Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Københavns (næsten) røde Budget

Konservative, Venstre og dansk Folkeparti er ikke med i budgettet for 2013. Men hvad kommer budgettet til at betyde for erhvervslivet? Og hvad betyder det for Nørrebro? Det kigger vi på. Budgettet er præget af grøn vækst og store forbedringer for cykelfolket. Men kig selv. Vi har forsøgt, at opstille det komplicerede regnskab skematisk. Hvad betyder dette budget for Københavns detailhandel?

De røde plus Liberal Alliance
Det nye budget for 2013 er på plads. Det blev vedtaget af Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Alle skal bo her
Ved afgørelsen udtalte overborgmester Frank Jensen, at København ikke bare skal være for eliten. Alle skulle kunne bo her.
Der er sikret penge til renovering og byggeri af almene boliger.

En af de meste grønne hovedstæder
Flere gratis klubtilbud til udsatte børn kommer der også, og billig skolemad til udsatte børn. Der bliver flere timer i folkeskolen samt helhedsrenoveringer af seks skoler.
En massiv investering skal sikre, at København bliver en af de mest grønne hovedstæder.

100 millioner til beskæftigelse
Hele 100 millioner kroner bruges til en beskæftigelsesindsats.
Hovedstaden har i øjeblikket vokseværk med 1.000 nye borgere pr. måned, derfor afsættes et beløb til at fremtidssikre byen.

De borgerlige ville have skattelettelser
Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti er ikke med i budgettet. Man kunne ikke blive enige med om de tre partiers krav om nedsættelse af skatten. Således havde De Konservative håbet på skattelettelser på 1,6 milliarder kroner ud af de 3,3 milliarder kroner, som Københavns Kommune har i overskud de næste fire år.

Skattenedsættelser giver vækst
Venstre kunne ikke forstå, at overborgmesteren ikke ville være med til vækst ved at give skattelettelser til københavnerne eller hovedstadens virksomheder.
SF mener ikke at skattenedsættelser nødvendigvis giver vækst.

Dansk Folkeparti mente, at allerede i 2013 var der to milliarder kroner i overskud, og disse penge burde tilbage til borgerne.

Nedsættelse af el – forbrug
Som vi tidligere har omtalt er der givet 40 millioner kroner til en renovering af Amagerbrogade.
Trafiksignaler og gadebelysning skal udskiftes over hele København. Det koster 274, 5 millioner kroner. Der skal udskiftes 21.000 gadelamper og 8.000 master.
Dette betyder samtidig, at kommunen halverer sit el – forbrug til belysning og reducerer CO 2.

En ide fra Nørrebro Handelsforening?
Og så ser du ud til at politikerne endelig har taget en ide op, som Nørrebro Handelsforening allerede lancerede for ca. 8 år siden – en grøn bølge. Man kalder det bare for intelligent trafikstyring. Så mon ikke dette kan skabe mindre kø.
33 millioner kroner er afsat til at udskifte defekte lyssignaler allerede i år.
I alt skal 217 millioner kroner bruges til en trafikpakke, der skal skabe bedre betingelser for fodgængere, cyklister og sandelig også bilister i byen. I pakken er der afsat 75 millioner kroner til bedre cykelstier. I alt skulle pakken kunne reducere CO2 – udslip med 25.000 tom i 2025.

Givet efter – for vold?
Og så er Ungdomshuset på Dortheavej sikret i hvert fald til 2016. De Konservative kritiserede dog voldsom dette tilskud. De mener, at at man har givet efter for volden.

Hvad får Nørrebro?
Hvad betyder budgettet så få Nørrebro? 

 • Renovering af Nørrebro Park Skole 
 • Bispebjerg/Nørrebro etableres som ”Sund Vækst Bydel i 2013. 
 • Frederiksgård og Galaxen flyttes til Hillerødgades Skole 
 • Feriecamp – indsatsen udvides til Indre Nørrebro 
 • 5,4 mio. kr. gives til drift af 18+ centret, Galaxen for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18 år og 25 år. 
 • Der afsættes 3,5 mio. kr. i anlæg til gennemførelse af en lokal borgerindragelses – proces til tryghedsskabende fysiske forandringer i Folkets Park. 
 • Sjællandsgades Bad genåbner 
 • Der tilbydes ekstra valgfag til 7 – 9 klassetrin på Rådmandsgades Skole og Tagensbo Skole. 
 • Valgfag på erhvervsuddannelserne Bispebjerg/Nørrebro.

