Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt fra Metroselskabet - marts 2014

Hvor er Nora og Tria? Vi følger deres vej. Det støjende nedbrydningsarbejde ved Nørrebro Station er ophørt. Nora skal snart afsted til Aksel Møllers Have. Tria ventes at ankomme til Nuuks Plads om 3 - 4 måneder.

Vi har igen hørt nyt fra Metroselskabet. Vi følger hele byggeetapen her på siden, og det er igen Andrea, der orienterer os. Vi takker mange gange.

Nørrebroparken
De to tunnelboremaskiner Nora og Tria, er i fuld gang med tunnelboringen. Nora opholder sig i øjeblikket på Nuuks Plads, hvor tunnelboremaskinen gennemgår en række servicetjek, men inden længe sendes hun afsted mod Aksel Møllers Have.
Tria er i gang med at bores ig frem til stationsbyggepladsen Nørrebros Runddel, hvor hun forventes at ankomme om et par uger.

Nuuks Plads
Tunnelboremaskinen Nora er nået frem til metrobyggepladsen og holder i øjeblikket stille, da maskinen skal have en række servicetjek, inden den sendes videre. Nora er den første maskine, der besøger Nuuks Plads - om 3 - 4 måneder forventes den anden maskine, Tria ,at nå frem til Nuuks Plads.

Nørrebros Runddel
De inderste vægge til den kommende metrostation er støbt, og entreprenøren er nu i gang med at indrette stationen. I øjeblikket forberedes støbningen af den næstnederste etage på stationen.

Skjolds Plads
Arbejdet med de afstivede vægge til stationen er afsluttet, men der mangler fortsat at blive lavet en række sekantpæle, der skal laves, inden tunnelboremaskinerne når frem til byggepladsen. Pælene forventes at blive lavet senere i år.

Entreprenøren er nu i gang med at fjerne det øverste stykke beton i væggene som en del af forberedelserne til at kunne støbe metrostationens tag.

Nørrebro Station
Det støjende nedbrydningsarbejde er ovre på Nørrebro Station. Den kommende tid vil entreprenøren forberede støbningen af metrostations tag. Det arbejde vil primært bestå i at lægge armeringsjern i hele udgravningen, hvor armeringen bliver svejset sammen med armeringen i de afstivede vægge.

Vi følger udviklingen frem til 2018, hvor 17 nye stationer er klar. Følg med på www.m.dk

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16