Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Metro – selskabet skal vel overholde loven?

Det er Københavns Kommune, der reelt har tilsynsmyndigheden på Metro – byggepladserne. Men konstant bliver love og påbud overtrådt. Sikkerhedsrepræsentanter, der påtaler manglende sikkerhed bliver fyret. Arbejdsulykker bliver ikke indberettet. Beboere i nærheden skal finde sig i støj op til 85 decibel fra 7 morgen til 20 aften. Erhvervsvirksomheder skal finde sig i, at tab ikke bliver dækket af Metroselskabet. Den kollektive trafik skal frem, koste hvad det vil. Kommunen bør tage henvendelser fra beboere mere alvorlig. Desuden burde man leve op til egne regler omkring miljø, luftforurening og sundhed.

De glæder sig til, når det er færdigt
Der er mange beboere, der glæder sig til, når Metro – selskabet er færdig med deres byggepladser og når Metro – togene begynder at rulle. Vi har tidligere fortalt om erhvervs – virksomheder, som har måttet lukke som følge af Metro – byggepladserne, uden mulighed for erstatning.

Miljø, luftforurening og sundhed
Borgerne har også i høj grad mærket byggepladserne m.h.t. støj og andre gener. Påbud og henstillinger bliver åbenbart tilsidesat. Og beboerne spørger om, det er fordi, at det her drejer sig om et statsligt/kommunalt selskab.

I Københavns Kommune taler man meget om miljø, luftforurening og borgernes sundhed, men man har åbenbart glemt de gener, som Metro – byggeriet giver borgerne. Og måske tager de ikke borgernes henvendelse alvorligt.

Dieselforbrænding er kræftfremkaldende
Partikler og kvælstofoxider fra dieselforbrænding er kræftfremkaldende. De store entreprenørmaskiner på Metro – byggepladserne forudsager masser af dieselforbrænding. Godt nok har Københavns Kommune bedt selskabet om, at måle luftforureningen. Men allerede nu er det eksempler på, at både beboere og arbejdere ved og omkring byggepladserne har været ramt af hovedpine, kvalme,diarré og irriterende luftveje.

Dieselosen rammer også beboerne omkring byggepladserne. Allerede i 2009 udarbejde Metro – selskabet en miljøstrategi på de forskellige byggepladser. Måske har kommunen forsømt, at kontrollere om denne strategi er blevet overholdt?

40 såkaldte straks – påbud
Arbejdstilsynet har givet det italienske entreprenørselskab Trevi, der står bag ved de igangværende bore – og gravearbejde ikke mindre end 40 såkaldte straks – påbud.
Disse påbud betyder, at der er konstateret alvorlige fejl på arbejdspladsen. Manglerne skal udbedres straks, for at undgå arbejdsulykker. Om disse påbud er iværksat vides ikke.

Således har der været manglende afspærringer, uforsvarlig sikring af stilladser og ikke eksisterende sikkerhedsudstyr. Om alle de arbejdsulykker, der har fundet sted på byggepladserne er anmeldt, vides ikke. Det er der ellers også lovhjemmel for.
Arbejdsulykker skal meldes til myndighederne.
Det er sikkert svært, at få et overblik over de hidtidige arbejdsulykker, for di bliver simpelthen ikke anmeldt.

Man vil stramme op
Det er CMT, der har det overordnede ansvar på byggepladserne. Herfra har man dog meddelt, at man vil stramme op.

Åbenbart eksisterer der kommunikationsproblemer på byggepladserne. Således har sikkerhedsrepræsentanter påtalt en del forhold, som ikke er efterkommet. Huller er ikke dækket, og arbejdere klatrer rundt i højder uden sikkerhedsværn.
Maskiner er nedslidte og bliver ikke vedligeholdt.

Beboerne er også i fare
Det er ikke kun arbejderne på selve byggepladserne, der er i fare, således fandt en 30 kg tung jernkrog og et 300 kg tungt betonrør vejen gennem beboernes vinduer i forbindelse med byggepladsen ved Marmor – kirken.
En betonslange eksploderede og spredte et ton beton ud over byggepladsen og oversmurte en husfacade i fjerde sals højde.

Lukning af stedet
Havde Metro - byggepladserne været en hvilken som helst anden arbejdsplads, havde de sikkert fået et påbud, om at blive video – overvåget. Og en gennemgang af disse billeder havde sikkert givet nogle meget ubehagelig opdagelser, der havde ført til lukning på stedet.

