Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ældre i Velfærds - Danmark

Forleden kunne man læse, at Danmark bestod af rige pensionister med et stort købe - volumen. Fantastiske politikere mente, at de skulle straffes, fordi de havde sparet sammen til deres alderdom. Alle tilskud skulle fjernes. Uligheden bag pensionister er stigende, ikke alle har haft mulighed for at betale ind til deres pension. Og så skal de ældre anskaffe sig en PC og kommunikere med det offentlige. Overser de en e- post, kan det blive en bekostelig affære. Dem, der modtager pension skal bevise, at de lever. Kommer man i kontakt med Udbetaling Danmark bliver man mødt med trusler og opfordringer til at anmelde familie, venner og bekendte. Denne sides redaktør har været inde og kigge på reglerne for folkepension, og blevet endnu mere forvirret. Mon det overhovedet er noget tilbage, når tiden er inde om et par år?

De ældre skal have afskaffet deres ydelser
Pludselig kunne man i medierne læse om de rige pensionister og De Radikales planer, om at afskaffe disses velfærdsydelser. Det er da selvfølgelig rigtig, at en del ældre har en pæn disponibel indkomst. Men har vores fantastiske politikere spurgt om, hvorfor de mon har det?
Det er fordi de har sparet op og sat tæring efter næring. Nu får de så også en pension som de selv har sparet op til. Skal de straffes for dette?

Gradvis forringelse af pensionen
Har de fantastiske politikere spurgt sig selv om, hvornår folkepensionen er sat, så meget op, så den kan mærkes mere end 15 - 20 kr. om måneden? Der sker tværtimod gradvis en forringelse af den disponible indkomst for folk på folkepension.

Et værelse med adgang til køkken og bad
Hvorfor skal ældre ikke have tilskud til huslejen, når man ikke har råd til det med en folkepension? Vil vores fantastiske politikere have, at alle ældre skal flytte til et værelse med adgang til køkken og bad?
Og hvorfor må ældre ikke få en del af den skat retur, som de har betalt i årevis i form af varmetilskud?

Ingen rejse - eller kultur - tilskud
Man vil også tage rejsetilskud fra de ældre. Den offentlige trafik stiger langt mere end inflationen, og uden tilskud var det vel de færreste ældre, der kunne rejse.
De ældre skal også fratages rabat på kulturtilbud. det er jo vanvittigt. Vi er nogle, der gerne kommer ud, og holder gratis foredrag for dem. Problemet opstår så, hvis vi skal have dækket vores udgifter som tabt arbejdsfortjeneste ved hjælp af et par flasker.
Det står ikke på det offentliges budgetter. De forventer så, at man selv betaler et par flasker eller den tabte arbejdsfortjeneste.
Det er så bedre hos almindelige ældreklubber. de betaler gerne en flaske vin eller to.

En taxa til læge eller sygehus
Tænk engang, hvis ældre skal på sygehus, læge m.m. i Udkants - Danmark. Man skal rejse længere, busser bliver nedlagt, så det er ikke andet for, end en taxa.

Nedslidning - et ondt ord i reformernes tid
I et velfærdssamfund skal alle nyde og yde. Men man skal ikke glemme, at der stadig er noget, der hedder nedslidning. Særlig 18 brancher med tilsammen 1.010.466 ansatte er i fokus. Det svarer til 38 pct. af alle beskæftigede. Her er der markant højere risiko for førtidspension, sygedagpenge eller efterløn.

Knæ er nedslidte
Redaktøren af denne sider, har døjet med knæene. Min læge, sagde, at de nedslidte. Men tro nu ikke, at det offentlige godkender det som en arbejdsskade. 

  • Dyrk dobbelt så meget motion som du gør nu, tag ikke smertestillende. Og så lærte han undertegnede, hvordan man skulle massere de omliggende muskler.

