Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ny Overenskomst på Butiksområdet

Den nye overenskomst må betegnes som stram. Det må være tegn på, at man stadig har krisetider. Men da der er tale om en tre - årig overenskomst, så tyder det på en hvis optimisme. De ansatte får en lønforbedring på 4,95 over tre år, en beskeden stigning på gene - tillæg. På barsels - og uddannelsesområdet sker der forbedringer. En meget blød aftale m.h.t. fastansatte frem for deltidsansatte kan måske rette op på, at ca. 14.000 faste jobs er forsvundet siden liberaliseringen af lukkeloven.

Beskedne forbedringer
Dansk Erhverv og HK Handel har indgået en treårig overenskomst for 110.000 butiksansatte, der bl.a. giver en lønstigning på i alt 4,95 kr. over tre år.

Mindstelønnen til faglærte på området udgør i dag 107,47 kr. Den forhøjes 1. marts i år med 1,50 kr. 1. marts 2015 med 1,65 kr. og 1. marts 2016 med 1,80 kr.

Genetillæg for skæve arbejdstider reguleres 1. marts med 1,5 pct. og fra 1. marts 2014 med 1,6 pct. Fra 1. marts 2016 er reguleringen 1,7 pct.

Bedre uddannelse
Aftalen giver bedre muligheder for efteruddannelse
Således nedsættes anciennitetskrav for uddannelse støttet af Handlens Kompetencefond fra ni til seks måneder.

Medarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med afskedigelse med støtte fra Handelens Kompetencefond.

Der sker forenklinger i forståelsen af arbejdstidsregler.

Længere barselsorlov
Forældre af samme køn får lige adgang til forældreorlov. Forældreorloven forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger og de resterende 3 ugers orlov enten ydes til den ene eller anden forældre.
Loftet for løn under under forældreorlov forhøjes endvidere fra 135 kr. til 140 kr.

Aftalerne ligner hinanden
På flere områder ligner overenskomsten den overenskomst, der faldt på plads weekenden før mellem arbejdsgiverne i Dansk Industri og lønmodtagerne i den faglige paraplyorganisation CO - Industri.

Arbejdsgivere får styrket konkurrenceevnen
Fra arbejdsgiverside er man godt tilfreds med resultatet. Her fastslår man, at overenskomsten samlet set genopretter virksomhedens konkurrenceevne. Med en moderat stigning i udgifterne håber man, at kunne indhente noget af det tabte i krisens tid.

Fra HK's side er man glade for, at der er lavet en aftale om, at virksomheder skal sørge for, at der er balance mellem antallet af deltids - og fuldtidsansatte. man har længe ønsket flere fuldtidsstillinger i branchen. Således er cirka 14.000 fuldtidsstillinger forsvundet i butikssektoren siden liberaliseringen af lukkeloven blev gennemført.

Blød aftale om fuldtidsstillinger
Men egentlig forpligtiger virksomhederne sig ikke til at sikre et bestemt antal fuldtidsstillinger, men blot undersøge om eventuelle overskydende timer kan konventeres til fuldtidsstillinger. HK's formand Per Tønnesen mener, at det er en stor sejr for faget, at man nu er kommet i dialog med virksomhederne om dette spørgsmål.
HK vil have flere fuldtids ansatte i butikssektoren.

Denne hensigtserklæring er forholdsvis blød og stiller ikke hårde krav. HK havde sikkert forventet sig mere på dette område. Men de kan ikke gøre noget ved ledelsesretten.
Arbejdsgiverne vil have deltidsansatte for at kunne være fleksible og dække alle vagter.

Til urafstemning
600.000 i den private sektor skal mellem 1. marts og slutningen af april tage stilling til forslaget.

Måske tror man på lysere tider
Man kan vel konkludere, at de lave lønstigninger indikerer, at krisen endnu ikke er over. Kigger man på de to overenskomster, ja så må man konstatere, at aftalen på butiksområdet er en smule strammere. Dette skyldes forskellen på elev - lønningerne.
Men selv om det er stramme aftaler, så tyder en tre årig aftale på, at man måske tror på lysere tider.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16