Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

I Yahya Hassans fodspor

Mange muslimer føler sig trådt over tæerne. Vi har talt med nogle her på Nørrebro. Hassan beskriver en ghetto som et meget betændt miljø, og han har sat en diskussion i gang. Rockwool Fonden beskriver integrationen som lyserød. men kedelige tal viser en kedelig udvikling. Integrationen har slået fejl. På Nørrebro ser vi et iværksætter - gen med slagside. Og det er kedelig at sige det og sikkert politisk ukorrekt, men indvandrere øger uligheden i samfundet. Måske skal vi også lige have med, at emigranter sender 16 milliarder kroner ud af landet hvert år.

Er han fuld af løgn?
Digteren Yahya Hassan har solgt omkring 100.000 digtsamlinger. Det er et uhørt stort antal. Og en stor del af disse er også solgt på Nørrebro. Vi har talt med indvandrere i bydelen. De fortæller, at de aldrig vil købe digtsamlingen. De mener, at Yahya Hassan overdriver og er fuld af løgn.

De føler sig trådt over tæerne
Egentlig er det ikke samfundet som Hassan angriber, men hans forældre og ghettoen. Han beskylder sine forældre for at holde øje med velfærdsstatens ydelser uden at blive en del af den.

Mange indvandrere mangler måske nogle nuancer i Yahya Hassans fremstilling. De synes, at han generaliser. De føler sig ikke svigtet af deres forældre. Og de synes, at han er med til at sprede de fordomme, der er i samfundet i forvejen over for muslimer.
Der er stor forskel på at kritisere sin kultur, sine forældre og kulturen. Når man går ind og kritiserer islam som helhed, går det ud over allesammen, mener dem, som www.norrebro.dk har talt med. Sagt på godt dansk, de føler sig trådt over tæerne.

Islam udstilles, kritiseres og udstilles
Mange føler, at når Yahya Hassan kalder Allah får en hund og skriver at han pisser på Allah og hans sendebud, ja så mister han opbakningen.
Hans generaliseringer for danskerne til at tro, at alle muslimer misbruger systemet, siger dem vi har talt med. Ikke alle bliver eksempelvis slået af deres forældre.

Hvorfor skal islam altid udstilles, kritiseres og debatteres hele tiden. Yahya Hassan har bevidst provokeret alt og alle?
Ja sådan var nogle af holdningerne.

Er det et parallelsamfund?
Andre igen beskriver ghettoerne som et parallelsamfund, hvor der hersker egne domstole. Et samfund, hvor piger udsættes for massiv social kontrol. Her læses ikke dansk, man ser ikke dansk TV og lignende. Man lever et fuldstændigt isoleret fra verden udenfor. Man er kun en del af det danske samfund, når man skal til lægen eller på kommunen.
Men er det virkelig sådan?
Der er punget milliarder og atter milliarder af kroner i ghettoerne og integrationsprojekter.

Accepterer vi ikke hinandens forskellighed?
Når brandbiler, postbiler, ambulancer m.m. nærmer sig ghettoerne, bliver der kastet med sten. Men hvor stor er dette problem i virkeligheden, og hvorfor gør de unge mennesker dette?
Skyldes dette, at vi ikke accepterer hinandens forskellighed? Eller er det fejl i opdragelsen?

Man klumper sig sammen
Ofte klumper man sig som ikke - vestlig sammen. Det er blandt andet for at bevare kulturen fra hjemlandet og være sammen med ligestillede. Det sker ofte i ghettoer, men også i bydele. Se blot på Nørrebro. Men vi kan også tage et andet eksempel. I Rudersdal er andelen af den ikke - vestlige del af befolkningen på kun 6,7 pct., mens den i Ishøj er på 30 pct.

I Mjølnerparken er godt 85 pct. af de ca. 2.000 indbyggerne fra et ikke - vestligst land. Her er der mange, der hader navnet ghetto. Ja regeringens officielle udlægning er da også udsatte boligområder.

