Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ny lukkelov

Fra 1. oktober er det frit slag for detailhandelen. Kunder kan næste handle døgnet rundt. På Nørrebro vil de store blive endnu større. Det vil blive gyldne tider for ufaglærte deltids - ansatte. De små og mellemstore har ikke råd til udvidet åbningstid. De vil grundet den store brancheglidning miste markedsandele. I løbet af få år vil 1.000 butikker på landsplan forsvinde. Søndagsudflugten går frem over til skoppingcenter. Har er der kæft, trit og retning, når det gælder markedsføring og fælles fodslag inden for åbningstider. Modsat for eksempel Nørrebro.

Frit slag
Det er nu frit slag for detailhandelen. Den forrige regering besluttede sig for at liberalisere lukkeloven. Til erstatning for den, er der kommet en såkaldt helligdagslovgivning. Den foreskriver, at alle må holde åbent døgnet rundt med undtagelse af helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.

Ikke det store forbrug
Den 1. oktober bliver alt anderledes. Nu bliver der meget mere tid til at bruge penge. Og især dem, der handler med tøj, kan glæde sig. Danskernes indkøb af tøj er steget en anelse. Men ellers er det ikke den store købetrang, der præger danskerne. Det havde detailhandelen ellers håbet på, da efterlønspengene blev frigivet. De er i stedet sat i banken.

Butikker vil miste kunder
Men butikkerne i de større byer, kan heller ikke blive enige om at holde åbent hver søndag. Det betyder, at butikkerne vil miste kunder til de store shoppingcentre og stormagasiner. Her er der også bedre muligheder for at bruge bilen.

Ikke råd til udvidet åbningstid
Ja sådan vil det se ud efter 1. oktober, hvor lukkeloven vil blive liberaliseret. De fleste butikker har simpelthen ikke råd. På Nørrebro vil man sikkert stadig kun kunne se, indvandrerbutikkerne holde åbent. Her er bekendte og familie sat på vagtskemaet. Og så vil man sikkert se butikker som Netto, Brugsen, Kvickly og Føtex udnytte de nye muligheder fuldt ud.

Enorm brancheglidning
Det vil betyde, at der med den enorme brancheglidning vil komme en del butiksdød. Butikseksperter vurderer, at mere end 20 pct. af omsætningen vil blive placeret om søndagen. Og det nytter ikke meget, at man fremover kun holder åbent den 1. eller 4. søndag i måneden. Den beslutning har butikkerne på Strøget taget. Men den mener, eksperter også er forkert.

Udflugtsmål: Shoppingcentre
Alt imens vinder de store shoppingcentre markedsandele. Familien vil etablere deciderede udflugtsdage til disse centre. Og i shoppingcentrene har man bare at agere, her er der kæft, trit og retning, ellers ryger man ud. Her har man bare at tilpasse sig de stramme markedsføringsregler. Disse sanktionsmuligheder har de enkelte handelsforeninger ikke.

De stærke bliver stærkere
De stærke aktører i dansk detailhandel bliver endnu stærkere og de svage bliver endnu svagere. Alene i dagligvarebranchen kæmper man om en forventet søndagsomsætning på 6,8 mia. kroner om året.

Det er de store aktører, der har penge i baglommen til at kunne klare de forøgede udgifter, og til at ansatte personale.

Konkurrencen bliver mindre
De store kæder vil gøre det sværere for de små købmænd, og dermed vil konkurrencen blive mindre. I forvejen sidder Coop og Dansk Supermarked på en uforholdsmæssig stor andel.

HK er bekymret
Når den sidste kundevogn er skubbet på plads, kassen er gjort op og mørket falder på, rykker østeuropæiske lønmodtagere ind på lageret og fylde hylderne i butikkerne op med varer. Det er underleverandører, der får overdraget ansvaret for dette. De ansætter østeuropæiske arbejdere til dette natarbejde.

Det er en af konsekvenserne ved de udvidede åbningstider, at lønomkostninger skal holdes på et absolut minimum.
Denne udvikling er HK bekymret over.

Gyldne tider for deltidsansatte
Men butikkerne har vanskeligheder ved at tiltrække personale. Det skyldes at butikssektoren er et lavtlønsområde, familien skal samles og for enlige er det børnepasningsproblemer.

Antagelig vil det være den store chance for ufaglærte og studerende. Deltidsarbejdere vil få lyse tider. Det vil ikke føre til flere fastansatte. Og fritidsjobberne er billigere i drift.

Det kniber med forbruget
For den lille og mellemstore butik vil en søndagsåbning betyde større faste udgifter. Og alt tyder på, at kunderne ikke rigtig har fundet Dankortet frem. Der er fortsat usikkerhed over for jobsikkerhed og friværdi. Der er lavvækst på forbrugerområdet.

Masser af butikker vil forsvinde
Butikseksperter forudser, at 20 pct. af nærbutikkerne vil forsvinde, eller måske overtaget af discount – butikker. Inden år 2020 vil 500 kiosker lukke. Andre forudsiger, at omkring 1.000 nærbutikker, mindre supermarkeder og kiosker forsvinder inden år 2020.

De store supermarkeder og discountbutikker vil opsnappe omsætningen.

Danskerne spiser ikke mere
Og man skulle jo huske, at danskerne nødvendigvis ikke spiser mere eller tjener mere, fordi butikkerne holder længere åbent.

Det offentlige har ikke tænkt sig at udvide servicen. Sådan noget som børnepasning må den enkelte ansatte selv finde ud af.

Kunder tager godt imod udvidet åbningstid
71 pct. af danskerne vil bruge søndagen til indkøbsdag, mens ca. en femtedel vil købe om aftenen mellem 21 og 24.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16