Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Da Nørrebrogade blev cykelgade

Det er nu over fem år siden, at cykelgaden blev gjort til virkelighed på Nørrebro. Og med et halv års forsinkelse fortsætter man på Ydre Nørrebro. Nogle mener, at Nørrebro Handelsforening har gjort for lidt for at vende udviklingen. Men her påvises det modsatte. Et flertal af politikere mener, at man skal følge flertallet, cyklisterne. Man anerkender ikke, at bilisternes fravær er skyld i omsætningsnedgang og butikslukninger. Her følger vi medierne, politikerne og embedsmændenes rolle i udviklingen på Nørrebrogade. Nørrebro Handelsforening er blevet beskyldt for at være utroværdig og manipulerende og detailhandelen for at fremkomme med falske tal.

Et forsøg blev gjort permanent
Den 1. oktober 2008 startede trafikforsøget på Nørrebrogade. Det blev senere gjort permanent, og skal nu udvides til Ydre Nørrebro. Ja man skulle have været i gang til marts. Men åbenbart kniber det med det administrative. Nu starter man først til august. Det betyder, at næste års julehandel for detailhandlerne på Ydre Nørrebro kommer til at foregå i en opgravet tilstand.
Spændende bliver det også, om man på dette grundlag, kan få etableret julebelysning.

Man tager hensyn til detailhandelen?
Man har så lovet, at tage hensyn til detailhandlerne. Men det sagde man også, da man gravede op på Indre Nørrebro.
Man vil forsøge, at foretage opgravningen etapevis. Så det bliver mindst mulig hæmmende for de handlende. Man har også lovet, at blive bedre til at informere.

Har foreningen gjort nok?
Forleden mødte undertegnede en forhenværende detailhandler, der konstaterede, at

 • Nørrebro Handelsforening gjorde for lidt for at forhindre, at Nørrebrogade blev til cykelgade. Dette har betydet, at jeg måtte lukke min butik. Og mange andre har lidt samme skæbne.

Det er selvfølgelig trist, at høre sådan noget, når man tænker på, at vi var nogle, der næsten arbejdede dag og nat efter vores normale arbejdstid, for at forhindre udviklingen på Nørrebrogade.
Den dag i dag vil et flertal af politikere ikke erkende, at udviklingen har skadet detailhandelen på Nørrebro.

Kendsgerninger fordrejet
Det var ikke fordi, at handelsforeningen ikke kun få sin mening frem i medierne. Men hovedparten af medierne fordrejede kendsgerningerne.

Således startede kommunen selv en undersøgelse, da førstedelen af trafikforsøget kun var halvanden måned gammel. Undersøgelsen startede allerede en måned efter, at forsøget var sat i gang. Den kostede kommunen ca. 250.000 kr. og svaret var givet på forhånd. I denne undersøgelse har man talt med ca. 14 detailhandlere.

Spørgeskema - undersøgelse
Nørrebro Handelsforening startede selv en undersøgelse, hvor man indhentede diverse statistikker omkring omsætningsforhold. Man havde godt nok ikke det samme beløb som kommunen til rådighed, men sendte et spørgeskema ud til 300 detailhandlere.
Men medierne hæftede sig ved, at kun hver fjerde returnerede spørgeskemaet. Følgen blev, at man kaldte handelsforeningens undersøgelse for manipulerende og utroværdig.
Efterfølgende blev der afholdt et møde på Københavns Rådhus, hvor i alt 72 detailhandler var repræsenteret. Samtlige deltagende advarede mod udviklingen.

Undersøgelsen var ikke repræsentativ?
I handelsforeningen fastslog man også, at undersøgelsen er repræsentativ for detailhandelen. Men heller ikke den forklaring troede politikerne og størstedelen af medierne på. 

 • De handlende har på forhånd vidst, at handelsforeningen var imod trafikforsøget i bydelen. Derfor er undersøgelsen ikke repræsentativ.

