Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Reklamer – nej tak

702.000 husstande siger nej tak til tilbudsaviser. Regeringen vil have 15 pct. mindre tilbudsaviser. Den grafiske branche regner med en nedgang på 25 – 30 pct. De forventer stor arbejdsløshed. Flere aviser vil blive produceret østpå. Ugebladene slipper for afgifter. Tilbudsaviser læses ikke på Nettet, og disse er afgørende for, hvilken butik Familien Danmark vælger.

702.000 husstande siger nej tak
Antallet af husstande, der siger nej tak til reklamer er stigende. Mere end 702.000 private husstande har nu tilmeldt sig de to Reklamer – nej tak ordninger. Ved udgangen af 2011 var antallet 636.000 private husstande.
Og mange flere er på vej.

Lettere at sige nej tak
Fra 1. marts har også virksomheder, foreninger, institutioner og offentlige myndigheder mulighed for at sige nej tak. Nu kan man sige nej tak via Post Danmarks hjemmeside.

Der er to forskellige muligheder for at sige nej tak:

1. Nej tak til adresseløse reklamer, ja tak til lokale ugeaviser og andre tidsskrifter.
2. Nej tak til hele molevitten – både reklamer og ugeaviser.

De fleste vælger den første mulighed.

Nu respekteres nej – tak ordningen
Før i tiden valgte de erhvervsdrivende selv, om de ville respektere nej tak. Nu er man så blevet enige i branchen om, at respektere forbrugernes nej tak – skilt.

Mindre indtægt – større tilfredshed
Dette betyder mindre indtægt for Post Danmark, men større tilfredshed hos forbrugerne.

Regeringens ønske: Nedgang på 15 pct.
Men nu bliver det dyrere, for virksomhederne, at få produceret kataloger. Det sker så samtidig med at færre har lyst til at modtage dem. Regeringens ønske er, at mængden af reklametryksager skal falde med 15 pct.

Afgiften i 2014 bliver 3,75 kr. pr. kg. Er tryksagen forsynet med blomsten slipper man med 2,25 kr.

Dansk Erhverv: Konkurrenceforvridende
I erhvervslivet bliver afgiften modtaget med skepsis. Her mener man, at det kun drejer sig om, at få penge i statskassen.

I Dansk Erhverv kalder man afgiften for konkurrenceforvridende. Hvis man annoncerer i et statsstøttet medie, for eksempel en almindeligt dagblad rammes man ikke.
Man rammer et medie, som forbrugerne faktisk kan framelde!

Mængden er vokset 60 pct. siden 2003
Mængden af husstandsomdelte reklamer er steget med 60 pct. siden 2003. I gennemsnit for hver husstand halvanden kilo reklame om ugen. Og åbenbart er tilbudsaviser ikke slået an på Nettet endnu. Her læses de kun af 1 – 2 pct.
Men markedsføring på Nettet er sikkert mere miljørigtigt.

Afgørende for hvilken butik, man vælger
Men i Danmark er tilbudsaviser afgørende for, hvilken butik, man vælger. Så disse vil nok ikke ophøre. Men faren er, at fordyrelsen vil blive lagt over på kunderne.

Bange for arbejdsløshed
I Grafisk Arbejdsgiverforening er man bange for at faldet i trykte reklamer vil falde med 25 – 30 pct. Det vil betyde et tab på 550 – 600 arbejdspladser.
Der vil nok i stigende grad blive produceret tilbudsaviser i Østeuropa, hvor lønningerne er betydelig lavere.

Ugebladene slipper
Der har været frygt hos landets ugeaviser, at afgiften skulle ramme dem. Men man er blevet enige om, at aviser med mere end 25 pct. redaktionelt stof ikke rammes af afgiften.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16