Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Bogen er i krise

Bogbranchen er i en alvorlig krise. Vi har ikke set de sidste lukninger. Allerede i år er 18 boglader lukket. Branchen er 9 pct. bagud i forhold til sidste år. En kæde har i fem år i træk haft underskud. Også forlagene har røde tal. Boghandlerne køber mindre hjem. Forlagene tør ikke de store satsninger. Det betyder et mindre udvalg af de smalle bøger. Bogen får kortere levetid. Det går igen ud over kulturen og det danske sprog. Men kulturministeren er tavs. Men helt uskyldig er bogbranchen ikke. Her er stor uenighed, og man nærmest bekriger hinanden. Hvor mange boglader er det tilbage om 4 år?

Der skal tages hensyn
En hel branche er i krise. Ingen ved, hvad man skal gøre. Og egentlig burde branchen kunne klare det selv. Men man skal tage specielle hensyn. Så man afhængig af politiske beslutninger. Jo det er bogbranchen, vi her taler om.

Liberaliseringen er en succes?
I 2010 konkluderede Konkurrencestyrelsen højst overraskende for bogbranchen: 

  • Liberaliseringen er en succes

Fra branchens side kom der dog også en masse protester mod konklusionen, men disse protester lyttede politikerne ikke til.
Og Forbrugerrådet konkluderede dengang: 

  • Rapporten bekræfter, at det var den rigtige beslutning at liberalisere markedet.

Det har tydeligvis været til gavn for forbrugerne. En del af de andre faktorer, som Boghandler - foreningen og Forlæggerforeningen nævner, er netop foranlediget af liberaliseringen.

Måske skulle man dengang have lyttet til fagfolkene.

På tre år mistede Frankrig 300 boglader
Men først i 2011 var branchen helt liberaliseret, så den omtalte undersøgelse kom for tidligt. Liberaliseringen af bogmarkedet startede i 2001, og siden er det gået tilbage.
Kun to andre EU – lande har frie priser på bøger. Det er England og Sverige.
Men også i Sverige er der problemer. Her forsøges at finde en ordning med faste priser.

Da Frankrig forsøgte sig med frie priser forsvandt der på tre år ca. 700 boglader.

Boghandleres likviditet er faldende
For den traditionelle boghandel har den frie pris betydet, at boghandlerne har mistet en vigtig del af indtjeningen. Bestsellerne er overgået til supermarkederne. Her står bøgerne sammen med leverpostejen og vaskemidler. Og bestsellere er altid gode tilbudsvarer.

Boghandlernes likviditet er dalende. Og det har betydet talrige lukninger. Inden for de senere år er antallet af boglader i Danmark faldet fra 650 til ca. 400. Alene i år, er det lukket 18 boglader. Se bare udviklingen her på Nørrebro.

Biblioteker i Danmark køber ikke hos den lokale
I Norge har man en fast bogladepris, og en biblioteksindkøbsordning, der medfører et nationalt indkøb af minimum 1.000 eksemplarer af ca. 85 pct. af den udgivne skønlitteratur.

I Danmark køber bibliotekerne de færreste bøger gennem deres lokale boghandel. Men nu skal de også bruge materialekontoen til indkøb af lydbøger, e – bøger, computere, film og ny teknologi.

Og så skal der måske nævnes at bogmomsen i Norge er nul procent og i Sverige 6,5 procent. I Danmark som bekendt 25 pct.

Det er ikke slut
Ude i Verden har man bibeholdt den faste bogladepris. Den sælges til samme pris på Nettet, i supermarkedet, og i boghandelen.
Men ikke i Danmark.
Filial – biblioteker og boghandlere er lukket i massevis. Og det er langt fra slut.

På 50 år er antallet af boglader i Danmark halveret.

En kæde med underskud i fem år
Ja i Danmark findes der i dag købstæder, der er helt uden boghandel. Og for femte år i træk kan den store boghandler – kæde Arnold Busck præsentere et underskud. Kæden, der repræsenterer 33 fysiske butikker kunne i sidste regnskabsår præsentere et underskud på 11, 4 millioner kroner.
Nedgangen i bogbranchen for det første halve år af 2012 på 9 pct.

I år er der forsvundet 18 boglader
Alene i år er der forsvundet 18 boglader. Også forlagene beklager udviklingen. Og blandt dem, er der også nogle der sælger direkte til kunderne uden det fordyrende mellemled – boghandlerne. Det er sikkert med til at forstærke krisen.

Forlagene kører også på pumperne
Men forlagene kører også på pumperne. Således har 28 af 40 selskaber i det forgangne år oplevet et fald i årsresultatet. Flere har således røde tal på bundlinjen. Ja 12 af forlagene havde direkte underskud sidste år. 27 af dem oplevede faldende bruttoavance og 15 oplevede at egenkapitalen efterhånden forsvinder. Sikke dog en jammer.
Vi har set massive fyringer i forlags – branchen. Og her er det heller ikke slut.

Lindhardt og Ringhof har måtte fyre to gange. Og Borgens Forlag har ikke mange medarbejdere tilbage. Politikens Forlag har også skåret kraftigt.

