Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Overvågning, Aflytning og Hacking (9)

En alvorlig trusselsvurdering er udsendt af Forsvarets Efterretningstjeneste. Men den reagerer det offentlige Danmark ikke på. Sikkerhedseksperter advarer mod nye planer for anbringelse af persondata. Nu vil Amazon levere efter forventning. Google står under anklage i flere lande. Det offentlige vil rette på elektroniske dokumenter med tilbagevirkende kraft. De ældre kan ikke finde ud af NemID. Andre kan ikke få ansøgninger igennem på borger.dk. Obama undskylder over for Frau Merkel og andre, men fortsætter uanfægtet overvågningen. En af de amerikanske dommere sammenligner NSA' s overvågning med George Orwell' s bog: 1984. Måske burde denne bog være pligtlæsning for alle?

Obama vil undskylde
Obama har været fremme og berolige Frau Merkel og andre statsledere. De vil ikke mere blive aflyttet. Og udenlandske statsborgere så som danskere, kan sove rolig. For de indsamlede data vil ikke blive brugt til at diskriminere eller undertrykke afgivende meninger.

Men Obama brugte også udtrykket som Med mindre vi føler os berettiget af nationale sikkerhedshensyn.
Ifølge tyske aviser så er en antispionage - aftale med tyskerne kulseglet. Amerikanerne er åbenbart ligeglade. Gad godt nok vide, hvad Obama så vil fortælle frau Merkel, når hun kommer på besøg.
Hvad nu hvis hele Europa ville stå sammen mod amerikanerne? Men her får man næppe Danmark med, for de står ih så godt med amerikanerne.

NSA vil fortsætte som hidtil
Men mon ikke, NSA fortsætter som hidtil. Således har NSA placeret sendere i ca. 100.000 computere verden over. Det gør det muligt at overvåge computere, selv om de ikke er forbundet til internettet. Det er et system, der hedder Quantum. Det opereres ind i pc'en eller i et USB - kabel og fungerer via radiobølger.

Ifølge Der Spiegel har NSA specielle værksteder, hvor NSA ' s elite hackere under navnet TAO installerede et specielt software. Man kaprer de computere, som NSA finder ud af at mistænkelige personer eller selskaber har bestilt. Så åbner man kassen, installere softwaren og lukker kassen igen, som om intet er hændt.

Enheden har også fået adgang til 258 mål i 89 lande. Og i 2010 skulle man have gennemført ca. 2000 aktioner.

En ny super - computer under konstruktion
Nye dokumenter viser, at organisationen har aflyttet Israels regering, EU - Kommissionen og FN Kontorer. Man er i gang med at udvikle en super - computer, så man kan knække alle kendte koder og krypteringer på kort tid.

Hvad med NSA' s egen sikkerhed?
De kære allierede og venner skal fremover nok forvente, at NSA ikke indstiller deres aktivitet. For NSA siger, at de har afværget 10 terroranslag og 50 terrorplaner. Det engelske efterretningstjeneste M16, mener at Snowdens afsløringer har skadet kampen mod terrorisme.
Kinesiske og russiske spioner har fået mulighed for at få indsigt i NSA' s og CIA' s metoder. Men mon ikke de har vidst dette i forvejen.

Man kan nu også diskutere, om NSA' s sikkerhed var optimal. Således lykkedes det for Snowden at få adgangskoder til en række hemmelige databaser.
Det skønnes, at Snowden fik kopieret i omegnen af 1,7 million dokumenter. NSA er specielt bekymret for, at de 31.000 af disse kommer ud i offentligheden.

Hvad mener de amerikanske dommere egentlig?
En domstol i New York har sagt god for efterretningstjenestens aflytnings program. For en måned siden nåede en domstol frem til den modsatte konklusion. De to modstridende afgørelser betyder sikkert, at sagen afgøres ved den amerikanske højesteret.
Dommeren påpegede, at der intet belæg er for, at de indsamlede data bliver brugt til andet end at efterforske og forhindre terroranslag. Den anden dommer mente, at aflytningen var i strid med den amerikanske forfatning. Ja han kaldte sågar aflytningen for nærmest Orwellsk.
Egentlig burde fremtidsromanen af George Orwell: 1984 være pligtlæsning for alle den dag i dag.

