Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Den samlede detailhandel gik kun frem med 0,6% i kroner

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

NOTAT vedr. detailhandel i januar-juni (6 mdr.) 2012 baseret på de nyeste værdiindeks (kroner) for brancher fra Danmarks Statistik sammenholdt med januar-juni (6 mdr.) 2011 bearbejdet og kommenteret af Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger

Den samlede detailhandel gik kun frem med 0,6% i kroner i kasseapparaterne i de første 6 mdr. i år i forhold til de første 6 mdr. sidste år.
Højdespringere blev: Butikker med elek. husholdningsapparater +15,5% (juni +35%),
cykelhandlere med +11,2% og discount +8,4%

Danmarks Statistik har revideret branchetallene og medtager nu også i opgørelserne servicestationer (tankstationer), der i 2011 repræsenterede 9% af det samlede detailsalg fordelt med et kiosksalg repræsenterende 5% af det samlede salg i varegruppen: “Fødevarer og andre dagligvarer” og med et brændstofsalg, der nu inkluderes i varegruppen: “Andre forbrugsvarer” med en andel i 2011 på 14% af omsætningen.

Detailhandel i juni
Den samlede detailhandel gik i juni i forhold til juni sidste år frem med 1% viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Bedst gik det for:
1. Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner +35%
2. Detailhandel med computere m.v. +18%
3. Forhandlere af sports- og campingudstyr +12%
4. Cykelhandlere +12%
5. Lædervareforretninger +11%
6. Dyrehandlere +11%
7. Møbelforretninger +10%

Dårligst gik det for:
1. Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil -46%
2. Detailhandel med musik og videooptagelser -15%
3. Apotekere -13%
4. Blomsterforretninger, plante-/havecentre -11%
5. Fiskehandlere -10%
6. Bagere -10%

Detailhandel de første 6 måneder

Den samlede detailhandel gik med revideringen omtalt ovenfor kun frem med 0,6% i de første 6 mdr. i år i forhold til de første 6 mdr. sidste år til trods for markant højere fødevarepriser i år end sidste år.

For supermarkeder og varehuse m.fl i de første 6 mdr.
blev det for “købmænd og døgnkiosker” til 2,9% tilbagegang. “Supermarkeder” en tilbagegang på 2,8% , for “Discountbutikker” en vækst på 8,4% og for “Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (herunder varehuse og stormagasiner)” en tilbagegang på hele 1,8%. Servicestationer en fremgang på 0,3% (i juni –6%)

For de 7 specialbrancher med fødevarer i de første 6 mdr.
blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på 2,0(% med størst tilbagegang til “Frugt-/grøntforretninger” på 11,1% efter sidste år for hele året en tilbagegang på 17,8%. Supermarkeds- og discountkæderne er ved at trække tæppet næsten helt væk under de selvstændige frugt-/grønthandlere. Størst fremgang på 2,9% til “slagtere” efter en beskeden fremgang i 2011 på 1,3%. Fiskehandlere oplevede en tilbagegang på 4,5%, efter en tilbagegang på 8,1% for hele sidste år. Bagere en tilbagegang på 5,2% oveni en tilbagegang på 2,3% i 2011.

For de øvrige 30 specialbrancher med udvalgsvarer i de første 6 mdr.
blev det til en gennemsnitlig branchetilbagegang på 1,8%. med størst tilbagagang for “Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil” på 43,0%. Næststørst tilbagegang for “Detailhandel med musik og videooptagelser” på –17,8%. Størst fremgang for butikker med elek. husholdningsapparater på +15,5% og cykelhandlere på +11,5%.

7 ud af 42 brancher med en fremgang på 5% og derover i de første 6 mdr.

1. Butikker med elek. husholdningsapparater +15,5% (juni +35%)
2. Cykelhandlere +11,5%
3. Discount (føde- og dagligvarer) +8,4%
4. Lædervareforretninger +7,1%
5. Forhandlere af sports- og campingudstyr +6,2%
6. Boligtextilforretninger +5,8%
7. Dyrehandlere +5,6%

9 ud af 42 brancher med en tilbagegang på 5% og derover i de første 6 mdr.
(25 ud af 42 brancher havde tilbagegang)


1. Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil -43,0%
2. Detailhandel med musik og videooptagelser -17,8%
3. Blomsterforretninger, planter-/havecentre -13,0%
4. Frugt- og grøntforretninger -11,1%
5. Fotoforretninger -8,3%
6. Spil og legetøj -7,4%
7. Detailhandel med andre varer i.a.n. -7,3%
8. Bagere -5,2%
9. Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæm m.m. -5,1%

Fortsat ikke noget at råbe hurra for – endnu
Der var ikke noget at råbe hurra for sidste år med en beskeden fremgang på (nedrevideret fra +0,6% til) 0,1% for den samlede detailhandel og egentlig heller ikke her i de første 6 måneder med +0,6% – bortset fra de 7 brancher med 5 % og derover i fremgang i de første 6 måneder. Samtidig ligger fødevarepriserne pænt over sidste år.

Servicestationerne, der nu medregnes i opgørelserne med sidste år 9% andel af den samlede detailomsætning, havde i de første 6 måneder i år en fremgang på 0,3% i forhold til de første 6 måneder sidste år (Tilbagegang på 6% i juni). De højere fødevarepriser og høje benzinpriser er i høj grad med til at begrænse forbruget af udvalgsvarer.

Store dele af detailhandlen og erhvervslivet spejder efter, at forbrugerne bliver mere forbrugslystne og glade – så den forbrugsmæssige overforsigtighed løsnes, inden krigen for alvor sætter ind i kampen om søndagskunderne, når lukkeloven næsten nedlægges til oktober. En situation, der de næste 18 måneder efter kan ende med at skabe enorme forandringer i detailhandelsbilledet i Danmark. 17% flere konkurser i detailhandlen i de første 7 måneder i år end sidste år i de første 7 måneder, når der ellers var en konkursopbremsning på 6% for hele erhvervslivet, er et slemt signal.

Det bliver hårdt for de mindre og mellemstore ERHVERVSDRIVENDE/BUTIKKER i bymidter og mindre/mellemstore centre - især i YDRE-DANMARK og for specialbutikker med udvalgsvarer.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser for de første 7 måneder en fremgang for den samlede detailhandel på 0,4% i kroner i kasseapparaterne efter 0,5% tilbagegang i juli set i forhold til juli og de første 7 måneder sidste år.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16