En anden opdragelse
Ofte er børneopdragelsen anderledes hos indvandrerne. Pludselig er man kommet til et friere land med hensyn til natteliv, spiritus, kærester og andet. Sådan var det ikke der, hvor man kom fra. Man skal også passe på, at miste sin ære. Yahya Hassans barndom var forfærdelig. Han føler sig i den grad svigtet. For mange indvandrerbørn er det at gå i skole en ting, mens det at være hjemme er en anden ting. Det er to forskellige kulturer, der mødes. De føler sig splittet og ikke velkommen nogen af stederne. De oplever en stor forskel også med hensyn til frihed.

Mange forældre opdager deres børn, som de selv gjorde. Og det er nok lidt problematisk i dagens Danmark.
Mange har da også fundet ud af, at man kan være fuld integreret i Danmark uden at miste sin kultur. Og nogle børn får det frie valg med hensyn til, hvilken vej, de vil gå.

Mange indvandrere forlod også alt, fordi de troede, at de kom til en bedre verden. Mange af disse er også frustreret over, at deres børn ikke færdiggør en uddannelse. Ikke alle indvandrer - forældre svigter deres børn.

Der er forskel
Mange af de indvandrere, der kom til Danmark hørte også til den ressourcesvage underklasse i udlandet.
Det er også blandt disse, vi finder dem, der ikke tør tage et ansvar, ikke tager en uddannelse, begår socialt bedrageri og nasser på samfundet og som ikke bliver velfungerende samfundsborgere. Men det findes heldigvis også den modsatte gruppe. Vi har dog som danskere en tendens til at dømme alle over en vid kam. I dette tilfælde var det dog en af deres egne Yahya Hassan.

Det er ikke omkostningsfrit
Jo han har så sandelig skabt voldsom debat og vækket mange følelser, vrede, beundring, medfølelse og trusler. Han er blevet beskyldt for at udlevere indvandrergenerationen.
Det er bestemt ikke omkostningsfrit at træde udenfor og forsøge at forandre holdninger og indgroede vaner. Den unge digter har fået luft. Selv vil han opfattes som sigter. han siger selv, at hans bog ikke er en debatbog. men det kan ikke undgås, at hans digtsamling bliver opfattet som et indlæg i integrationsdebatten.

Et betændt miljø
Vi befinder os i en ghetto med vold, dagligdagens kriminalitet lige på og hårdt. Det er i den grad et betændt indvandrermiljø, der bliver beskrevet i den århusianske ghetto, Gellerup.
Yahya Hassans digte virker autentisk. Sandheden fortælles med stor troværdighed. Og det efterlader også indtrykket af, at vi ved alt for lidt om hinandens kultur.
En hel nation er blevet bragt på den anden ende. Aldrig er en digtsamling solgt i så stor et oplag. Vi er blevet nysgerrig, og stiller spørgsmålet, Er det virkelig sådan fat?

En fejlslagen integration
Men hvorfor har vi ikke for længst fået at vide, hvordan det står til? Vi får leveret at hav af tal om beskæftigelse, uddannelse m.m. Ja det forsætter vi så med i denne artikel, for lige at få stillet problemerne til frit skue.

Digtsamlingen har fået gang i selvransagelsen og en fejlslagen integration. I 2014 kommer Akmed Akkari med sin selvbiografi, der efter sigende også indeholder en hård kritik af dele af det muslimske miljø.

Rockwool - fonden tegner et lyserødt billed
Beskæftiger vi os med integration er vi i fare for at blive kaldt racist eller opføre os politisk ukorrekt. Sådan skete det også, da Nørrebro Handelsforening foreslog en filial af arbejdsformidlingen i Mjølnerparken.

Mange integrationsprojekter bliver ikke koordineret, og mange projekter stopper, når der ikke er flere penge, uanset om det er succes eller ikke. Men mange projekter bliver overhovedet ikke kontrolleret eller fulgt op.
Rockwool - fonden har tegenet et lyserødt billede af integrationen. Men kigger vi på den meget oversete publikation fra Danmarks Statistik, ja så får vi et helt andet billede af integrationen. Vi får også et billede af en stigende ulighed i samfundet.

Iværksætter - gen med slagside
Kig engang på Nørrebro. Her vokser iværksætterlysten hos nydanskere. Den ene nye cykelbutik, shawarmabar, guldsmed, pizzabar, grillbar, frisører, kiosk, grønthandler m.m. opstår hele tiden og lukker efter kort tid. Den bliver så senere overtaget af et familiemedlem. Service og kundepleje er helt i top. Det er herlige og optimistiske mennesker. Men spørger man ind til deres virksomhed efter et stykke tid, ja så er der ikke så meget optimisme at spore.