De ældre skal blive lidt længere
I min bekendtskabskreds er der også en, der har fået nye hofter, grundet nedslidning. Efter få måneder var hun igen klar på arbejdsmarkedet. Godt gået. Men det er ikke alle, der er så heldige.
I nutidens samfund ser man ned på dem, der må sige farvel til arbejdsmarkedet grundet nedslidning. Det sker samtidig med, at man vil have, at de ældre bliver længere på arbejdsmarkedet.

Man blev lovet seniorjob
De ældre blev lovet seniorjob, når dagpengene udløb. Men pludselig blev lov om seniorjob udskudt i 65 uger. I den periode, skal de ældre så ned på 60 pct. af dagpengene i den periode. Jo man kan i grunden godt forstå, at der er ansat ekstra vagter på jobcentrene. Man er klar over, at folk bliver agressive.

Ikke alle betaler til pension
Uligheden i det danske samfund er stigende, også blandt ældre. Det skyldes bl.a. indbetalingerne til pensionerne. Det viser sig nemlig, at halvdelen har sparet ca. 85 pct. op. Og dette problem kan kun løses ved, at man betaler markant mere til ATP eller også skal arbejdsmarkedspension gøres obligatorisk.

Betal selv for hjemmehjælp
Sådan som det er i dagens Velfærds - Danmark, så kan de dårligst stillede ikke se frem til en ordentlig levestandard i alderdommen. Ikke alle pensionister i dagens Danmark har en rimelig økonomi.

De pensionister, der har sparet op hele livet, og som nu kan betegnes som rimelig velstillede, skal i fremtiden selv betale for deres hjemmehjælp.

Uligheden er stegt blandt de ældre
En analyse viser, at Danmark er blandt de fem lande i EU, hvor udviklingen i uligheden er steget mest i perioden 2008 til 2012. Den viser, at blandt de fattige er der sket en realløns nedgang på 1.077 kr. Og blandt de rigeste er der sket en fremgang på 13.754 kr.

Ikke alle får arbejdsgiverbetalt pension
En omstridt regel betyder, at overenskomstens rettigheder ikke gælder for op mod 100.000 lønmodtagere. De er ikke omfattet af en pensionsordning. Reglen skyldes den såkaldte 50 pct. regel og gælder kun hvis over 50 pct. på arbejdspladsen er medlem af HK.

De ældre skal modtage e - post
Ja og så har det offentlige Danmark bestemt, at alle over 14 år skal modtage elektronisk post fra 1. november i år. Vores fantastiske politikere har bestemt dette vel vidende at 300.000 danskere over 65 år ikke er på internettet. Nu skal de tvinges til en e - boks. I første omgang er dette en fordel for detailhandelen, fordi dette må nødvendigvis give en meromsætning på over 1,5 milliard kroner til anskaffelse af PC og printer.
Men så sparer det offentlige 400 millioner kr. og 3.383 ton papir.

Du skal kunne digitalisere dit ønske
Og glemmer de ældre i fremtiden, at kigge på deres offentlige post, ja så kan det blive særdeles dyrt for dem. 300 danskere har indtil nu klaget over overset e - post til Ankestyrelsen.

Det er Udbetaling Danmark der har overtaget administrationen af udbetaling af pension m.m. Og måske bliver mange ældre mistet i digitaliseringens navn. Den direkte kontakt mellem borger og offentlig administration er skåret væk og erstattet af en hjemmeside. her skal man så digitalt fremføre sit ærinde.

Mange opgaver for de ældre
Pensionisten skal så i gang med at klargøre en PC og en printer. De skal kæmpe med Nem - ID, løbende opdatere Java og Adobe. Husk endelig også at opdatere antivirusprogrammer og overse falske breve fra Skat. Det er Nets Danmark, der står for NemId. To gange på et år, er det lykkedes for dem, at få det til at gå ned. Og fornylig lykkedes det dem, at få Dankortet til at gå ned.

