Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Havne – Tunellen nærmer sig

Økonomiudvalget i Københavns Kommune har godkendt Transportministeriets forslag til en Havne – tunnel. Den skal gå fra Nordhavn til Amager – motorvejen. Venstrefløjen går imod. Nørrebro Handelsforening mener, at en tunnel vil komme til at gavne hele trafik – infrastrukturen. Handelsforeningen anbefaler en række til – og frakørselsveje til tunnellen, så også københavnere kan få glæde af den. Initiativet vil give renere luft i hele byen, og vil mindske kø – dannelser.

Ja til Transportministeriets forslag
Det er længe siden, vi har hørt noget om havnetunnellen. Men nu har et flertal i Kommunens Økonomiudvalg sagt ja til Transportministeriets oplæg.

Fra Nordhavn til Amager – Motorvejen
Og det oplæg går ud på, at der skal køre biler fra Nordhavnen under havneløbet videre via Refshaleøen, Kløvermarken, Amager Fælled og ned til Sjællandsbroen, hvor Amager – motorvejen begynder.
På den måde bliver det plads til mere lokal politik. Og det vil give mere plads til cyklister og gående.

Mindst 27 milliarder kroner
Og prisen, ja den bliver på mindst 27 milliarder kroner. Det bliver et offentligt – privat projekt og mon ikke pensionspenge spyttes i projektet?

Brugerbetaling
Og mon ikke vi vil komme til at se en form for brugerbetaling. Nogle vil sikkert kalde det Betalingsring – ind ad bagdøren.

Den foreslåede model er en sænketunnel fra Nordhavnsvej til Nordhavn, samt boret tunnel resten af linjeføringen. Dele af strækningen, særlig omkring tilslutningsanlæggene , vil skulle etableres som en gravet tunnel.

65.000 biler dagligt
Transportministeriet skønner, at havnetunnellen på sigt vil få en trafik på 65.000 biler pr. dag i snittet på tværs af havnen.
Havnetunnellen vil styrke mobiliteten for pendlere og erhvervstrafik i regionen. Trafikken vil også blive aflastet på Ring 3, Ring 2 og vejnettet i det centrale København. Vi vil også få mindre luftforurening og mindre støj i det centrale og tætbefolkede København.

Partikel - forureningen vil reduceres væsentligt.

Venstre – fløjen er imod
Enhedslisten og SF bryder sig ikke om en havnetunnel. Så de stemte imod projektet. De vil hellere have mere kollektiv trafik og lukke større brogader for biler.
SF vil hellere bruge det en havnetunnel koster på cyklister.

Grøn mobilitet
Overborgmesteren mener, at en havnetunnel er en god løsning til at fremme grøn mobilitet i København.
En havnetunnel er et markant, langtidsholdbart og dyrt infrastruktur - projekt. Men det giver vel beskæftigelse til adskillige tusinder af mennesker.

Udbyg infrastrukturen
Kan man så lave underjordiske parkeringskældre, som ligger tæt på den kollektive trafik, metro og s – togs stationer, ja så er meget blevet nået.
Den massive trafik langs søerne og gennem Nørre Voldgade kan reduceres kraftig. Det betyder renere luft.

Nørrebro Handelsforening har længe efterlyst dette
Nørrebro Handelsforening har længe efterlyst dette tiltag. Sammen med Metroen vil dette hjælpe gevaldigt på Københavns infrastruktur. Det vil få trafikken til at glide.
Luften fra tunnellen kan filtreres, så det også der gavner luftforureningen.

Mange fra – og tilkørselsveje anbefales
Det er Nørrebro Handelsforenings håb, at tunnellen kommer til at bestå af mange til – og frakørselsveje. Så kan københavnerne også få gavn af tunnellen, og ikke kun dem, der kører igennem byen.
Disse til- og frakørselsveje kunne passende placeres ved/på: 

  • Holmen 
  • Christmas Møllers plads 
  • Langebro/Islands Brygge 
  • Ørestad.

Men inden vi glæder os for tidlig, så er tunnellen nok først klar om 15 – 20 år.

Grøn bølge savnes
Hvis man så også får en grøn bølge, så vil også kø – dannelserne omkring byen blive mindre. Mindre ventetid vil også gavne erhvervslivet.

Denne side indeholder ca. 75 artikler omkring trafik, den kollektive trafik, om infrastruktur og mangel på samme. Brug søgefunktionen og gå ind i arkivet.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16