Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ikke flere håndtag at dreje på

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

Notat 18.02.2014
v/Bent Aarrebo Pedersen

Ikke flere håndtag at dreje på som værn mod stigende overkapacitet i detailhandlen?!

Antallet af deltidsansatte og yngre medarbejdere er øget markant hos føde- og dagligvarekæderne siden nedlukning af lukkeloven. Især det sidste års tid for på lønkontoen med lavere lønninger at kunne kompensere for udvidelsen af antallet af åbningstimer og for fødevarepriser på vej mod 0-vækst – i januar i år på minus 0,4% i forhold til januar sidste år.

De seneste år er det også blevet til flere discountbutikker. Der er snart ikke flere håndtag at dreje på for de landsdækkende kæder for at undgå at tage alvorlig stilling(handling) til en markant stigende overkapacitet især i føde- og dagligvaresektoren.

Detailfolk.dk har i februar kørt en afstemning om fremtiden for de fysiske butikker i 2014 samlet set i forhold til sidste år.

Resultatet pr. 17.02 blev, at:

  • 29% tror på fremgang
  • 24% tror på uforandret omsætning
  • 47% tror på, at butikkerne fortsat vil lide under forbrugernes tilbageholdenhed og e-handelen

Det sammen med 0-vækst for den samlede detailhandel de sidste tre år, sidste år med tilbagegang på 1,6% (storcentrene samlet set omkring minus 4%), peger også på, at mere krigeriske tilstande må være på vej, hvis ikke det snart lysner for forbruget.

En udvikling (lysner), som regering og Folketing har et stort fælles medansvar for at sætte i værk. Det er på tide at vågne op til et politisk forår både i regering og i Folketing – med mere positive takter og handlinger. Ellers kommer det til at gå rivende galt for rigtig mange butikker ud over landet og dermed for mange samfunds butiksbetjening og alternative beskæftigelsesmuligheder i det hele taget for f.eks. ægtefæller ved mulighed for tilflytning til nyt job for den ene ægtefælle.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16