Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt fra Metroselskabet – December 2012

Vi er kommet med unøjagtigheder omkring Metro – byggeriet, vedrørende støj m.m. Dette bliver hermed rettet. Vi kigger på, hvad det sker på arbejdspladserne i december. Øget lastbilkørsel forekommer i bydelen.

Så har vi gen fået nyt fra Andrea Jørgensen fra Metroselskabet.
Vi starter med nogle unøjagtigheder i en tidligere artikel, som vi bragte. Åbenbart har redaktøren her ladet rive sig med af andre medier.
Metroselskabet fortæller, at 

 • der er én byggeplads, hvor der er søgt om dispensation i forbindelse med støj op til 85 dB(A). På tre andre københavnske byggepladser, som har fået støjdispensation, ligger intervallet mellem 77 dB(A) og 82 dB(A) 
 • der er ingen byggepladser, der har fået lov til at støje døgnet rundt. De byggepladser, der har fået støjdispensation, skal fortsæt lægge det støjende arbejde i tidsrummet 07.00 – 18.00 – dog medtilladelse til i enkelte tilfældeat fortsætte frem til kl. 19, hvis en støbning ikke kan nå at blive færdig før dette klokkeslæt. Entreprenøren har dog – ligesom ved andre byggerier – lov til at arbejde døgnet rundt, så længe han ikke udfører støjende arbejde. 
 • Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger erstatning i forbindelse med gener fra metrobyggeriet og ikke Metroselskabet. Ekspropriationskommissionen er en uafhængig enhed, der ikke har nogen tilknytning til Metroselskabet og dermed kan være upartisk, når de beslutter, hvornår der skal gives erstatning i forbindelse med gener.

Nyt om Metroarbejderne ved Nørrebroparken
Tunnelskakten er i gang med at blive udgravet, og det betyder øget lastbilkørsel i Hillerødgade, når jorden skal transporteres væk fra byggepladsen.

Et stykke af byggepladshegnet i Hillerødgade og Krogerupgade er blevet flyttet et stykke ud, da entreprenøren udfører jordforstærkningsarbejde. Dette er med til at sikre, at der ikke sker sætningsskader på nærliggende huse. Den midlertidige flytning af hegnet betyder også, at al ind – og udkørsel til byggepladsen pt. Sker via indgangsporten tæt ved Nordbanegade.

Nyt om Metroarbejderne ved Nuuks Plads
Støbningen af de afstivede vægge er færdig og entreprenøren er gået i gang med det forberedende arbejde til næste fase, hvor toppladen – dvs. ”låget” - til stationsskakten skal støbes. Inden da skal entreprenøren fjerne de øverste to meter beton langs kanten af skakten, så armeringsjernene blottes. Samtidig fjernes noget af jorden i selve stationsskakten for at gøre plads til støbningen af toppladen, og denne udgravning fyldes med armeringsjern.

Nyt om Metroarbejderne ved Nørrebros Runddel
Forberedelserne til støbningen af toppladen (”låget” på stationsskakten) er fortsat i gang. En stor del af den beton og jord, der skal fjernes, inden toppladen kan støbes, er allerede fjernet og derefter skal entreprenøren i gang med at lægge armering i udgravningen, inden der skal støbes.
Der er også blevet installeret en tårnkran, som skal bruges i forbindelse med udgravningen af stationsskakten.

Nyt om Metroarbejderne ved Skjolds Plads
De sidste moniterings – og reinfiltrationsboringer i området omkring Skjolds Plads er ved at blive udført. Boringerne er en del af overvågningen af grundvandet i området, hvor Metroselskabet og entreprenøren løbende holde røje med, at grundvandet holder samme, stabile niveau.

Store dele af hegnet omkring Skjolds Plads er nu udsmykket af Haraldsgadekvarterets Områdeløft og omfatter blandt andet birketræer, kunstigt græs og fuglehuse.

Nyt om Metroarbejderne ved Nørrebro Station
Entreprenøren er færdig med ofrboringerne, der har sørget for at nedbryde de store sten i undergrunden og forberedt jorden til støbningen af de afstivede vægge. Den første af de store boremaskiner, der skal lave de afstivende vægge, er ankommet på pladsen. Entreprenøren vil udføre en række test, inden maskinen går i gang med borearbejdet.

Tak til Andrea Jørgensen fra Metroselskabet, der holder os orienteret om byggeriet indtil det hele færdig i 2018 med 17 nye stationer.

Hvis du vil vide mere: Læs 

 • Nyt fra Metroselskabet okt 2011 – dec. 2011 – febr. 2012 – febr. 2012 – april 2012 – aug. 2012 – oktober 2012. 
 • Gør man det rigtige – ved trafikken 
 • Inden Metroen på Nørrebro 
 • Metro forandrer Nørrebro 
 • Byggerod ødelægger butikkerne 
 • En afsporet Metro 
 • Den kollektive trafik skal frem 
 • Metroselskabet skal vel overholde loven

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16