Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Medvind på Cykelstien

Betalingsringen komme rind ad bagvejen. Biler skal ud af byen. Der er ikke meget forståelse for ”den nødvendige trafik”.Hvorfor forener detailhandelen sig ikke og protesterer? Pendlerne skal proppes ind i overfyldte busser og tog. Og på cykelstien er der ekstrem dårlig cykelkultur. Og det selv om, der er grøn bølge og politisk medvind på cykelstien. Her er tålmodigheden også lig nul. Og nok engang vil vi spørge politikerne – Hvad vil I med detailhandelen i København?

Betalingsring ind ad bagdøren
Den betalingsring, der ikke blev gennemført, kommer alligevel ind ad bagdøren. På Københavns Rådhus hader et flertal udefrakommende biler. Og nu skal det være slut.
Samtidig glæder butikscentrene sig. De får det hele serveret på et sølvfad.

Biler ud ad byen
Først gik det ud over Indre Nørrebro, så følger Amagerbrogade. Så bliver det Ydre Nørrebro, Østerbrogade, Valby Langgade, Nordre Frihavnsgade og Frederikssundsvej. Bilerne skal ud ad byen

Små landsby – enklaver
Resultatet bliver, at København bliver omdannet til små landsby – enklaver med café latte – miljøer.
For Københavns pendlere ser udviklingen sort ud. Og det gør også for detailhandelens dynamik.

Gentofte som kæmpe P – Plads
Dem, der bruger bilen som arbejdsredskab eller som nødvendig transportmiddel vil bestemt ikke få det lettere i fremtiden. Og hvordan mon Gentofte vil opfatte det, når de skal være Københavns p – plads.

Hvad skal Trængsels – kommissionen?
Der er godt nok oprettet en Trængsels – kommission, men den er næppe kommet i gang, inden et flertal på Københavns Rådhus barsler med nye ideer.
Hvad skal Trængsels – kommissionen, et flertal af politikere på Københavns Rådhus har taget beslutningen?

Nørrebro har mistet sin egenart
København skal have mere plads og mere grønt. Sådan er politikernes budskab. De kan ikke se, at Nørrebro på fire år er ved at miste sin egenart. Et strømlinet Nørrebro er ikke sagen. I Nørrebro Handelsforening havde vi engang et slogan: 

  • Gå ikke over søen efter dine varer.

Kun en tredjedel skal være bilist
Men det bliver Nørrebro – borgerne efterhånden nødt til. For politikernes beslutninger har efterhånden betydet, at butikkerne forsvinder.

Et flertal af politiker mener, at kun en tredjedel fremover skal være bilist i København. Holder det målsætning vil det betyde store forandringer for detailhandelen.

Hvem spørger man
Og hvorfor betegner man udviklingen på Indre Nørrebro som en succes? Det må bero på, hvem man spørger. At det er mindre sundhedsfarlig er sikkert rigtig. At det er mere behagelig, at sidde uden for sin cafe, er sikkert også rigtig? At det er blevet mere stille for for lokalbefolkningen, er sikkert også rigtig?
Men det har da så sandelig ikke givet mere dynamik.

Skruer op for bilisternes udgifter
Tendensen er at man skruer op for bilisternes udgifter. Men det er samfundsmæssig ikke smart, for så holder bilisterne bare i kø et andet sted. Trængsels - problemerne bliver bare eksporteret til omegns – kommunerne.

Cyklistforbundet mener, at det går for langsomt
Cyklistforbundet mener, at udviklingen går for langsom. Her mener man, at der bruges 11 gange så meget til bilisme som til cyklisme. Kun 1,5 pct. bruges til at nå målet at forøge københavnernes andel på cykelstien fra 36 pct. til 50 pct.

Er København – verdens bedste cykelby?
Vi får ofte at vide, at København er Verdens bedste cykelby. Den cyklende redaktør af denne side mener ikke, at det er tilfældet. Det kan godt være at København får meget billig PR for at være det. Men det er alt for meget glansbillede i det.