Internet bliver militariseret
Og så har alverdens hackere været til konference i Hamborg. Normalt har man taget afstand til, at hackere tog arbejde i NSA' s hackerhære eller andre sikkerhedsfirmaer der arbejder for de amerikanske sikkerhedstjenester. Men i dag er budskabet et andet. Ifølge Wilkieleaks - stifteren Julien Assange, skal alle tekniske dygtige organisere sig stærkere, hvis menneskeheden skal bevare sin frihed.
En enkelt systemadministrator kan lægge en meget betydelig konstruktiv begrænsning på organisationers opførsel.
Internettet er på vej mod en hastig militarisering og udviklingen af netværk og teknologi går så hurtigt, at der er brug for hackere.

Et håb om at stoppe masseovervågningen
På konferencen fyldte NSA meget. Man var enige om, at man teknisk godt kunne nå på højde med NSA, men man havde ikke de samme økonomiske muligheder. Og så var der også juridiske begrænsninger. Disse overholder NSA ikke. Hacker - konferencen sluttede med et håb om at de kunne stoppe masseovervågningen.

Digital dannelse
Mon ikke danskerne står over for en ny digital udfordring. Et fag som digital dannelse burde være et fag i skolen. De ældre, der ikke har computere finder udviklingen håbløs. Når de møder op på et offentligt kontor, får de at vide, at de skal gå på Nettet for at finde for eksempel et spørgeskema. Og når de ældre så ikke kan finde nogen på bibliotek, der kan hjælpe dem med det, myldrer de op til boghandelen. De skal så hjælpe de ældre.

NemID er ikke så nem
Nu skal de ældre så finde ud af, at modtage offentlig post via NemID. Det gør dem afhængig af andre. Nogle kan sagtens finde ud af det, mens andre ydmygende må spørge om hjælp.

Pas på - offentlige breve
Og det kan være dyrt at overse elektroniske breve fra det offentlige. Det erfarede en enlig mor, der er studerende. Hun mistede cirka 20.000 kr. , som hun havde krav på. Hun glemte at bekræfte over for Udbetaling Danmark, at hun stadig var enlig mor. Denne bekræftelse skulle hun havde foretaget via NemID. Fra Udbetaling Danmark siger man, at man som borger har pligt til at checke sin E - Boks.

Myndighederne må rette - med tilbagevirkende kraft
Myndighederne bebuder også, at de kan ændre i de formularer, man sender ud til borgerne med tilbagevirkende kraft. Det er dybt problematisk og sikkert ikke lovligt ifølge forvaltningsretten. Det krænker også borgenes retssikkerhed.
Det offentlige kan ændre på afsender, dato og modtager. Og det gør man så på hjemmesiderne virk.dk og borger.dk. Dette skaber ny usikkerhed hos brugerne.

Men også andre danskere har problemer. Det er dem, der forsøger at kommunikerer med det offentlige. Således er kun 47,4 pct. af de ansøgninger, som danskere har forsøgt at udfylde på borger.dk blevet gennemført.

Fire millioner CPR - numre stjålet
Og når vi nu er i Danmark, så er en svensker blevet anklaget for at have stjålet fire millioner cpr - numre og oplysninger om efterlyste personer. Desuden har han haft adgang til 10.000 betjentes mailkonti.
Den anklagede er ikke hvem som helst. Han er grundlægger af den kontroversielle fildelingsside Piratebay.

Hver tredje arbejder bliver overvåget
Ja hos 3F har man fundet ud af, at en tredjedel af medlemmerne bliver overvåget på deres arbejdsplads. Hvis det er en saglig begrundelse for dette, vil medarbejderne sikkert forstå det. Men hvis det ikke er det, så vil overvågning blive mødt med mistillid.
Google står anklaget
Det franske datatilsyn har idømt Google en bøde på over 1,1 millioner kroner, efter at de amerikanske søgegigant har nægtet at efterkomme et krav om at bringe sin lagring og tracking af informationer i overensstemmelse med fransk lov. I en række andre europæiske lande er der indledt lignende sager. De forskellige lande mener, at Google krænker individets ret til at holde sine dataoplysninger private.

Big Data
Et nyt begreb har fundet vej i den digitale verden. Det hedder Big Data. Og ingen ved faktisk, hvor stor dette Big Data er. Det er en indsamling af vores adfærd på nettet. Det er den måde, som efterretningstjenesten finder frem til terrorister. Men det er ikke kun efterretningstjenester, der bruger denne metode.

Det gør eksempelvis DR. De vil analysere vores vaner. Men mange er interesseret i disse brugerdata. For der er masser af penge i dette. Det handler også, om at tilpasse markedsføringsaktiviteter til de rigtige.