147 millioner kr. forsvandt
Den undersøgelse, som Nørrebro Handelsforening foretog viste en omsætningsnedgang på 20 pct. Hvis dette tal var fortsat gennem et helt år, ville dette har betydet at 147 millioner kr. (Årsomsætning 2008 på Nørrebrogade, 2,2 milliarder kr.) er forsvundet fra Nørrebro.
Måske var et flertal af politikere lige glade, fordi de vidste, at beløbet bare ville blive fordelt i andre bydele.
Enkelte butikker har dog mistet 40 - 60 pct. af omsætningen.
Med andre ord, i Nørrebro Handelsforening henviste man til, at trafik - begrænsningerne er konkurrenceforvridende.

85 pct. havde et ærinde
Nørrebro Handelsforening henviste til en undersøgelse fortaget af Vej og Park fra 2006. Den viste, at kun 15 pct. af trafikken på Nørrebrogade var gennemkørende. Hele 85 pct. havde et ærinde på Nørrebro.

Politikerne har svært ved at forklare, hvorfor omsætningsnedgangen i bydelens butikker er større end andre steder. Man har forsøg sig med, at der bor flere fattige i bydelen end andre steder.

Et varehus med omsætningsnedgang
Politikerne kunne heller ikke svare på, at et større varehus i bydelen på krisemødet på Københavns Rådhus kunne fortælle, at de havde omsætningsnedgang, mens alle andre i kæden havde omsætningsfremgang. Varehuset havde i de 14 år, de havde været på Nørrebro haft konstant fremgang i de 14 år, som de har eksisteret.

Medierne undlod at kigge på kommunens undersøgelser
En del politikere antydede også, at de tal som detailhandlerne afleverede var konstruerede. Efterfølgende blev politikerne inviterede til at komme og se på tallene. Det var der nu ikke så mange, der gad. Tværtimod, blev handelsforeningen i et medie beskyldt for ikke at ville sende de enkelte regnskaber til en politiker, der ikke ville bevæge sig ud og kigge på dem, selv om vedkommende var bosat i bydelen.

Medierne anfægtede overhovedet ikke kommunens egen undersøgelse. Og de anfægtede heller ikke, at omsætningsnedgangen på Nørrebrogade var væsentlig højere end gennemsnittet både på landsplan og i andre bydele. Medierne stillede heller ikke spørgsmålstegn på andre punkter i undersøgelsen, hvilket virkede underligt.

Biltrafikken faldt med 60 pct.
Allerede nu er biltrafikken faldet med over 60 pct. på Nørrebrogade. Når nu den ny bussluse og andre indskrænkninger er iværksat engang i 2015, vil biltrafikken falde yderligere. En masse kunder vil forsvinde. Det er dem, der ikke vil vælge cyklen eller den kollektive trafik.

Tør lige øjnene
Et flertal af politikere har ikke meget til overs for handelsforeningens argumenter. Tør lige tårerne, ja sådan svarer de.
Man har så forsøgt sig med, at argumentet med at der er kommet 60 pct. flere fodgængere og et væsentlig antal flere cyklister. og de vil så skabe mersalg til bydelens butikker. Men det er ikke sket.

Man vil tilgodese flertallet
En andet argument fra politikkerne, er nu vil de tilgodese flertallet. Gennem hele forløbet har man bildt detailhandelen ind, at når alle har tilpasset sig forholdene, så vil det være en gevinst for handelslivet.

Gaden lå i byggerod over et år
På Indre Nørrebro zigzaggede fodgængere og cyklister mellem afspærringerne. Gaden lå i byggerod i over et år til stor skade for detailhandelen. En butik havde på ganske kort tid mistet 47 pct. af sine kunder. Ja nogle butikker mistede alle deres bil - kunder.

Specialister på detailhandelens område
Politikerne har på intet tidspunkt foretaget konsekvensberegninger. Ja det er begrænset, hvad man har brugt af handelsforeningens forslag.
Man fortsatte trafikforsøget uanfægtet advarslerne fra handelsforeningen. Selv om, Danmarks Handelsforeninger ikke tvivlede på Nørrebro Handelsforeningers undersøgelse, så fik politikerne gennemtrumfet deres cykeldrøm. Pludselig var de specialister på detailhandelens område.
Detailhandelen på Nørrebrogade fik i stedet at vide, at de skulle indstille sig til cyklisternes behov. Og på TV2 Lorry kunne man blot høre følgende: 

 • Det skal vurderes om de lokale trafikforsøg giver anledning til mindre justeringer.

