Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Havnetunnel – tættere på

Ikke alle partier er enig om en havnetunnel. De mener, at en tunnel tiltrækker flere biler. Og naturskønne omgivelser vil blive ødelagt. Pengene skulle hellere bruges til kollektiv trafik, letbaner, mener andre. Men hvor mange storbyer har en omfartsvej der går gennem centrum? Men hvad hjælper det hele, når vi har en fjendtlig holdning til vores medtrafikanter? Bilister hader cyklister og omvendt. En fodgænger bliver truet med klø på fortovet, fordi hun ikke ville flytte sig for en cyklist. Busser kører over rødt. Det handler om indstilling og egoisme.

Diskussionen har varet i 15 år
Et lille skridt tættere på, er københavnerne kommet på en havnetunnel. De borgerlige partier og Socialdemokratierne stemte ja. Enhedslisten og SF stemte imod, mens De Radikale undlod at stemme.
Diskussionen om denne tunnel har nu varet i ca. 15 år.

Finansiering ikke på plads
Finansieringen er ikke på plads. Der tales om forskellige løsninger som statstilskud og brugerbetaling. Havnetunnellen starter som en sænketunnel på Lyngbyvej og går over Nordhavn til Refshaleøen. Herfra vil den fortsætte som boret tunnel til Amager og dukke op igen ved Sjællandsbroen.

Om syv år skal den være klar til at modtage ca. 70.000 bilister daglig.

Hvad siger Danmarks Naturfredningsforening?
SF har besluttet sig, at blive ved med at kæmpe imod. Man vil ikke være med til at ødelægge en kolonihaveforening ved Kløvermarken samt en BMX – bane ved Sjællandsbroen. Også det fredede Amager Fælled vil det gå ud over.
SF er meget interesseret i at høre, hvad Danmarks Naturfredningsforening mener om forslaget.
Partiet mener ikke, at det er københavnere, der kommer til at bruge tunnellen.

Trængselskommissionen?
I SF forstår man ikke, at man begynde at snakke om trafikløsninger, når Trængselskommissionen ikke er færdig med deres arbejde. Modsat var det hvis SF, der foreslog en fredliggørelse af Amagerbrogade for længe siden.

27 milliarder til den kollektive trafik
SF vil hellere bruge de 27 milliarder kroner, som tunnellen koster til mere metro, letbaner og kollektiv trafik. Man maner at forarbejdet til projektet er sjusket. For hvad vil tunnellen betyde for Østerbro og for Amager? Disse ting er der ikke taget stilling til, ifølge partiet.

Radikale ville have beslutningen udsat
Og Enhedslisten mener, at tunnellen vil føre til flere biler. Der har aldrig været en vej i verdenshistorien , som ikke har givet mere trafik. Ja omtrent sådan sagde partiet, da sagen blev behandlet i Borgerrepræsentationen.

De Radikale mener at der er alt for mange løse ender og ville have haft beslutningen udsat.

Omfartsvej inde i byen
Man kan så spørge sig, om hvor mange storbyer der har et centrum, som fungerer som omfartsvej for biltrafik. Således går den tunge trafik i dag midt over Kongens Nytorv. Hvorfor kan man ikke få mere biltrafik under jorden, så Indre by bliver fritaget for den megen trafik?

Trafikanter er egoister
Og alt imens så fortsætter trafikanterne i København at opføre sig som egoister. Man er ikke særlig hensynsfuld over for hinanden. Således kan den cyklende redaktør rapportere følgende episoder fra og i nærheden af cykelstien inden for de sidste 14 dage:

  • En kvindelig fodgænger, der befandt sig på fortovet blev truet med klø, fordi hun ikke ville flytte sig for en cyklist, der kom kørende på fortovet. 
  • Ved Nørrebros Runddel måtte cyklister inklusive redaktøren holde tilbage for grøn, da en bybus kørte over for rødt. 
  • På Jagtvejen blev cyklister lukket ud blandt bilister, der ikke tog nogen speciel hensyn til cyklisterne. Årsagen var byggearbejde. Utroligt at man ikke kan afskærme ordenligt. 
  • Ved Runddelen mente bilister ikke, at de skulle holde tilbage for cyklister, der kørte over for grønt. Hasarderede opbremsninger var følgen. 
  • Mange bilister mener ikke, at de skal gøre plads på den blå linje for cyklister. Disse må så ud på kørebanen for at få en chance.

Ikke meget plads
I øjeblikket er det ikke meget plads for trafikken i København. Der er masser af byggerod og vejarbejde. Så skulle man tro, at der blev taget hensyn til hinanden. Men trafikken er alt for egoistisk. Det er ikke mig, der er fejlen. Det er den anden.
Det hele handler om indstilling. Man er lige glade med alle andre end sig selv.

Kaos i trafikken
Er vi cyklister så velsignede, som nogle politikere gør os til. Er det mange af os, der kører alt for råddent?
Og mange gange har man indtrykket af, at bilister ligefrem hader cyklister og omvendt.

Nogle gange hersker der kaos på og omkring cykelstien. Man overhaler, selv om ham bagved er i gang med en overhaling. Fra sidevejene kommer cyklister uden at holde tilbage.

Frihedskæmper for bilismen
Man venter ikke på grønt ved lyskryds. Man skal bare frem. Og brokker man sig over sine medcyklister er man pludselig stemplet som borgerlig og som en frihedskæmper for bilismen.

Vil en havnetunnel overhovedet gavne?
Det kan være livsvigtigt, hvis man ikke tager hensyn til hinanden i trafikken. En havnetunnel vil overhovedet ikke gavne, hvis ikke vi lærer at opføre os ordentlig i trafikken.

Www.norrebro.dk indeholder mindst 85 artikler om trafik, infrastruktur og mangel på samme, om cykler og eventyr på og omkring cykelstien.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16