Men det er små programmer, der reagerer på vores aktiviteter. Og måske kommer du til at udvise en adfærd, de er programmeret til at reagerer på. Sådan er det også med NSA. Du behøver med andre ord, ikke at være en terrorist.

Levering efter forventning
Begrebet Big Data kan også bruges til at lave forudsigelser. Og det bruger Google og Facebook, når de sender reklamer til dig. Og nu overvejer Amazon at sende varer ud til dig, du endnu ikke har bestilt, men som de forventer, at du bestiller.
Amazon vil regne sig frem til, hvilke varer folk i et givent område har tænkt sig at købe inden for de nærmeste dage. De vil så sørge for, at disse varer bliver fremsendt til et lokalt lager i nærheden af området, allerede inden kunden begynder at bestille.
Amazon har fået patent på ideen, som vel på dansk kan kaldes - Levering efter forventning.

Hvem ejer vores data i Cyberspace?
Man tror, at Face Book er gratis, men det er det ikke. Vi betaler ikke med penge, men med oplysninger om os selv og andre.
Ja hvem ejer i grunden vores data i Cyberspace?
Butikken, hvor du er klub - kunde har efterhånden analyseret dig. De ved alt om dine indkøb i butikken. Og hvis de ikke gør det, så gør Google det, såfremt du køber i netbutikker.
Ifølge regnskabet for 2011 havde Facebook aktiviteter for 6,3 milliarder kroner. Men ved børsnoteringen opnåede selskabet ikke desto mindre en markedsværdi på 104 millioner dollar, fordi investorerne tillagde dets lagre af information en langt højere værdi end den, som den klassiske bogføring af aktiver gav.

De røde lamper er tændt
Sikkerhedsanalytikere har tændt de røde lamper. Det skyldes en ny IT - løsning til de offentlige myndigheder. Det er et tilbud fra storleverandøren KMD og den amerikanske it - gigant, Microsoft. Man kan spare masser af millioner ved at ligge data over på nogle datacentre i en Cloud, som det hedder i fagsprog.
Men faren for yderligere og mere intensiv masseovervågning over danske statsborgere er med dette system overhængende. Ja man serverer informationerne på et sølvfad for NSA.

Center for Cybersikkerhed og Datatilsynet advarer de offentlige myndigheder og mener, at de bør lave en meget grundig risikovurdering.
Også Dansk Industri advarer store virksomheder og myndigheder mod at lægge fortrolige og personfølsomme oplysninger i dataskyen.

Trusselsvurdering fra FE
Hvert år udsender Forsvarets Efterretningstjeneste en trusselsvurdering, som har betydning for Danmarks sikkerhed. For andet år i træk har cybertruslen og internettruslen højeste prioritet. man indrømmer, at webangreb har belastet dansk it - infrastruktur og blotlagt væsentlige informationer. Også Rigsrevisionen har kritiseret de statslige institutioners it - sikkerhed.

Ikke særlig betryggende
Stor sikkerhedshuller er åbenbaret, særlig efter at Digitaliseringstyrelsen har udrullet regeringsstrategien om, at stadig mere velfærd og kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal være netbasseret.
Det danske samfund har en unødig stor risiko for hackerangreb og misbrug af it - systemer og fortrolige data, ja sådan konstaterer Rigsrevisionen.
Dette er jo ikke særlig betryggende.

Hvordan skal vi håndtere persondata?
Men det er som om, der mangler noget. Ingen myndigheder oplyser borgerne om digital sikkerhed. Man står som danskere usikker over for, hvordan vi skal håndtere persondata på nettet. Der er ingen offentlig myndighed, der tager dette ansvar.
Og Datatilsynet oplyser, at det ikke er deres opgave.

Dette var vores nyeste indlæg om Cyberspace og de nye udfordringer vi står over for. Du kan læse en masse om Overvågning, aflytning og hacking her på siden, bl.a.

  • Mere overvågning på vej (2007)
  • Pas på, du bliver overvåget (2007)
  • Videoovervågning af Nørrebrogade - nej tak (2007)
  • Big Brother holder øje (2008)
  • Big Brother udvider overvågningen (2008)
  • Er mere overvågning vejeb frem? (2009)
  • Masser af overvågning (2011)
  • Du bliver overvåget (2012)
  • Overvågnings - Samfundet (2013)
  • Overvågning, Aflytning og Hacking 1 - 8 (2013)

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16