Sprogproblemer
Fra CMT´s side har man bebudet, at man nu vil føre et skærpet opsyn med arbejdspladserne. Men åbenbart gentager de samme fejl sig hele tiden. 3 F har påpeget, at der er sprogproblemer.
Mangelfulde forhold bliver således ikke udbedret.

Kommunen har moralsk og etisk ansvar
Det er klart, at når København skal igennem de største byggerier siden 1600 tallet, så må det give problemer. Men man skulle tro, at staten og kommunen som er hovedansvarlig, har et moralsk og etisk ansvar over for københavnerne. Det er dem, som ejere, der må stille krav til at entreprenørerne overholder lovgivningen.

Københavns Kommune ejer 50 pct. af Metro – selskabet. Staten ejer 41, 7 pct. og Frederiksberg Kommune resten. Det er også de partnere, der har bestemt, at erhvervsvirksomheder, der lider tab som følge af Metro – byggeriet langt fra kan få dækket deres tab. Dette har vi tidligere beskrevet.

Flere værelser til rådighed
Som vi tidligere har omtalt, er mange beboere plaget af støjproblemer. Overborgmester Frank Jensen har over for Metroselskabet forlangt, at der stilles yderligere aflastningssteder til rådighed for de belastede beboere.
Metroselskabet havde ellers bebudet, at de ikke kunne gøre mere. Nu lyder budskabet, at man kan stille yderligere hotelværelser til rådighed.

Beboerne er plaget
Indtil nu havde de små hundrede belastede familier en tre værelses hotellejlighed til rådig - hed – i dagtimerne – til deling.
Som en af beboerne fortalte www.norrebro.dk ved en af byggepladserne på Nørrebro: 

  • Hvordan skal jeg kunne fungere normalt på mit arbejde og i familien. Jeg får stress af dette her. Jeg bliver nervøs, når det atter engang ryster. Jeg kan ikke koncentrere mig. Mit blodtryk er forhøjet. Det giver irritation, aggression, frustration. For ikke at tale om hovedpine, kvalme, tristhed, søvnløshed og mavepinde. Hvor længe skal jeg finde mig i det?

Systematisk overskredet reglerne
Det virker dog kaotisk, at overborgmesteren skal gå ind og diktere, hvad et selvstændigt selskab som Metro – selskabet skal gøre. De har deres egen direktion og bestyrelse. På den anden side, så viser det måske noget om Metro – selskabets holdning til naboretten og selskabsretten.

Enhedslisten er gået meget videre. De foreslår, at tilbyde samtlige beboere, der er plaget fuld ekspropriation.

Metro – selskabet havde i månedsvist systematisk overskredet støjgrænserne. Som beboerne har givet udtryk vil de ikke lægge hindringer i vejen, men blot tages seriøst. Men de mener, at villigheden fra modparten ligger på et meget lille sted.

Beboerforeninger og private trygler
Beboerforeninger og private har tryglet Teknik – og Miljøforvaltningen om ikke at udvide de tilladte støjniveauer og arbejdstider med to timer på hverdage.
Men Københavns Kommune har juridisk set givet metrobyggeriet grønt lys til at støje efter forgodtbefindende i hele døgnet de kommende uger.

Beboere burde have høreværn
Indtil fornylig skulle metro – byggeriet rette sig efter en forskrift, der sagde, at støjende bygge – og anlægsarbejde over 70 decibel ikke måtte foregå efter klokken 18 på hverdage. Det er så nogle af de regler som Metroselskabet har overtrådt.

I praksis må byggepladserne fortsætte med 85 decibel fra kl. 7 til 20 hver dag. Og når byggepladserne når op på 85 decibel, så er høreværn påbudt på arbejdspladsen. Mon det bliver overholdt er nok tvivlsomt. Og beboerne omkring, ja de må selv skaffe sig høreværn.

Vi følger sagen her på www.norrebro.dk. Du kan læse her, hvad vi tidligere har skrevet om Metrobyggeriet, her er blot et lille udvalg: 

  • Inden Metroen på Nørrebro 
  • Metro forandrer Nørrebro 
  • Nyt fra Metroselskabet – diverse artikler 
  • Byggerod ødelægger butikkerne 
  • En afsporet Metro 
  • Den kollektive trafik skal frem 
  • Fremtidens København 
  • Store forandringer på Nørrebro 
  • og mange flere

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16