Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

I Tilfælde af Røveri

Politiet forklarer, at kriminaliteten er på vej ned. Vi er blevet mere trygge, og det går den rigtige vej. Men i butikkerne skal butiksansatte finde sig i mange chikaner. Og antallet af røverier i de københavnske butikker er stigende. Mange gange skal de ansatte selv håndtere butikstyverier, hvor politiet ikke dukker op. Men det gør de, når der er tale om overfald i butikken eller røverier. Her giver vi nogle tips til, hvordan man håndterer et røveri.

Kriminaliteten falder
Kriminaliteten ser ud til at falde over en bred kam. Tal fra politiet viser færre anmeldelser af blandt andet vold, indbrud og hærværk. Samtidig er danskernes tryghed i top. Ja sådan hedder det sig. Men er det nu hele sandheden?
Det er en analyse af tal fra tal fra Rigspolitiet, der siger dette.

Ikke så mange bekymringer
Også en anden rapport fra Justitsministeriets Forsyningskontor viser, at danskerne ikke bekymrer sig om at blive overfaldet. I 2012 bekymrede 30,8 pct. sig for vold og kriminalitet. Det er langt færre end end i tidsrummet fra 1985. Her bekymrede halvdelen sig om det.

Store udfordringer
Men inden vi kommer for godt i gang, er det over de senere år sket en dramatisk stigning inden for økonomisk kriminalitet. Også inden for bandekriminaliteten er der store udfordringer.

Tidligere var det banker - nu butikker
Tidligere var banker hærget af voldsomme røverier begået af hætteklædte og pistolbevæbnede røvere. Men efter at bankerne har sikret sig, retter opmærksomheden sig især mod små og mellemstore butikker.
Sidste år var det især Netto og Fakta det gik ud over.
Ifølge Søndagsavisen lå stigningen for Faktas vedkommende på 35 pct. fra 29 røverier i 2012 til 39 røverier sidste år.

12,2 pct. flere røverier i København
I 2012 blev en række dagligvarebutikker hærget af en røverbander med pistol og knive.
Antallet af samtlige anmeldte røverier i hele landet steg ifølge Rigshospitalet fra 2.967 i 2012 til 3.192 sidste år.
Den absolutte største stigning er sket i Københavns Politikreds, hvor antallet af anmeldelser steg fra 1.209 i 2012 til 1.385 sidste år. Det er en tale om en stigning på 12,2 pct.

Længere åbningstid en af årsagerne
Stigningen har sikkert noget at gøre med udvidelsen af åbningstiderne. Mange af røverierne foregår i aftentimerne, hvor der ikke er særlig mange på arbejde.
Butiksansatte er ofte udsat. Chikaner er der masser af, både seksuelle antydninger, trusler og andre ting.

Undersøgelser i Nørrebro Handelsforening
For en del år siden lavede Nørrebro Handelsforening en undersøgelse over hvor mange, der havde været udsat for overgreb. det var et højt antal.

En handlingsplan
I forbindelse med nedrivningen af Ungdomshuset og den ballade, der fulgte udarbejde Nørrebro Handelsforening en handlingsplan sammen med HK og Københavns Politi.
På selve nedrivningsdagen for Ungdomshuset så undertegnede det nødvendigt at lukke butikken 10 minutter før den normale lukketid. Det var af hensyn til personalets sikkerhed. De fleste butikker i området havde allerede lukket. Men beslutningen afstedkom megen surhed blandt kunderne.

Butiksansatte må håndtere det hele selv
Ofte må butiksansatte selv håndtere et tyveri, som så indbefatter, at stille tyven til regnskab, lave en anmeldelsesrapport, spørge om vedkommendes navn og adresse m.m.
Politiet prioriterer, og møder ofte ikke op til tyveriet. Det kan godt være en psykisk belastning.
Men man må nok sige, at politiet er hurtig, når det gælder røveri eller overfald i butikker.