Vækst og beskæftigelse
Lad os kigge lidt på Vækst og Beskæftigelse.
København har højere ledighed end landsgennemsnittet. I budgettet er der investeret 185 mio. kr. til en lang række initiativer: 

 • En styrket indsats for personer, hvis dagpengeperiode er ved at løbe ud 
 • Hyppige kontakt til de langtidsledige og øget opkvalificering 
 • 400 ekstra jobrotationsforløb i Københavns Kommune og 50 forløb på private virksomheder. 
 • Formidling af job i udlandet, særligt i Region Skåne 
 • Øget fokus på dimittender med etablering af 300 ekstra private løntilskudspladser 
 • En månedlig samtale til de udvalgte grupper af ledige nyuddannede, særligt akademikere og opkvalificering til utraditionelle og fremtidige brancher. 
 • En ekstra job – og matchsamtale for udvalgte grupper af ledige 
 • Styrket individuel indsats i jobcentre over for unge ledige med bl.a. Case Managers, sundhedsguides og turboforløb. 
 • Forsøg med mikrolån til opstart af egen virksomhed. 
 • Der skal etableres Copenhagen Creative Hub i Kødbyen som en indgang til erhvervsfremmetilbud til iværksættere 
 • Udvikle en klynge for kreativ vækst, der skal gøre København til en af de førende byer i verden inden for kunst og teknologi. 
 • Støtte klyngeprojekt til film, spil, tv og applikationer ”Interactive Denmark og etablere en ny international cross – media – uddannelse, Euroma. 
 • Styrke Copenhagen Cooking og støtte MAD Foodcamp International Symposium for verdens førende kokke, madanmeldere og journalister. 
 • Intensivere indkøberindsatsen inden for modebranchen 
 • Etablere Creative Copenhagen in Beijing.

Børn – Sundhed – Idræt – Kultur
Skal vi se på budgettet rent skematisk ser det sådan ud:  

 • Slut med sommerlukning: 11,1 mio. kr. 
 • Klubreform – 16.000 gratis i klub 17 mio. kr. 
 • 100 nye specialklubpladser 20 mio. kr. 
 • Kvalitetsløft til udsatte børn og unge: 39, 6 mio. kr. 
 • Flere barselsbesøg 20 mio. kr. 
 • Smartere sundhedsløsninger – færre indlæggelser 32 mio. kr. 
 • Udsatte københavnere – en sundere livsstil 21,2 mio. kr. 
 • København – Danmarks første røgfri by i 2025 40 mio. kr. 
 • Ældre får flere valgmuligheder – take away mad 2,5 mio. kr. 
 • Bedre idrætsfaciliteter – Club Danmark Hallen ombygges 84 mio. kr. 
 • Permanent skøjtehal, Ørestad (2014) 13,5 mio. ekstra 
 •  Nye kunstgræsbaner 17,3 mio. kr.  Eventpulje – til Distortion og flere events 30 mio kr. 
 • Sjællandsgades bad 9 mio. kr. 
 • Fremtidssikring af Den Hvide Kødby 43 mio. kr.

Klima og Infrastruktur

 • Skybrudssikring (bl.a. Ladegårds Å) 42 mio. kr. 
 • Brand – og klimasikring (kommunale bygninger) 56,7 mio. kr. 
 • Ren By (København skal være en Europas reneste byer 2015) 32,7 mio. kr. 
 • Flere solceller (solceller på kommunale bygninger m.m.) 9,3 mio. kr. 
 • Reduktion af elforbrug til gadebelysning 266,3 mio. kr. 
 • Forbedring af lyssignaler 33 mio. kr. 
 • Mindre biltrafik på Amagerbrogade 40 mio. kr. 
 • Renovering af Istedgade 8,7 mio. kr. 
 • Cykelstier og cykelparkering 75 mio. kr. 
 • Grøn mobilitet 60 mio. kr.

Vækst og Beskæftigelse: 

 • Mere hjælp til at komme i job 185 mio. kr. 
 • 850 ekstra praktikpladser 53 mio. kr. 
 • Vækst i kreative erhverv 18,3 mio. kr. 
 • Styrket international profilering af hovedstadsregionen 12, 4 mio. kr. 
 • Færre gebyrer for erhvervslivet (2013 – 2016) 15 mio. kr.

Folkeskolen bliver forstærket

 • En stærkere Folkeskole 
 • Tre ekstra timer om ugen 
 • Europaskole til 900 børn 150 mio. kr. 
 • Ny Idrætsprofilskole 6 mio. kr. 
 • Forsøg med lektier i skoletiden 
 • Helhedsrenovering af seks ekstra folkeskoler 
 • Amager Fælled Skole 7 mio. kr. 
 • Tre nye spor 
 • Tilskud til skolemad

Alle skal med 

 • Attraktive og billige almene boliger 50 mio. kr. 
 • Huslejetilskud til unge og studerende 10,2 mio. kr. 
 • Færre udsættelser fra Lejeboliger 9,6 mio. kr. 
 • Bedre botilbud til udsatte 80,1 mio. kr. 
 • 24 boliger til unge, handicappede og sindslidende 39,7 mio. kr. 
 • Stofindtagelsesrum 59,2 mio. kr. 
 • Fokus på byens svageste 35,8 mio. kr. 
 • Gældsrådgivning 6,8 mio. kr. 
 • Flere kan søge enkeltydelse 20,8 mio. kr. 
 • Socialrådgivere i daginstitutioner 15,2 mio. kr.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16