Kan du så flytte postkassen
Fornylig skulle landets pensionister sammen med andre borgere i Danmark så flytte postkasserne og investere i nye. Det kostede også fra 0,5 - 1 milliard kr. Det betød så, at Post Danmark kunne fyre en del postbude. Med det nye tiltag med NemId kan det offentlige så fyre et antal medarbejdere.

Man skal kende sin plads
Fra starten skal den almindelige borger og de ældre kende deres plads. De bliver mødt af en række trusler om, at forkerte oplysninger kan føre til alverdens ulykker. Man bliver forsikret om at Udbetaling Danmark er i stand til at kontrollere alt om en. Og i samme åndedrag opfordres man til at angive familie, bekendte, venner og naboer. Jo man har sandelig lært noget af Stasi - systemet.
Og modtager du pension, skal du bevise, at du er i live. To almindelige mennesker eller en offentlig institution skal bevidne dette.

Tonen er lagt
Tonen er lagt. Du får ikke engang en kvittering for din henvendelse. Retssystemet kører sit eget lille system. Og man kan heller ikke være sikker på, at der bliver svaret. Jo, der er godt nok et telefonnummer, men man ved ikke rigtig i hvilken afdeling, man havner, når man endelig ryger igennem. Og så bliver det ellers omstillet i det uendelige.

Pas på, når du selv tager initiativ
Det er som om, at det offentlige ikke mere har tid til at behandle dine mails. Og tager du selv et initiativ, ja så skal du passe på, for efter et stykke tid kommer der anmodninger fra det offentlige på ting, du allerede har svaret på tre gange. Til sidst bliver du skåret i ydelser, som straf. For man har stadig ikke registeret de ting, du nu tre gange ar indsendt til dem.

Din sag bliver behandlet inden for 12 uger
Mister du så tålmodigheden, og gør en såkaldt indsigelse, ja så kan du forvente, at man vil behandle din sag inden for 12 uger. Og i den tid kan du så ikke forvente, at få nogle ydelser.

Folkepension bliver ikke regnet
Syv ud af ti danskere regner med, at andre pensioner end folkepensionen vil betyde mest for deres økonomi, når de går på pension. Kun 26 pct. regner med, at almindelig folkepension vil fylde mest.
Kun 46 pct. tror, at de får det, som er blevet lovet. Utrygheden blandt de ældre er stigende, og det skyldes, at reglerne er blevet ændret gang på gang.
Tilliden til private pensioner og ATP er væsentlig større.

De fantastiske politikere har glemt, at de ældre faktisk er en overskudsforretning, efter at man har ændret på efterlønsordningen og sørget for, at pensionsalderen er blevet sat op. De ældre tror ikke mere på de fantastiske politikers løfte om stigende velfærd i alderdommen. Der er manglende tiltro til både politikere og folkepension.

Indviklede regler
Vi har været inde på www.borger.dk for at se på reglerne.

Grundbeløbet er som udgangspunkt 70.896 kr. om året før skat.
Tillægget er 73.644 kr. for enlige og 35.592 kr. for gifte og samlevende.
Indtægter fra arbejde kan sætte grundbeløbet ned. Det gælder pensionstillægget, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter fra arbejde eller andre pensioner.
Tjener du over 301.200 kr. om året vil dit grundbeløb blive sat 30 kr. ned for hver 100 kr., du tjener mere.

Du får ikke tillæg, hvis din samlede indtægt er højere end 304.800 kr.
Er du gift med en ikke - pensionist udregnes dit pensionstillæg ud fra jeres samlede indtægt. Der ses bort fra halvdelen af din ægtefælles indtægt, dog højst 104.000 kr.
Du får hele tillægget, hvis jeres årsindtægt ud over folkepensionen er på under 133.400 kr.

Får redaktøren udbetalt noget?
Er du forvirret, kan det ikke undre. Denne sides redaktør, forventer at gå på pension om to et halv år som 65 årig. Så forventer han at Staten som lovet giver et tillæg, som sikkert bliver modregnet i pensionen. Eller også har man til den tid indført en ny regel med tilbagevirkende kraft.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16