Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Hvad får jeg for pengene?

Ja det spørger butikkerne på Nørrebro, når de skal melde sig ind. Det medlemmerne får for pengene står at læse her på siden. På Østerbro har man samlet 44 medlemmer bare ved tanken om at samles i et netværk. På Nørrebro står nye udfordringer klar – renoveringen af resten af Nørrebrogade. Skal detailhandlerne bare stå med fingrene i lommen – og se på. Snart får vi en bussluse og hvad så? Og så spørger man – Hvad får jeg for pengene?

Ja sådan bliver man mødt på Nørrebro, når man vil kapre nye medlemmer til Nørrebro Handelsforening. Men vil have noget her og nu.

På Østerbro havde man længe en kuldsejlet handelsforening. Nu er man så startet op igen med imponerende 44 medlemmer. Flere andre har vist interesse. Og som man fornuftig nok siger på Østerbro. Man vil have et slagkraftig forening netop til gavn for Østerbro.
Indtil nu har argumentet for foreningen været, at styrke netværket. 

 • Hvad får jeg for pengene?

Det er vel også det en handelsforening er til for - netop at varetage detailhandelens interesse. Det er vel lige som en fagforening – jo flere man er, des stærkere er man.
På Nørrebro har man glemt, hvad handelsforeningen har gjort. Glemt er også de utallige timer, man har brugt for foreningen. 

 • Hvad får jeg for pengene?

Man regner det heller ikke for noget, når man kl. 6 om morgenen bliver vækket af P4, for at komme med en kommentar 

 • om den kommende Metro – strækning 
 • om Ungdomshuset 
 • om den nye Nørrebrogade 
 • om den ny lukkelov 
 • om ulovlige varer i butikkerne 
 • om det beskidte Nørrebro 
 • om Nørrebros image og meget mere.

Det har været mange morgener, hvor man har stillet sig til rådighed. Vi har et motto i foreningen, og det er, at en journalist aldrig skal komme forgæves.
Men ofte er det kun få minutter, man har til rådighed. Derfor har vi udviklet denne hjemmeside, der nok efterhånden rummer flere tusinde artikler. Vi har konstrueret kronikker og læserbreve og meget mere.
Hvorfor ser butikkerne ikke det?

Vi har så sandelig ikke altid haft mediernes tillid. De har ofte angrebet vores holdninger. Men vi har turdet, at gå imod de almene opfattelse af ting. Kald os bare politiske, men ikke partipolitisk. Det har vi aldrig været. Som sådan er undertegnede stolt af, at vi har haft markante synspunkter.

Hvorfor skal detailhandlere ikke råbe op? Det er så mange grupper, der råber op og får indflydelse. 

 • Hvad får jeg for pengene?

Kort og godt, vi forsvarer detailhandelens interesser. Og det koster. Alene i printerpatroner. Således har sekretæren for egne midler investeret i en laser – printer, så de månedlige udgifter kan minimeres.

For medlemmer og andre får hele tiden nyt inden for Detailhandel, Trafik, Det Lokale, Det lokalpolitiske og meget mere her på hjemmesiden. Det kan ikke gøres helt gratis. Sekretæren skal have dækket i hvert fald nogen af sine udgifter. 

 • Hvad for jeg for pengene?

Kunne man tænke sig, at Nørrebro Handelsforening ville få flere medlemmer, hvis man i stedet for at forsvare detailhandelens interesser over for politikere, i medier, i udvalg, på hjemmesider m.m. blev en interessegruppe, der i stedet satsede på 

 • billig el 
 • Gratis pap 
 • bilig telefoni – bredbånd

Her har man nok større fordel gennem sin egen indkøbsordning. Men den lille butik uden for kæde – samarbejde ville måske have en fordel. 

 • Hvad får jeg for pengene?

I 2006 kørte vi også en medlemshvervning. Dengang fortalte vi: 

 • Bliv medlem af Nørrebro Handelsforening – og støt dit lokale erhvervsliv
  Nørrebro Handelsforening varetager detailhandelens interesser og har direkte kontakt til de politiske beslutningstagere 
 • Nørrebro Handelsforening har et højt informationsniveau og udsender jævnligt elektronisk nyhedsbreve til medlemskredsen

Den gang spurgte vi også om, hvorfor man skulle blive medlem Nørrebro Handelsforening?
Vi kommer selv med svaret: 

 • Fordi du så er en del af et netværk, som er i direkte dialog med de lokale politikere om spørgsmål som f.eks.: 
 • Trafik – og P – forhold 
 • Bedre sammenhæng i integrationsarbejdet 
 • Bedre miljø 
 • Fremme af den lokale beskæftigelse

Dengang tilbød vi rabatordning på erhvervslejeforhold, rådgivning om regnskabs – og bogføringsforhold, seminar, rådgivning om personalejuridiske forhold, arbejdspladsvurdering.
Vi tilbød rabatordninger på køb i flere medlemsforretninger. Og så havde vi en del faglige – og sociale arrangementer. 

 • Hvad får jeg for pengene?

