane i årevis for butikslivet, men på den anden side hindret et flaskehalsproblem, som nu antagelig vil opstå ved indgangen til Assistens Kirkegård.

Vi skal meget igennem
Vi skal så meget igennem, inden Metroen står færdig.

Nørrebro Lokaludvalg ønsker en alternativ løsning
Utilfredsheden med Metro – byggepladserne fortsætter. Det er både almindelige borgere og erhvervsdrivende, der er utilfredse. Og på Nørrebro er Nørrebro Lokaludvalg bestemt ikke enig med Københavns Kommunes og Metroselskabets dispositioner.

Nørrebro Lokaludvalg har fået udarbejdet alternative tegninger til Runddelen Station. Udvalget vil have nedgange direkte fra Runddelen. De mener, at den fredede Assitens Kirkegård efterhånden vil blive ødelagt, såfremt 10.000 mennesker og hundreder af cyklister hver dag smadrer den fredelige park.

Flaskehalsproblem
Kommunen og Metroselskabet har beregnet sig frem til, at der daglig vil passere 4.000 passagerer på stationen. Men dette tal mener Lokaludvalget er stærkt underdrevet. Man er bange for at porten vil give trængsels - problemer. Fredningsmyndighederne har nægtet at åbne yderligere ind til kirkegården. Derfor vil der ifølge lokaludvalget opstå flaskehals - problemer.

Nedgang midt på Runddelen?
Københavns Kommune og Metroselskabet vil ikke forstyrre trafikken unødvendig, ved at anlægge nedgang direkte på Runddelen. Anlægsperioden ville strække sig over en årrække. Det ville antagelig også ødelægge butikslivet, men det mener man ikke i Nørrebro Lokaludvalg er noget problem. Gaden har før været helt spærret af flere omgange, og den er nu spærret for pendlertrafik. Butikslivet skulle have lagt rygtil den nye situation, stod det til Nørrebro Lokaludvalg.

Men kommunen vil det anderledes. Også ved Nuuks Plads er der forskellige holdninger. Her ønsker Lokaludvalget, at der skal inddrages mere grønt område.

Villedt naboer og erhvervsliv
Vi har tidligere her på siden kunne berette om, at Metroselskabet har vildledt naboer og erhvervsdrivende om deres ret til erstatning. Der er også sat store spørgsmålstegn ved klageinstansen Ekspropriationskommissionens uvildighed. Måske skyldes det sammenfaldende ejerinteresser mellem Metroselskabet – Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Spisehus fra 1792 drejer nøglen om
Og befolkningen hører kun om de kendte butikker og erhvervsvirksomheder, når de drejer nøglen om. Således har spisestedet A Porta fra 1792 drejet nøglen om. Det er en direkte konsekvens af Metrobyggeriet.

Overlevet englændernes bombardement
Og naboen Hviids Vinstue har mistet en omsætning på 1,3 millioner kroner. Hviids Vinstue er fra 1723 og har overlevet Københavns Bombardement i 1807. Mon de også overlever kampen mod Metroen?

Ingen sanktionsmuligheder
Det omfattende metrobyggeri vil koste masser af butikkers liv, inden det står færdig. Og masser af disse butikker kan kigge langt efter erstatning. 

  • Det er urimeligt, at de, der tilfældigvis har en butik på Nørrebrogade eller Enghave Plads, skal miste en masse penge eller lade livet. Og de har ingen sanktionsmuligheder

Sådan siger Johnny Beyer, næstformand i Nørrebro Handelsforening.
Og det er de små specialbutikker, der har det værst. De har ikke som kædebutikkerne penge i baghånden.

Bliver mødt af stjerneadvokater
Virksomheder, der forsøger at få erstatning bliver mødt af stjerneadvokater. De udtaler, at de bliver mødt af stjerneadvokater, og at de bliver jordet af Metroselskabet.

Det kan også virke mærkværdigt, at det til de 21 byggepladser kun er afsat 36 millioner kroner i erstatning. Og allerede nu har Metroselskabets advokater indkasseret 8, 6 millioner kroner i honorar.

Advokaternes opgave er, at forhindre at erstatninger i en rimelig størrelse bliver udbetalt.
Man kan undre sig lidt over de to beløbs forhold.

Budgetteret med småpenge i erstatninger
Tænk at hele anlægsprojektet er på 21, 6 milliarder kroner. Og så har man kun afsat 36 millioner kroner til byggeri - ramte naboer.

Massive klager
Men kommunen har dog i visse tilfælde givet naboer ret i deres massive klager om støjende og støvende arbejde. I visse tilfælde har det været forbundet med direkte livsfare at befinde sig i ens hjem under arbejdet på Metro – stationerne.

Således har kommunen visse steder indført skærpet eftersyn. I en del tilfælde har Metroselskabet til stor fortrydelse fået afvisning på deres ansøgning om dispensationer.

Naboer skal finde sig i rystelser, støv, støj og meget mere. Hvem kender grænseværdierne?

Problemer med hver fjerde lyskryds
Og har du lagt mærke til, at trafikken ikke glider. Årsagen er at de kabler, der går til lyskurvene rives over, når man graver til de nye metroer. Og så nulstilles de indstillinger, der skal give en grøn bølge. Københavns Kommune opfordrer derfor Metroselskabets entreprenører til at orientere sig om, hvor kablerne ligger.

I øjeblikket er der galt med hver fjerde lyskryds.

Metropladser er kedelige
Der er ikke så meget nytænkende ved de Metropladser, som byudviklerne har tænkt sig. Og så ligner de planlagte pladser hinanden. Mange lokaludvalg, grupper m.m. føler sig forbigået, når de kommer med forslag til forbedringerne.

Man har godt nok forsøgt at involvere borgerne. Gennem lokalplaner og høringsrunder har man forsøgt at involvere borgerne, men mange føler, at beslutningerne allerede er taget. Det er mærkeligt, at de forskellige pladsdannelser ikke kommer til adskille sig mere fra hinanden.

En del af de elementer, der præger de kommende pladsdannelser er vedtaget ved lov. Dem kan man ikke gøre så meget ved. Men hvorfor benyttede man ikke lejligheden til at lave noget mere sprælsk. Vi har da så mange udmærkede landskabsarkitekter.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16