Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Tolerance, Fordomme, Mangfoldighed og Forbud

Vi skal i denne artikel beskæftige os med nogle vidt forskellige ting, som dog har en sammenhæng, og det er de fire ord, der står som overskrift. Det handler om måden vi omgås hinanden. Det handler om paradokser i lovgivningen. Hvad må man og hvor stor er vores tolerance? Hvor går grænsen for mangfoldigheden? Vi skal se på rygekampagne, bræk, affald og urin, på Distortion – fester, larm i nattelivet og overgreb mod hjemløse i Folkets Park – med politiets velsignelse. Som det vil fremgå kommer vi ubevidst til at angribe Københavns Kommunes dobbeltmoral.

København skal være røgfri
I 2025 skal København være røgfri. Og sundhedsborgmestren meddeler, at det ikke skal være en diskussion om frelste og udstødte. Målet at antallet af rygere skal ned på 4 pct. I dag er den oppe på 21 pct.

72.000 skal kvitte smøgerne
Med andre ord skal 72.000 af hovedstadens borgere have kvittet smøgerne på de 13 år. Det svarer næsten til Nørrebros befolkning.
Sundhedsborgmesteren tilbyder gratis røgkurser til virksomheder, koncertarrangører, foreninger og andre.
Således har Parken vist interesse for projektet. Også Wonderful Copenhagen er positiv.

En flot vision
Sammenslutningen af butikker i Indre By, København City Center er positiv. Men det er man ikke fra Nørrebro Handelsforenings side. Og det er fordi, at mange butiksejere selv ryger.
Kræftens Bekæmpelse mener, at målet er en flot vision.

Skal vi pådutte kunders rygevaner
De fleste butikker på Nørrebro har en rygepolitik. I butikkerne må der ikke ryges, men det er nok mest af hensyn til brandfaren. Og hvis de ansatte vil ryge, må de gå ud og ryge.
De færreste butiksejere vil nok af hensyn til omsætningen begynde at pådutte kundernes rygevaner.

Er det manglende tolerance
Spørgsmålet er om, det ikke er manglende tolerance overfor rygerne, at lave en sådan kampagne. Men 77 pct. af københavnske rygere giver udtryk for, at de gerne vil holde op.

Frivillighedens vej
Men mon man kan nå målet af frivillighedens vej? Mon ikke kampagnen kommer til at avle en række forbud, som man helst ville undgå.
De kloge mener, at 1.400 københavnere årligt dør, som følge af rygning.

Rollemodel for børnene
Og det viser sig også, at man for eksempel vil forbyde rygning på Københavns legepladser. Det vil sige, at der kommer et påbuds – skilt. At man af hensyn til børnene ikke burde ryge. Man skal være rollemodel for børnene.
Inden undertegnede bliver et offer for fordommene, så skal det understreges, at jeg er ikke ryger.

Der tisses på gaderne
Folk bør heller ikke tisse på gaden. Men det gør folk, især når der er fodbold i Parken. Og selv om det er ulovligt, så griber politiet ikke ind. De har nok andet at se til

Penge til Distortion – fest
Og det er især under Distortion – festene, der bliver tisset på gaderne. Her flyder skraldet også på gaderne. Det lever bestemt ikke op til intentionerne om et grønt København. Men nu har politikerne bevilliget penge til næste års fest. Og det til trods for, at det har knebet med gennemskuelig regnskab.

Politikerne har netop bevilliget tre millioner kroner til den udskældte gadefest.

Højtrystende branderter
Og når vi er ved festerne. Selvfølgelig skal København ikke udvikle sig til en kedelig forbuds – by. Men mange af beboerne i Indre By og i dele af Nørrebro er trætte af højt - rystende branderter til klokken fem om morgenen.

Larmen fra menneskemængderne, som er tvunget på gaderne på grund af rygeloven, har tvunget folk på gaderne. Samtidig har barerne i stigende grad fået nat - bevillinger. Således har kommunen givet hele 255 nattilladelser i 2012.

Kopi af Sunny – Beach
Alt dette har fået en række vrede beboere til at kalde det Københavns historiske bydel om natten ligner en pinlig kopi af Bulgariens Sunny Beach.

Dagen derpå ligner en Distorsition – fest med opkast, skrald og urin i gaderne. En bars natbevilling kan ikke fratages, fordi folk larmer. Så myndighederne står nærmest magtesløse.

Manglende tolerance
Når man først har fået noget inden for vesten, tænker man ikke på, at der også bor folk, der næste dag skal på arbejde. Man viser ikke tolerance over for beboerne.
Og tolerance viste Københavns kommune heller ikke over for en flok hjemløse på Nørrebro.

Fordom over for de svageste
Ret hurtig var historien pillet af mediernes nyhedssider. Det er i den grad et skræmmende eksempel på manglende tolerance og et eksempel på at overholde forbud som man da må håbe, at Københavns Kommune tager ved lære af. Det er også et eksempel på fordom over for de svageste i samfundet.

”Værdiløst affald”
Myndighederne rykkede simpelthen ind i Folkets Park og fjernede 50 hjemløses habengut. Det blev kørt direkte på forbrændingen, mens de hjemløse var væk.
Kommunen oplyser endda, at de har gjort dette i 100 lignende tilfælde. Og så er det sket med politiets velsignelse. Blandt de ting, der blev brændt var adskillige pas, overtøj, madrasser og andre private ejendele.

Politiet og Københavns Kommune anså tingene for værdiløst affald. Det må man da sandelig kalde manglende tolerance. Og det der værdiløse affald var det som de hjemløse ejede.
Sikke dog en behandling vi giver de svageste i samfundet.

Gartnere gjorde bare deres arbejde?
Gartnere havde advaret de hjemløse om, at deres habengut skulle fjernes, men grundet sprogvanskeligheder kunne man ikke finde en fælles forståelse. Gartnerne mente, at de hjemløse havde overtrådt adskillige forbud ved at hænge deres habengut op i træerne. Deres opgave var at holde orden i parken.
Men er det ikke gået for vidt?

De hjemløse ville ikke forstå det?
Undskyldningen fra Københavns Kommune var, at de hjemløse ikke forstod dansk. Når det begynder at ligne lejre, så får man ryddet op.
Således udtalte en politiker, at de hjemløse sikkert ikke ville forstå det.
Ja, man tager sig til hovedet. Sikke dog nogle fordomme.
Man spørger sig selv, om det ikke kunne have været håndteret på en anden måde. Det står sløjt til med kommunens manglende forståelse

Hvis folk nu dør på gaden?
Lovgivningen forbyder støtte til udenlandske hjemløse ud fra en frygt for, at for megen hjælp til udenlandske hjemløse vil gøre København til Europas hjemmestue.
Hvad sker der i grunden, når disse folk begynder at dø på gaden?
Vil politiet, politiker og Københavns Kommune igen reagere lige så uhumant?

Dybt forarget
Som forretningsdrivende på Nørrebro har vi ofte givet diverse effekter til de hjemløse, for at støtte dem. Men når Københavns Kommune og politiet på den måde håner de hjemløse, bliver man dybt forarget.

Kære læsere, hvis I ikke har opdaget det, så handlede denne artikel om Tolerance, Fordomme, Mangfoldighed og Forbud.
Vi har alle vores holdning og måde at håndtere disse begreber på.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16