Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Trafikale udfordringer

Mens detailhandlerne venter på busslusen ved Højbanen, vil man frigøre Ladegårdsåen. Men politikerne vil næppe bruge over 2 milliarder kr. til biltrafik. Linje 5 A får 60 millioner kr. til at komme hurtigere frem. Københavns By – cykel forsvinder. Det går ud over byens image som cykel – venlig. Men et stort projekt for pendlere må opgives. Og så skal kommunen punge ud til en rampe – pris 87 millioner kroner. Det havde man ikke lige regnet med.

Detailhandlere venter på busslusen
Mens Nørrebros detailhandel venter på busslusen under Højbanen og indretningen af Europas nye cykel – motorvej, dukker tanken om en tunnel op under en kommende frigørelse af Ladegårdsåen.

Frigørelse af Ladegårdsåen
Tanken om en frigørelse af åen, som ligger i rør under Åboulevarden er fremsat af Nørrebro Miljøpunkt. Planerne kan ses på www.ladegaardsaaen.dk. Også Danmarks Naturfredning går ind for ideen. Man mener, at åen samtidig kan være med til at klimasikre København.

Man vil ikke bruge penge til biltrafik
Nørrebro Miljøpunkt har beregnet, at en opgravning af åen og det at lave en tunnel til bilerne vil koste 2,3 milliarder kroner.
Selv om Danmarks Naturfredning anser bilerne for Københavns største miljøproblem, bakker de Nørrebro Miljøpunkt op om disse planer.

Teknik – og Miljøborgmesteren forstår ikke, at Miljøpunkt Nørrebro vil bruge flere milliarder kroner på biler. Hun mener, at disse milliarder hellere skulle bruges på den kollektive trafik og cykler.

Åbning af åen i Rantzausgade
Hun mener, at det er mere realistisk med en åbning af åen i Rantzausgade, hvor de eksisterende rør under Åboulevard bruges til skybruds - regn.

60 millioner kr. til linje 5A
Ifølge Københavns Kommune er linje 5A Nordeuropas travleste. Og nu skal denne linje have det lidt lettere. Det bruges det så 60 millioner kroner på. En bussluse ved Nørrebro Station skal sikre, at fremkommeligheden bliver langt bedre. Busbaner og trafiklys skal sikre at linjen har fortrinsret.
Projektet skal få 10 pct. flere til at tage bussen. Og det hele skal være færdig inden for ti år.

Skal butiksejere betale for cykelparkering?
Og så har Københavns Kommune foretaget en analyse, der viser at der bliver handlet for 18 milliarder kroner om året af cyklister, mens bilisterne lægger 22 milliarder kroner i butikkerne. Det viser en undersøgelse foretaget blandt 3.000 forbrugere foretaget af konsulentfirmaet Incentive Partners.
Det har trods flere forsøg ikke været muligt for www.norrebro.dk at få adgang til denne undersøgelse.

Men det er sikkert rigtigt, at cirka 900 københavnske indkøbsture hver dag kan flyttes fra bil til cykel, hvis der blev etableret cykelparkering ved butikkerne. Men det bliver nævnt at butiksejere har forsømt at tænke cyklisterne ind i deres parkeringspladser.

Problemet er dog, at det ikke er de enkelte butiksejere, der etablere p – pladserne. Og når en butiksejer stiller et cykelstativ op, skal han betale en afgift til Københavns Kommune. Teknik – og Miljøborgmesteren har bebudet, at man vil prioritere cykelparkering i fremtiden.

Nørrebro handelsforening har ikke hørt noget?
Men Nørrebro Handelsforening har stadig ikke hørt noget til deres forslag om, at p – pladser til cykler på den nye Nørrebrogade bør opstilles foran butikkerne uden udgifter for butiksejere.

Ingen By – Cykler
Og når vi nu er ved cykler. Så har Københavns Kommune meget overraskende sagt farvel til bycyklen. Den blev ellers vist frem i Kina i 2010. Den symboliserede sammen med Den lille Havfrue – Danmarks eventyrlige velfærds – hovedstad. Det skete på Verdensudstillingen i Shanghai.

Her troede vi, at man var i gang med at udvikle et nyt bycykel – system sammen med Frederiksberg Kommune og DSB. Den skulle målrettes til pendlere og knyttes til hovedstadens S – togstationer.
Københavns Kommune skulle i den forbindelse spytte 114 millioner kroner i kassen. Men projektet er opgivet til skade for pendlerne.

Cyklisterne skal have det bedre
Pengene skal i stedet bruges på, at gøre Nørrebrogade og Amagerbrogade mere cykel – venlige. Og de såkaldte cykel – superstier skal udvides. Og her har denne sides redaktør en anke. Kan man ikke få en bedre afmærkning på disse stier, især om aftenen.

Hvad med Københavns Cykel – image?
Problemet er, at København med sit cykel – image vil lide et knæk. Men politikerne mener, at mange firmaer i forvejen lejer cykler ud til turister, så det ikke vil volde noget problem.

På Frederiksberg undrer man sig over afgørelsen. For første gang siden 1995 står Københavns Kommune nu uden bycykler.

En dyr rampe
Transportministeriet har afgjort, at Københavns Kommune skal bygge en nedkørselsrampe til at forbinde Helsingør – motorvejen med den kommende Nordhavnsvej. Prisen for rampen er 87 millioner kroner dyrere end det lyskryds, som et bredt politisk flertal ellers var blevet enige om. Københavns Kommune er dog uenige i den afgørelse. De mener ikke, at trafikken vil vokse så meget, at der er brug for en rampe. Men pludselig er det dog kommet en melding fra overborgmesteren, der accepterer afgørelsen.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16