Det kan da godt være at Erhvervsstyrelsen kalder dem for mønsterbrydere inden for iværksætteri. Men det er jo ingen nyhed. Sådan har det været gennem flere år. Man glemmer bare lige at fortælle, at indtjeningen er beskeden og arbejdstiden er særdeles lang. Deres bidrag bidrager gennem skatten ikke meget til velfærdssamfundet.

Kedelige tal viser en kedelig udvikling
Hvis vi nu vender blikket mod de tørre tal, så oplyser Danmarks Statistik, at der fra fjerde kvartal 2012 til tredje kvartal 2013 indvandrede 53.429 udenlandske statsborgere til Danmark. To ud af tre var statsborgere i et andet vestligst land. Især rumænske statsborgere fylder meget med 4.205 efterfulgt af polske statsborgere med et antal på 4.029.

Ser vi på en ung 25 årige i Danmark, ja så er 44 pct. af ikke vestlig afstamning hverken i job eller under uddannelse. Det er næsten tre gange så meget som en ung 25 årige af dansk oprindelse.

Ser vi så omvendt på, hvem der som 30 årig har gennemført en uddannelse, så kommer vi frem til at 45 pct. af mændene med ikke - vestlig baggrund har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det tilsvarende tal for kvinderne er 60 pct.

Ser man på alle påbegyndte uddannelsesforløb udover grundskolen og gymnasiele uddannelser i perioden 2005 - 08 faldt 51 pct. af de mandelige ikke - vestlige efterkommere fra uden at have afsluttet uddannelsen mod 32 pct. for danske mænd. Inden for kvinderne er forskellen meget mindre.

Indvandrere øger uligheden i samfundet
Når medierne behandler tallene glemmer de ofte, at tage hele aldersgruppen med op til 64 år, så ser vi, at markant flere indvandrere forlader arbejdsmarkedet længe før de fylder 65 år end danskere.

Blandt ikke - vestlige indvandrere modtager 38 pct. af de 16 - 64 årige offentlig forsørgelse. Den tilsvarende andel er 23 pct. blandt personer med dansk oprindelse.
Man fristes til at sige, at indvandrene er med til at øge uligheden i det danske samfund.

Kriminaliteten er størst blandt dem fra mellemøsten
Det er heller ikke politisk korrekt at omtale indvandrere fra et specielt område som mere kriminelle end andre. Men kigger vi på de statistiske tal, så er kriminaliteten markant højere for indvandrere fra Mellemøsten og omegn samt Jugoslavien end danske mænd. Det kan så godt være at tallene i diverse statistikker bliver camoufleret.

I dag er der i Danmark 273.695 indvandrere fra ikke - vestlige lande i Danmark. Og efterkommere fra ikke - vestlige lande udgør 127.025

Detailhandelen på Nørrebro
Selv om detailhandelen på Nørrebro gør et stort stykke arbejde i at ansætte mange indvandrere og efterkommere af indvandrere, så er integrationen trods Rockwool Fondens lyserøde forklaring ikke blevet bedre, snarere tvært imod.

Google øger fordommene
Men egentlig kan man også godt forstå, at flere muslimer kalder os racister. Prøv engang at søge Jøder er eller muslimer er på Google. Så kommer alle fordommene frem.

16 milliarder kroner sendes ud af landet
Og så får vi at vide, at alle muslimer sender penge hjem. I 2012 sendte migranter i Danmark 2,9 milliarder dollar hjem til venner og familie. Ja det svarer til ca. 16 milliarder kroner. Det viser en opgørelse fra Verdensbanken.
Og Montenegro er det land, der modtager flest penge, nemlig 310 millioner dollar, derefter følger lande som Libanon, Sydkorea og Thailand.

Kære læsere, det er nok ikke sidste gang, vi har beskæftiget os med den vanskelige integration, og med fare for at være politisk ukorrekte, ja så fortsætter vi sikkert. men indtil da, kan du på vores side læse talrige artikler om Yahya Hassan, integration, sharia, muslimer, ghettoer, Mjølnerparken, Hot Spot, ulighed, fattigdom m.m. her på siden. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16