15 gode tips
Men man kan faktisk gøre noget selv, før, under og efter et røveri. Følg disse gode tips fra HK Handel. Her giver Arbejdsmiljøkonsulenten 15 gode råd:

Sådan kan du være med til at forebygge røveri 

 • Sæt dig ind i butikkens retningslinjer for håndtering af penge samt sikkerhedsrutiner og følg den instruktion, der bliver givet. Er du i tvivl, så spørg din chef. 
 • Fortæl ikke om butikkens sikkerhedsforanstaltninger og - rutiner til nogen uden for arbejdspladsen. 
 • Vær opmærksom på, om der sker noget mistænkeligt i og uden for butikken. 
 • Hvis du observerer noget mistænkeligt så nævn det for dine kollegaer, så I alle er opmærksomme. 
 • Tal om, at der kan ske røveri, og få instruktion i, hvad du skal gøre i tilfælde af røveri. Hvis I har talt det igennem og ved, hvad I skal gøre, er I psykologisk set bedre forberedt.

Det skal du gøre under et røveri: 

 • Gør ikke modstand. Røveren vil flygte, når han har fået det, han vil have eller kan få. En røver er ofte anspændt, og kan nemt gøre noget uforudset, hvis du ikke nøje følger hans instrukser. 
 • Hvis du ikke har adgang til kontanter så dig "Jeg har ikke adgang til kontanter" og peg på skiltet, der informerer om, at personalet ikke har adgang til kontanter. 
 • Iagttag røveren - påklædning, udseende, særlige kendetegn, stemme/sprog, våben. Det sikrer, at du efterfølgende kan give et signalement. Læg også mærke til røverens flugtmåde og - rute. 
 • Røveren vil for enhver pris ikke indentificeres eller stoppes. Så forsøg ikke at afspærre hans flugtvej eller løbe efter ham - det kan skabe farlige situationer.
 • Udløs alarmen og kontakt Politiet, så snart du kan, når røveren ikke kan se det. Aflås butikken, så snart røveren er flygtet.
 • Det skal du gære efter et røveri: 
 • Følg butikkens procedure for, hvad I skal gøre efter røveriet. Husk at udfylde signalements - blanketten, inden du taler med andre om røverens signalement. 
 • Snak oplevelsen igennem. Lyt til hinanden, og giv plads til, at I kan fortælle om jeres oplevelse. Bagatellisér hverken røveriet eller oplevelsen af det. 
 • Flere butikker har aftale om en krisepsykolog, der kommer efter røveriet er sket. Vær opmærksom på, at reaktionerne også kan komme efter et stykke tid, og derfor kan det være en god idè, at psykologen kommer igen efter en måneds tid. Politiet vil også kunne hjælpe med kontakt til professionel bistand, ligesom visse forsikringsaftaler dækker udgifter til bistand, så spørg, hvis behovet er der. 
 • Et røveri skal anmeldes som arbejdsskade, hvis medarbejderen har haft en dags fravær ud over skadesagen/røveriet. Arbejdsgiverem har pligt til at anmelde ulykker inden ni dage efter skadesagen. Det er især vigtigt, hvis det senere viser varige mén efter røveriet. 
 • I forbindelse med røveri er der en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis en ansat har pådraget sig mén. Virksomheden kan også have tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for medarbejderne, ligesom eventuelle private forsikringer kan dække. Endelig kan politiet vejlede om eventuel erstatning og godtgørelse fra offererstatningsnævnet ved både fysisk og psykisk personskade.

(kilde: Merete Hansen og barhandel dk.)

Yderligere materiale og råd kan fås på barhandel.dk og detdumærker.dk
Læs også her på siden: 

 • I gamle dage havde vi Bent (2008) 
 • Nørrebro Nærpoliti bliver styrket (2009) 
 • Kommer Politiet? (2009) 
 • Hot Spot Nørrebro (2010) 
 • Goddag, det er Politiet (2008) 
 • Har vi et godt Politi? (2008) 
 • Politiet: Vi prioriterer (2011) 
 • Butikstyveri - og hvad så? (2012) 
 • Stop, du skal visiteres (2013) 
 • Politistation på Nørrebro - dengang (2013) 
 • Hvad bruger Politiet pengene til? (2012) 
 • Overfald kunne ikke anmeldes (2012) 
 • En Politistation på Nørrebro (2012) 
 • Bruger Politiet pengene rigtig? (2013)

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16