Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt fra Metroselskabet – Oktober 2012

Atter engang bringer vi nyt fra arbejdspladserne på Nørrebro. Og der skal atter engang lyde en stor tak til Andrea fra Metroselskabet. Der vil være øget lastbilkørsel på Hillerødgade. P – pladser ved Skjolds Plads er midlertidig inddraget. Og så er der en advarsel til naboer omkring byggepladsen ved Nørrebro station. Her vil der forekomme mere støj og en del vibrationer.

Vi har igen fået nyt fra Metroselskabet. Og det er igen Andra Jørgensen, som er kommunikationsmedarbejder, der fortæller om, hvad der foregår på Nørrebros Metro – arbejdspladser.

Nørrebroparken
Udgravningen af selve tunnelskakten er i gang, og en del af arbejdet foregår nu under jordoverfladen. Det betyder samtidig, at der er øget lastbilkørsel i Hillerødgade, når jorden skal transporteres væk fra byggepladsen.

Et stykke af byggepladshegnet i Hillerødgade og i Nordbanegade er blevet flyttet et stykke ud for en periode for tre til fire måneder. Flytningen skyldes, at entreprenøren udfører jordforstærkningsarbejde i de to måneder som forberedelse til selve tunnelarbejdet. Når tunnelboremaskinen skal bryde igennem skaktvæggen for at bore videre i undergrunden, er det vigtigt, at det første stykke af jorden er stabiliseret og sikret mod, at vand kan trænge ind i skakten.

Den midlertidige flytning af hegnet har betydet, at den normale udgang til byggepladsen er lukket, og at al ind – og udkørsel til byggepladsen sker via indgangsporten på Nordbanegade i denne periode. Når jordforstærkningen er overstået, flyttes hegnet tilbage til sin normale placering, og udgangsporten genopføres, så der atter er en indkørsel og en udkørsel til byggepladsen.

Nuuks Plads
Støbningen af de afstivede vægge er nu kommet så langt, at stilladset ved passagen i Hiort Lorenzens gade bliver taget ned, og selve passagen bliver genskabt.

Der er samtidig installeret en rørbro – et stort grønt rør – tværs over Jagtvej. Rørbroen bruges i forbindelse med grundvandskontrolanlægget på Nuuks Plads, da Metroselskabet overvåger grundvandsniveauet under hele anlægsperioden.

Nørrebros Runddel
Arbejdet på de afstivede vægge er færdigt, og entreprenøren er nu gået i gang med forberedelserne til næste fase, hvor der skal støbes en topplade over stationsskakten. Det betyder, at der støbes et låg oven på skakten, som vil være med til at dæmpe støjen, når der arbejdes på tunnelgravningen.

Inden entreprenøren kan støbe toppladen, skal han fjerne de øverste to meter beton langs kanten af skakten, så armeringsjernene blottes. Samtidig fjernes noget af jorden i selve stationsskakten for at gøre plads til støbningen af toppladen, og denne udgravning fyldes med armering.

Der er installeret to rørbroer – en over Jagtvej og en over Nørrebrogade – og disse bruges i forbindelse med grundvandskontrolanlægget på Nørrebros Runddel.

Skjolds Plads
Der udføres en række boringer i området omkring Skjolds Plads. Dette er monitorerings – og reinfiltrationsboringer, som bruges i forbindelse med overvågningen af grundvandet i området. Selve boringerne tager få dage, men arbejdet kræver også en række tests af udstyret, så der vil være parkeringspladser, der kan være afspærret i to til tre uger.

Haraldsgade Områdeløft går nu i gang med at udsmykke store dele af byggepladshegnet omkring byggepladsen, og udsmykningen forventes at være færdig i løbet af oktober.

Nørrebro Station
Byggepladsen er færdigindrettet og entreprenøren går nu i gang med en række forboringer, der skal nedbryde de store sten i undergrunden og forberede jorden til støbningen af de afstivede vægge.

Perioden med forboringer og støbninger af de afstivede vægge er den mest støjende periode under hele anlægsarbejdet, og det kan medføre gener i form af støj og vibrationer.

Tak til Andrea.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16