Og det kan da godt være, at enkelte politikere mente, at nu skulle de handlende på banen, men det har de faktisk været fra første sekund. Således anbefalede embedsmændene ikke et eneste af Nørrebro Handelsforenings høringssvar.

En måde at stoppe munden på de handlende
Københavns Kommunes undersøgelse blev foretaget af Catinét foreslog ellers en måde, hvorpå man kunne lukke munden på Nørrebro Handelsforening: 

 • En grundig dialog med de erhvervsdrivende kan være med til at skabe større forståelse for, hvilke problemer de oplever med trafikomlægningen. Det kan herved opnås viden om mulige tiltag, der forhåbentlig i nogen udstrækning vil kunne afhjælpe denne gruppes modstand mod trafikomlægningen.

Nedladende over for undersøgelsen
Fra kommunens side var man også meget nedladende over for Nørrebro Handelsforenings undersøgelser og argumenter. Og det ses tydelig i evalueringen af trafikforsøget:

- En del erhvervsdrivende mener, at omsætningen er faldet i forsøgsperioden, men det er ikke målt, hvor meget den er faldet. Det eventuelle fald kan være meget lille og uden betydning. 

 • Et oplevet fald i omsætningen kan være som følge af finanskrisen. 
 • Interviewene med de erhvervsdrivende er foretaget 1 måned inde i forsøgsperioden, og det kan ikke udelukkes, at en stor del af de adspurgte ikke har vidst, at omsætningen reelt er faldet, men om de blot har gættet på, at den er faldet.

Her er det tydeligt at kommunens undersøgelse er ren bestillingsarbejde. På det tidspunkt var Nørrebro Handelsforenings undersøgelse kendt i offentligheden og fremlagt på foreningens hjemmeside.

Spørgsmålstegn ved detailhandlernes troværdighed
Flere gange i kommunens evaluering stille man spørgsmålstegn ved detailhandlernes troværdighed. Med andre ord, man tror at butikkerne på Nørrebrogade lyver.
Af undersøgelsen kan man også udlede, at både politikere og embedsmænd ikke tillægger det, at der er sket en trafikomlægning har stor betydning for handelen på Nørrebro.

Tidens trend er cykler
Det har nok hele tiden været en skjult dagsorden, at hele Nørrebrogade skulle fredeliggøres. Og politikkerne har med embedsmændene haft held til dette. De har haft god hjælp af en stor del af medierne og den brede del af offentligheden. Tidens trend er cykler

Uheldigt at være de første
Uheldigvis var Nørrebrogade det første sted man faldt over. Planerne var, at det samme skulle overgå både Amagerbrogade og Østerbrogade. Men her er planerne for en fredeliggørelse dog blevet neddroslet betydelig. Og her ser det ud til, at erhvervslivets indflydelse er steget betydelig.
Måske har man erkendt konsekvenserne på Indre Nørrebro? Men hvad nu med Ydre Nørrebro. Her fortsætter man uanfægtet - blot med et halvt års forsinkelse?

Situationen på Nørrebro - 5 år efter
Her fem år efter, er situationen på Indre Nørrebro? 

 • Et utal af butikker er lukket og slukket 
 • Nye butikker er startet og er forventningsfulde 
 • Eksisterende butikker har foretaget nye tiltag og har tilpasset sig den nye situation. 
 • Nye caféer synes at fremtiden for deres butik er enestående med de nye tiltag.

Snart på Ydre Nørrebro
Trafikbegrænsningerne har skabt en ny butiksstruktur på Nørrebro. Og det vil fortsætte på Ydre Nørrebro. En tid endnu vil vi dog se lukkede butikker, og den samme udvikling vil ske på næste etape.
Kommer der uventet modstand mod disse planer, ja så foretager man bare en ny undersøgelse, hvor resultatet er givet på forhånd. 

 • Måske er det ikke uden grund at Københavns Kommune ligger så lavt på Erhvervslivets barometer.

På vores side vil du se utallige artikler om detailhandelens udvikling på Nørrebro. Brug søgefunktionen og gå ind i arkivet.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16