Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ny Lukkelov skaber forandringer

Vi elsker frihed. Særlig københavnere vil købe ind om søndagen. Og Liberal Alliance vil afskaffe de sidste rester af lukkeloven. Centrene er også glade. De har mulighederne for at udnytte den nye lukkelov. Det har de små og mellemstore butikker ikke. Egentlig burde disse butikker slutte sig sammen og kæmpe mod de store. Men det sker ikke. I krisetider er en sammenslutning i en handelsforening ikke det første, man tænker på. De store bliver endnu større. Butiksudbuddet bliver mere kedeligt med konceptbutikker. Det er dem, man også finder i centrene. På Nørrebro forsvinder flere og flere af de spændende butikker. Dette kunne forhindres ved sammenhold.

Hurra – frihed
De borgerlige medier jubler. Og forbrugerne gør det samme. Nu kan de handle, hvornår det passer dem. Liberalisterne jubler. For nu er der frihed for den enkelte butiksejer. Nu kan han selv bestemme, hvornår han vil have åbent.

Liberal Alliance: Afskaf resterne af lukkeloven
Og Liberal Alliance mener, at det er så lidt tilbage af lukkeloven, at det ikke giver nogen mening, at beholde den. Således udtaler Liberal Alliances erhvervsordfører til berlingske.dk: 

  • Vi er voksne mennesker alle sammen, og det burde være muligt for butiksejerne selv at bestemme, hvornår de vil holde åbent, og hvornår de vil holde lukket. Og det burde også være muligt for danskerne selv at være herre over, hvornår de vil købe ind. Det er ikke noget, politikerne bør blande sig i.

Butiks - ansatte klynker
Liberal Alliance mener, at man kan afskaffe ungdomsarbejdsløsheden, hvis man afskaffer lukkeloven hel. Og så mener partiet, at det er forkert at butiks - ansatte værger sig mod, at arbejde på helligdage, når taxachauffører, lokomotivfører, politibetjente, sygeplejerske og andre arbejder på de dage.

Indkøb vil blive mere lystbetonet
Ja egentlig er det kun den såkaldte helligdags – lovgivning tilbage af lukkeloven.
Den ny Lukkelov, som det stadig hedder vil skabe store forandringer. Indkøb vil blive mere spontant og lystbetonet. Vil se nye bystrukturer, og nethandelen vil tage konkurrencen op.

Ikke mere forbrug
Fremover vil familien tage på indkøb, når det passer i kalenderen. Og søndag kan godt blive den helt store indkøbsdag. Måske vil børnefamilierne tage på indkøb, når børnene er lagt i seng. Men vil det skabe mere forbrug.?

Centrene vil gribe chancen
Centrene vil gribe chancen og benytte den ny lovgivning fuldt ud. De har mulighederne. Og selv om den enkelte butik i centret ikke har lyst, er man tvunget til det. Her er det også rigelig med p – pladser

Søndags – krigen
Søndags – krigen betyder at især mindre købmands – og discountbutikker, kan få svært ved at konkurrere på udvalg, når de store dagligvareforretninger begynder at holde åbent på tidspunkter, hvor kun discountbutikker har holdt åbent.
En nedgang i omsætningen på bare 5 – 7 pct. kan have katastrofale følger.

Belastning for miljøet
Længere åbningstid skaber mere belastning for miljøet. Det tænker man ikke på. Det giver også større udgifter. Så må man rationalisere andre steder. Flere ansatte giver det næppe. Men studerende og ufaglært arbejdskraft vil opleve gyldne tider.

Stor brancheglidning
Vi vil allerede se udviklingen op til jul, hvor specialbutikker vil udvide deres sædvanlige jule – åbningstid til at omfatte flere søndage. Brancheglidningen har aldrig været større. De store varehuse har efterhånden udvidet deres vareområder så meget, at de rummer mange specialbutikkers varer.

Man burde stå sammen
De butikker, der ligger uden for centrene burde stå sammen og arbejde med utraditionel markedsføring for at tiltrække kunder. Men det kniber. Krisen kradser. Og et medlemskab af en handelsforening er ikke lige det, der ligger øverst.

