Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Søndagsåbent en milliadredning

Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

PRESSE-NOTAT om LUKKELOVEN
v/Bent Aarrebo Pedersen
formand For Danmarks Handelsstandsforeninger
Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre

Søndagsåbent en milliadredning og milliardforæring til Stor-detailhandlen i etpresset føde- og dagligvaremarked med stor og stigende overkapacitet

Størstedelen af specialbutikker med føde- og med udvalgsvarer vil ikke have lyst til og slet ikke økonomisk glæde af at holde søndagsåbent

Med tilgangen af discountbutikker og stadig flere med søndagsåbent sammen med et faldende marked i mængder indenfor fødevare- og dagligvaresektoren er der opstået en stor overkapacitet, som ikke i det lange løb kan finde kompensation i stigede fødevarepriser. Fødevarepriser, der i forvejen ligger højt i Europa påpeger Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger

Nu 11 måneder i træk har føde- og dagligvarehandlen solgt færre produkter end i samme måned året før. Discountkæderne har derimod vækstet og vundet markedsandele. Taberne har bl.a. været de andre store fødevarekæder og de lokale mindre og mellemstore dagligvarebutikker med søndagsåbent .

De store supermarkeds- og varehuskæder har nu en unic mulighed for at kapre nye kunder og større markedsandele med søndagsåbent. Også discountkæderne.

Søndagsåbent er en milliardredning og en milliardforæring til især stordetailhandlen med føde- og dagligvarer.

Det kan ende i et veritabelt hundeslagsmål om kunderne stigende frem til Jul med priskrigs-tilbud på føde- og dagligvarer i en udstrækning ikke set før i Danmark. I den udstrækning, de store kæder også har et større udvalg i udvalgsvarer med BILKA/FØTEX/KVICKLY, som de altdominerende , vil tilbud i udvalgsvarer også blive brugt som murbrækker for at holde på og for at kapre nye kunder om søndagen.

Undersøgelser her op til 1. oktober peger på, at hver anden opgiver søndagsåbent. Men da rigtig mange inden for føde- og dagligvarer har søndagsåbent og derfor ikke opgiver, med mindre de lukker, så svarer hver anden, der opgiver nok til, at mere end 3/4 (75%) måske snarere mere end 4 ud af 5 i specialbrancherne med fødevarer og med udvalgsvarer opgiver, fordi der slet ikke er økonomi i det. Snarere kun et ødelagt familieliv, fordi ejerne om søndagen ofte selv må være i butikken.

Det viser sig da også, at kun nogle få af storcentrene har meldt klart ud med, at de er med på søndagsåbent, hver søndag fra 1. oktober.(Se JyllandsPosten 29.09). Bl.a. Fields på Amager og Fisketorvet. Bruuns Galleri i Aarhus først fra 1. januar.

Der er indtil nu mig bekendt ikke positive meldinger fra handelsstandsforeninger, gågader, bymidter om søndagsåbent hver søndag. Tværtimod ved en netavisgennemgang af størstedelen af de lokale aviser ud over landet er meldingerne nej tak til søndagsåbent hver søndag.

Størstedelen af specialbutikker med fødevarer og med udvalgsvarer vil ikke have lyst til og slet ikke økonomisk glæde af at holde søndagsåbent hver søndag, påpeger Bent Aarrebo Pedersen.

Nogle af de største tabere af butiksnærhed vil være forbrugere bosiddende i YDRE-DANMARK foruden i oplandet og i omegnskommuner til større byer.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16