Fast pris i seks måneder
Faste priser på bøger giver et bredere udvalg af litteratur på boghandlerens hylder. Egentlig var det i branchen på et tidspunkt en positiv holdning til i en bestemt periode på seks måneder fra en bogs udgivelsesdato, at indføre et fastpris – system.

Men det er bare det problem, at denne ordning sikkert ikke kommer til at gælde for en e – bog, men kun en fysisk bog, og så er vi jo lige vidt.

Også de unge læser
Bevares, der udkommer stadig en masse herlig litteratur – men også en masse ligegyldig. Undskyld det sidste må man ikke sige, som boghandler.

I 2004 var der 34 pct. af de 7 – 14 årige, der aldrig læste en bog. I 2012 var dette tal faldet til 13 pct. Det er da positivt.
Bogbranchens problemer skyldes bestemt ikke manglende læselyst.

Det er sejt at læse en e – bog
Kunne man tænke sig, at de sidste 13 pct. ville læse, når de begynder på e – læsning? Touch – teknologien gør sikkert læsningen sjovere og rummer flere muligheder. Mange børn har en Ipad eller en smartphone. De synes sikkert det er sejt at læse en e – bog.

Men Danmarks Statistik siger, at danske husstande i dag bruger 23 procent færre forbrugskroner på bøger, end de gjorde før krisen.

Nedgang i indkøb på 15 – 20 pct.
Men når omsætningen og indtjeningen falder, så bliver boghandlerne til forlagenes store fortrydelse også mere forsigtige i deres indkøb. En titel man i gamle dage ville tage ti stykker af, tager man nu kun 2 stykker af.
Ja forlagene taler om en nedgang i indkøb hos boghandlerne på 15 – 20 pct.

Det er ikke så mærkelig, når man betænker, at antallet af boghandlere på vej mod en konkurs er på 22,6 pct. ifølge analysebureauet Experian.

Bøger får hurtigere dødsstødet
Boghandlere er også meget afhængige af stor - sælgende titler. Det kan mærkes meget hurtig på omsætningen.
Og hele situationen vil føre til færre titler på det danske marked, og det er ikke gavner ikke den danske kultur og det danske sprog.
De mere stille bøger, der ikke får mediedækning får kortere levetid. De får hurtigere dødsstødet.

Hvis boghandlerne holder længere på de usælgelige bøger, er de nødt til at sænke prisen for at få dem solgt. Men tænk, hvis kunderne i fremtiden ikke kommer til at give det for en bog, som den reelt burde koste?

Bogbranchen kan ikke blive enige
Situationen skyldes nok også branchen selv. For hvad vil bogbranchen egentlig. Der har været krig mellem forlags – og boghandler - branchen. Man har ikke rigtig kunnet kommunikere. Og indbyrdes i boghandler - kredse har man heller ikke været enig om et modspil mod udviklingen.
Branchens aktører bekriger og udsulter hinanden i stedet for at samarbejde.
De to forskellige forfatter – foreninger kan heller ikke findes fælles fodslag.

Man skulle så tro, at krisen kunne få branchen til at stå sammen, men det er bestemt ikke sket. For hvordan skal politikerne agere, når branchen ikke kan nå til enighed?

Giv kunderne en oplevelse
Hvis den lokale boghandel i dag skal overleve, ja så må man gøre som det lokale bibliotek. Og det er at give kunderne/brugerne en oplevelse. Det kan i form af foredrag, forfatterbesøg og andre arrangementer.

Den digitale nutid
Boghandlerne må også indstille sig på, at danskerne er på nettet som aldrig før. De er erfarende net – brugere. En omstrukturering må finde sted, og det skal være en, der passer til den digitale nutid. Når man derhjemme kan man bare med et klik, bestille en bog, ja så må det da gå ud over omsætningen.

Net – handelen er fremtid
Saxo.com har siden 2001 fordoblet sin omsætning hvert år. Selv nu, hvor krisen har lagt sin klamme hånd over hele samfundet. Om fem år vil den samlede internet – handel være på 25 pct. af markedet. Nethandelen behøver ikke de dyre adresser.
En anden vinder bliver supermarkederne, for her bruger man bøgerne som slagvarer.

Branchen er modstandsløs og apatisk
Nye markeder skal udforskes og etableres. Og hvorfor accepterer branchen den nye udvikling så modstandsløs og apatisk?
Branchen havde måske ventet på, at krisen gik over af sig selv. De har glemt at kunderne havde skiftet indkøbsvaner. Branchen er ændret for altid.
Bogbranchen står over for vidtrækkende udfordringer.

Hvorfor er det ikke boghandlerne der formidler e – bøgerne til læserne – på deres præmisser?

Vores rolle er truet
Vores rolle som traditionel distributør af og opbevaringssted for fysiske bøger og eksperter i vejledning af kunder er truet. Digitaliseringen er et andet problem.
Anmeldernes dom og vores endnu kvalificerede vejledning i butikken skal nu konkurrere med selvbestaltede eksperter på utallige blogs.

Meget mærkeligt har kulturministeren ikke blandet sig særlig meget i debatten om bogbranchen. Det handler om det danske sprog eller ?

Hvis du vil vide mere om bøger på www.norrebro.dk så gå i arkivet og læs: 

  • En boghandel fylder 100 år 
  • En branche i krise

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16