Burde gøre det mere attraktivt
Man må gå på arbejde, når kunderne er der. Men butiksfaget i dag er lavtlønnet, lønnen er langt under de erhverv vi her i artiklen omtalte tidligere. Skal man beholde den faglige arbejdskraft i nutidens detailhandel må man gøre det mere attraktivt for den ansatte. Men udgifterne ved længere åbningstid er høje.

Butikker på Nørrebro har meget at byde på
Butikker på Nørrebro har noget forskelligt at byde på. Små oaser af små centre er vokset op. Kunne disse oaser bare arbejde sammen kunne man lave et modtræk mod de store. Men det kniber med at få disse oaser til at arbejde sammen.
Den enkelte butik har i sig selv en mangfoldighed og en forskellighed, som man burde satse på. Denne mangfoldighed og forskellighed kan ikke opleves i et center. For en kunde, er det vigtigt, at få en oplevelse, når man besøger en butik. Og især specialbutikker burde satse på faglig arbejdskraft.

Masser af udfordringer på Nørrebro
Men det bliver sværere i fremtiden. For butikkerne på Nørrebro har der været mange udfordringer i tidens løb. Vi har beskrevet disse udfordringer her på siden. Vi ser resultatet i dag – mange tomme butikslokaler.

Flere udfordringer på vej
Kun ved sammenhold vil butikkerne vil Nørrebro kunne overleve. Og snart vil butikkerne på Ydre Nørrebro stå over for nye udfordringer, når næste afdeling af Nørrebrogade skal omdannes til cykel – motorvej. Egentlig burde butikkerne allerede nu have haft et modspil. For egentlig burde butikkerne have haft en plan om, at bruge dette positivt.

Også flere lukninger på vej
Vi vil se flere lukninger på Nørrebro. I nogle af lokalerne vil der komme andre former for handel. Der vil komme kortvarige restauranter, cykelhandlere og tele – butikker.
På længere sigt vil den charmerende gade uddø til fordel for kedelige strøg med konceptbutikker.

De store snupper markedsandele
Undersøgelser fra andre lande viser, at der hvor lukkeloven er blevet liberaliseret køber kunderne den samme mængde varer, selv om de får flere timer at shoppe i. Også her er det de store, der snupper markedsandele.

Vores livsstil er ændret
Vores livsstil er blevet ændret. Vi bliver drevet af det, der hedder convenience. Vi er blevet vant til at handle døgnet rundt. Når den fysiske butik er lukket om søndagen sidder vi i sofaen med computeren og bestiller bøger, tennissko og en nye jakke.

De sidste handlende burde rykke sammen
De fleste handlende på Nørrebro er under pres. Den nyeste udfordring – en næsten afskaffelse af lukkeloven, burde få de sidste handlende til at rykke sammen mod de store. Det er ikke sket.

De store bliver endnu større
De store kæder vil blive endnu større. Og de vil de selvfølgelig udnytte. I sidste ende vil det føre til en ensretning af vareudbud. Men det er ikke populært at sige.
I København er der flest tilhængere af den ny lukkelov. Kunderne vil nu få mere tid til måske at kigge på andre vareudbud. Centrene vil fokusere på events og specielle søndagstilbud.

Danmark bliver dyrere
Og så siger Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen,at varerne i Danmark er markant dyrere end i alle sammenlignelige lande. Dette skyldes manglende konkurrence. Denne tendens vil i de kommende år, blive forstærket. Varerne vil blive dyrere. Du skal nok være indstillet på, at du ikke kan få den service, du som forbruger burde forvente, når du i fremtiden handler om søndagen.

Www.norrebro.dk har tidligere skrevet om lukkeloven. Læs blandt andet i arkivet: 

  • Søndagsåbent – en milliardredning (2012) 
  • Ny Lukkelov (2012) 
  • Den ny lukkelov ændrer detailhandelen (2012) 
  • Lukkelov og Lukkedage (2011) 
  • Lukkeloven angribes atter engang (2009) 
  • Lukkelovens afskaffelse (2008) 
  • Ophævelse af lukkeloven (2008) 
  • Ja eller nej til Lukkeloven (2007)

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16