Kigger vi på denne hjemmeside under rubrikken Meld dig ind i Nørrebro Handelsforening åbenbarer der sig også en del. Indrømmet – lige den side trænger nok til en revidering, den er sidst redigeret den 13. oktober 2010. Men den viser da i høj grad, hvor aktive, vi var og på nogle punkter stadig er: 

 • Nørrebro er en kreativ bydel med en farverig detailhandel. Bydelen fortjener en engageret og dynamisk handelsforening. Det har Nørrebro Handelsforening været siden 1891. Vi er i dag Københavns ældste handelsforening og måske Danmarks mest aktive. 
 • Vi har altid været synlig i den offentlige debat, og har fortsat stor gennemslagskraft hos politikerne, hvilket er noget vi prioriterer meget højt.

Foreningen er repræsenteret i 

 • ELO (Erhvervslejernes Landsorganisation) 
 • Dansk Erhverv 
 • Danmarks Handelsforeninger

Lokalt er foreningen repræsenteret i 

 • Lokalrådet 
 • Nørrebro park Kvarterløft 
 • Områdefornyelse Mimersgade 
 • En række sociale organisationer og netværk

Foreningen inviterer jævnligt medlemmer og personale til 

 • Medlemsmøder 
 • Kulturarrangementer 
 • Rundvisninger 
 • Sociale arrangementer

Som medlem har du indflydelse på, hvad der skal diskuteres på medlemesmøderne.
Foreningen inspirer til forbedret drift af virksomheden og vil styrke Nørrebro som et godt handelsområde. Det gør vi blandt andet ved 

 • Fælles markedsføringsaktiviteter

Er du i knibe, og mangler rådgivning, så henviser Nørrebro handelsforening gerne, når det eksempelvis drejer sig om: 

 • revision 
 • jura 
 • PR og markedføring 
 • Erhvervsleje – forhold

10 argumenter til at indmelde sig nu:

  1. Vi varetager detailhandelens interesser, og gennem os, har du direkte kontakt til de politiske beslutninger 
  2. Vi gennemfører markedsføringstiltag, og sikrer fokus på lokalområdet 
  3. Vi tilbyder både dig og dine ansatte at deltage i faglige og sociale arrangementer 
  4. Vi sikrer et højt informationsniveau, fordi du jævnlig modtager elektroniske nyhedsbreve 
  5. Vi tilbyder dig vejledning og rådgivning vedr. erhvervslejeloven 
  6. Vi er i direkte dialog med politikerne om bedre trafik – og parkeringsforhold på Nørrebro 
  7. Vi arbejder sammen med miljøforeninger for at sikre bedre miljø på Nørrebro 
  8. Vi deltager i netværksgrupper for at udvikle nye tiltag, der kan fremme beskæftigelsen 
  9. Vi støtter kulturelle aktiviteter og kvarterløft på Nørrebro 
  10. Vi har med succes kæmpet for indførelsen af en butikskonsulent – ordning.

Noget for Noget
Vi er ikke stærkere end, som medlemmerne vil gøre os til. Og jo mere opbakning vi har, des stærkere er vi. Det gælder også på det økonomiske område. Hvis bare halvdelen af butikkerne på Nørrebro, var medlemmer, så behøver vi ikke at tænke på julebelysning. Så var det rigelig råd til det.

Nopgle af de anførte ting eksisterer ikke mere, og på grund af økonomien er det ikke mere mulighed for at gennemføre alle disse ting. 

 • Hvad får jeg for pengene

Det lykkedes for nogle politikere dengang, at få medierne til at tro på, at vi manipulerede med en omsætnings – undersøgelse. Selv om medlemmerne oplevede omsætningsnedgang, meldte de sig ud, fordi de troede på denne melding og fordi politikerne fik gennemført trafikreguleringen af Indre Nørrebro.

Mange medlemmer har også siden lukket deres butik, grundet store omsætningstab. Andre igen, meldte sig ud, fordi de ikke ser optimistisk på en fremtid på Nørrebro. Ja nogle meldte sig ud, fordi vi ikke kunne forhindre det, som skete med Nørrebrogade. 

 • Hvad får jeg for pengene

Vi står over for nye udfordringer på Nørrebro. Kun ved sammenhold kan vi gøre vores indflydelse gældende. Vi bliver nødt til at vende den pessimistiske stemning til noget positivt. Kom frem af busken og giv din mening til kende. 

 • Hvad får jeg for pengene

Nørrebro Handelsforening har i år kæmpet for at få en julebelysning op at stå. Meget sent fik endelig en underskudsgaranti fra Nørrebro Lokaludvalg. Og selv om foreningen ville skyde en anseeligt beløb ind i den gode sag, mente økonomiske eksperter, at det var for risikabelt for foreningen at binde an med projektet.
Straks i det nye år, vil vi afsøge nye muligheder. 

 • Hvad får jeg for pengene 
 • Måske skal der helt nye folk til. 
 • Måske skal vi opgive denne hjemmeside. 
 • Måske skal der helt nye ideer til. 
 • Måske sidder du med den helt rette ide. 
 • Hvad får jeg for pengene

Nørrebro Handelsforening har i den grad behov for nye medlemmer. 

 • Hvad får jeg for pengene

Prøv engang, at gå ind i arkiverne og læs, hvad du har fået for pengene. Og kig engang på foreningens historie 

 • Det fik jeg for pengene


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16