Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Den kollektive trafik skal frem

Vi har besøgt naboerne til to Metro – arbejdspladser på Nørrebro. De er bestemt ikke begejstret for demokrati – processen i forbindelse med arbejdet. De mener, at støjgrænserne konstant bliver overtrådt. De får at vide, at de i stedet for at klage, skulle glæde sig til fremtidens kollektive trafik. Her mener man, at Metroselskabet og Københavns Kommune tilbageholder skattekroner, i stedet for at udbetale erstatnings – kroner.

Detailhandlere er ramt
Vi har tidligere her på siden påvist at detailhandlere har måtte lukke deres butik på grund af Metro – byggeriet uden mulighed for at opnå erstatning.

Bliver love overholdt?
Men også naboerne til arbejdspladserne rundt om i København har problemer. De glæder sig til at byggeriet om nogle år er færdig. Og byggeriet skal selvfølgelig gøres færdigt. Men man må gå ud fra, at også det offentlige overholder gældende love og retningslinier.

Udsat for konstant støj
Således kan mange naboer mærke deres sofa vibrere. De er udsat for en konstant støj. Generne fra de 21 metrobyggepladser er store. Kompensationerne for disse gener er nærmest ikke til stede. Politikerne og entreprenører henholder sig til, at økonomien skal overholdes.

Vi har besøgt naboer
Vi er selvfølgelig i gang med århundredets byggeri. Naboerne har fået at vide, at de skal vise tolerance. Www.norrebro.dk har været på besøg i to lejligheder i nærheden af to metro – arbejdspladser ved Nørrebroparken og Nuuks Plads.Og efter den oplevelse, er det forståelig, at naboerne ikke kan blive ved at holde den støj ud.

Beboere flygtet fra deres hjem
Beboere her fortæller, at de har fået stresssymptomer, søvnproblemer, dårlig hukommelse, forhøjet blodtryk m.m. på grund af støjniveauet.
Man fortæller os, at nogle af beboerne er flygtet fra deres hjem. Situationen er helt groteske. Og andre fortæller os, at de har indtryk af, at myndighederne bag griner af dem. Således fortæller en af beboerne os, at han fik at vide, at de skulle han lære at leve med, for byen bliver jo bedre at bo i, når Metroen kommer.

Arbejdstiden bliver udvidet
Københavns Kommune har givet tilladelse til at arbejdstiden er blevet udvidet, så den nu også inkludere hverdagsaftener og lørdage.

Anmeldt til politiet
Arbejdspladsen i Nørrebroparken er således blevet anmeldt til politiet. Det fremgår således, at byggeriet ikke kan gennemføres såfremt støjen skal holde sig inden for lovens grænser. Det vil sige at bygherren er nødt til at få dispensationer både med hensyn til arbejdstid og støjgrænser.

Støjmålinger tilbageholdt
Støjreglerne er systematisk blevet overtrådt. Og støjmålinger er blevet tilbageholdt, fordi de overskred støjgrænserne. Metroselskabet har tilbageholdt væsentlige oplysninger, som har betydning for borgernes muligheder for at blive godtgjort for de støjgener, de er udsat for i forbindelse med metrobyggeriet.

Miljøbeskyttelseslov
Der findes en Miljøbeskyttelseslov. Denne gælder vel også for bygherren.
Men både reglerne om støj og arbejdstid er blevet overtrådt konstant.

Beboerne i 90 af de mest støjbelastede boliger, har således fået stillet en bolig til rådighed. Det vil sige en bolig – til deling.

Det koster
Metroselskabet skal have særlige tilladelser til at udvide arbejdstider og støjniveauer. Men kommunen tøver med at give disse, da naboklager vrimler ind. Problemet er bare, at såfremt byggeriet forsinkes, ja så koster det.

De varetager ikke vores interesse
Det er Ekspropriations – kommissions fem medlemmer, der er udpeget af Metroselskabets ejere, Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, der afgørelser om naboklagerne er berettiget. Men de har begrænsede midler til rådighed.
Og denne kommission er egentlig nedsat for at varetage borgernes rettigheder. Men det føler beboerne i de lejligheder ved Nuuks Plads og Nørrebroparken som www.norrebro.dk har besøgt, at de ikke gør.

De skal passe på skattekronerne
Her mener de, at Metroselskabets motiv er, at begrænse erstatningskronerne. De skal jo passe på skattekronerne.

Flere lejligheder?
Politikere har talt om skærpet tilsyn, men er det nok? Det mener naboerne ikke. Man skulle tro, at der var mulighed for at stille flere erstatnings – lejligheder til rådighed.

Samråd med transportministeren
På grund af de stigende problemer har Venstres hovedstads – ordfører, Martin Geertsen kaldt transportminister Henrik Dam Kristensen i samråd.

Www.norrebro.dk har tidligere beskrevet detailhandlernes problemer i forbindelse med Metro – byggeriet. Men jævne mellemrum får vi her på siden en rapport fra byggepladserne på Nørrebro fra Metroselskabet.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16