Man vader i cykler
Man vader i parkerede cykler de forkerte steder. Mange af disse er rene lig. Samtidig kan cyklister ikke komme af med deres cykler, når de skal ind at handle i butikkerne. For ikke nok med at detailhandlerne kun må opstille godkendte cykelstier foran deres butikker. De skal også betale p – afgifter til Københavns Kommune for disse cykelstativer.

Nu vil staten indføre en ny lov, der bevirker, at kommunen kan fjerne disse cykler. En god ide, men hvorfor ignorer man Nørrebro Handelsforenings forslag om afgiftsfri cykelstativer?

Hvorfor protesterer detailhandlen ikke?
Og hvorfor forener detailhandelen sig ikke og protesterer mod den bilfjendske politik som de københavnske politikere efterhånden indfører? Dette gælder jo ikke kun for detailhandelens kunder, men også for den nødvendige trafik – håndværkere, fragt, detailhandlerne selv m.m.

Hvor er debatten om Havnetunnellen?
Hvorfor er debatten om havnetunnellen gået i stå? Den vil da kunne løse en meget stor del af Københavns trængsels - problem.
Den kollektive trafik er stort set ikke blevet bedre. Pendlerne brokker sig stadig over morgentrafikken. Det burde da kunne gøres bedre.
Håbet vil være, at der blev indsat flere togvogne. I øjeblikket står pendlerne som sild i en tønde.

Detailhandlen betaler for Metroen
Fint nok, at vi får Metro. Men helt frem til 2018 skal københavnerne finde sig i at hovedstaden er en stor byggeplads. Og her er det også i høj grad detailhandelen, der må betale. For disse byggepladser virker ikke særlig koordineret. Og brokker detailhandelen sig over tab sender det offentlige stjerne - advokater mod dem.

Grøn bølge på cykelstien
Alt imens dette sker kan cyklisterne hvis de rammer 20 km – bølgen kunne cykle 5 minutter hurtigere ned ad Østerbrogade. Og det både i med – og modvind.

Ekstrem dårlig cykelkultur
Cykelkulturen i København er fortsat ekstrem dårlig. Og det selv om, de har politisk medvind på cykelstien. De har indtaget halvdelen af fortovet. Og deres opførsel over for eksempelvis fodgænger er ekstrem aggressiv. De glemmer alt andet omkring sig, laver venstre sving uden at markere, laver hurtige sving uden at give tegn. I – pad, mobil og andre tekniske opfindelser tager opmærksomheden.

Byen favoriserer cyklerne
Byen favoriseres efterhånden til cyklisternes fordel. Et cykelregime er ved at danne sig. Du må i hvert fald ikke kritisere cyklismen, så er du gammeldags. Cyklen skal frem. Og klokken bliver næsten ikke brugt mere. Fingeren er mere anvendt på cykelstien. Og møgfald er der mange af på cykelstien.

80 pct. af københavnerne føler sig utryg, når der er trængsel på cykelstien. Hvornår mon man begynder at tage hensyn til hinanden.

Kritikken er ude af proportioner
Dansk Cyklistforbund mener at kritikken af cyklisterne er helt ude af proportioner. Her mener man, at cyklisterne generelt opfører sig ordentligt i trafikken.

Det er de andre, der kører råddent
Men også bilisterne er utålmodige. Halvdelen af danskerne savner mere smil og hensyntagen i trafikken. Kun fem pct. er tilfreds med trafikkulturen. Konduite savnes også her. 49 pct. mener, at de andre kører råddent.

Vis hensyn
En gangbesværet ældre mand havde indfundet sig i butikken. Vi måtte tilkalde en taxa. Og denne kunne kun holde på Nørrebrogade, der var vejarbejde i sidegaden.

I den korte tid, hvor undertegnede skulle over cykelstien med den gangbesværede, blev vi ramt to gange af cykler, og nåede at få fire – fem møgfald. Det var noget med Gammel Bedstefar – forsvind.

Ja, det var et øjebliksbillede fra Verdens bedste cykelby. Og ja den sure gamle redaktør af denne side, cykler 50 – 100 km hver uge på de københavnske cykelstier.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16