Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Assistens Kirkegård – fredet

Kirkegården er et klenodie. Nu er det slut med planer om boldbaner, super – cykelsti, legepladser, og iskiosk ved siden af Kierkegaard og Heerup. Her ligger rester af 300.000 mennesker, som nu er sikret af gravfreden. Lokal Nørrebro – borgere havde ikke tillid til politikernes forvaltning af området. Man fortalte i den grad usandheder, da Metro – stationen skulle anlægges. Et fantastisk historisk og kulturelt sted er nu sikret mod overgreb og cykelsti.

Rester af 30.000 mennesker
Her på kirkegården ligger der rester af 300.000 mennesker. Her er unikke kulturskatte og monumenter over flere hundrede års danskere og danmarkshistorie. Hver eneste af de 17.000 gamle gravsteder rummer 17 mennesker i gennemsnit. Med bare få skridt træder man over tusinder af døde. Vi har tidligere her på siden sagt, at dem der ligger her, udgør ubestridt landets åndelige centrum.

En adelsmand fra Augustenborg
Da en sønderjysk adelsmand fra Augustenborg Slot lod sig begrave her, blev det efterhånden trendy for de rige, at lade sig begrave her. Sønderjyden var nu tysker, men lad det nu ligge. Kirkegården blev anlagt i 1760.

Hvert gravsted fortæller en historie
Man kan næsten fortælle en historie om hvert gravsted. I forbindelse med denne artikel har vi samlet en artikeloversigt, så du kan fordybe dig i den historie, der befinder sig på kirkegården. Men også kulturcentret på kirkegården gør uhyggeligt meget for at fremme den kultur og den historie, som kirkegården rummer. Prøv at tage en rundtur med en af kulturcentrets dygtige guider.

Her ligger to forfattere, der ikke kunne lide hinanden, Søren Kierkegaard og H.C. Andersen. Et højt monument troner over nobelpristageren Niels Bohr. Ja bakkesangerinden Inger lise Gaarde er her. Og så er der en hel jazz – ø med Ben Websters, Kenny Drews m.m. Den mærkelige unge digter, Michael Strunge er her. Og hvad med barbermaleren, John Christensen. Ja her er også Heerup, Hans Scherfig, Dan Türell og Natascha. Her ligger næsten det meste af det russiske hof, som passede på kejserinde Dagmar.

Kombinationen af liv og død er fascinerende
Kombinationen af liv og død på kirkegården er i den grad fascinerende. Da Miljøklagenævnet fik en guidet tur på kirkegården, havde de allerede taget en beslutning. Men offentligheden skulle vente 14 dage, inden den måtte få noget at vide.

Nogle ønskede at rydde hele skidtet, og anlægge fodboldbaner, og så placere enkelte gravstene over i et hjørne. Kommunen vidste ikke helt, hvordan man skulle håndtere problemet.

Vild panik blandt de lokale
Der var vild panik blandt de lokale beboere, da man i 1980erne begyndte at bane sig vej med bulldozere, lastvogne og motorsave. Både kommune, regering, Folketing og Nationalmuseum blandede sig. Kunsthistorikere kunne fortælle, at kirkegården rummede gravminder af høj kunstnerisk og historisk værdi. En folkelig protest rejste sig.

Er en Mindepark autentisk?
Natur – og Miljøklagenævnet har truffet den afgørelse, at kirkegården er blevet fredet. Dansk Naturfredningsforening frygtede, at når kirkegården ændrede status fra kirkegård til park, at man så kunne på at ændre en masse ting i den historiske park. Nu har man taget højde for kirkegårdens mange funktioner, museale, rekreative og begravelsesmæssige. Man frygtede at hvis en del af kirkegården skulle være park og en anden del begravelsesplads, ja så kunne finde på, at placere et hegn tværs gennem parken. Politikerne havde talt om at flytte kirkegårdens monumenter til en mindepark, men det er jo ikke autentisk.

Plads til 24 fodboldbaner
Flertallet af politikerne i Borgerrepræsentationen mente, at en fredning var overflødig, da man havde tillid til sig selv, at man kunne finde en fornuftig løsning. Men nu er det i hvert fald slut med at anlægge en Super – cykelsti, boldbaner, og opføre en iskiosk ved siden af Søren Kierkegaard. Nogle havde allerede regnet ud, at her kunne placeres 24 fodboldbaner.

Politikerne kan ikke uden videre inddrage kirkegården til klimatilpasning, legepladser, underjordiske p – pladser m.m.

Socialdemokrater skuffet over beslutningen
Socialdemokraterne er skuffet over beslutningen. De mener, at det handler om manglende tillid. Fredningsplanen tager udgangspunkt i en beslutning fra 1989, der indebærer, at man stadig kan blive begravet her. Men en fjerdedel skulle omdannes til almindelig park.

Politikere kan nu engang ikke modstå politisk pres for at gennemføre indgribende forandringer, hvis det er nødvendigt. Man kan ikke overlade det til tilfældige politikere, at skalte og valte med dette sted.

Myndigheder kom med usandheder
Det er sikkert mange, der er blevet skuffet over Metroens behandling af kirkegården. Man sagde, at byggepladsen ville blive udviklet nænsomt med respekt for de døde og for kulturarven. Men sådan foregik det ikke.

Myndighederne valgte bevidst, at komme med usandheder. Man fortalte, at det kun var ”enkelte” døde, der skulle flyttes, da nedgravningen af den 30 meter dybe skat skulle nedgraves. Men sandheden var, at det var tusinder. Da medierne så begyndte at bore i det, kunne myndighederne berette om, at disse mennesker alligevel skulle være flyttet, da der skulle være park på området. Den daværende kirkegårdschef protesterede, men han blev bedt om, at holde sin mund.

Mediernes tvetydige holdning
Mange mener heller ikke at politikerne lever op til eventuelle klausuler om, at der ikke må asfalteres. Det sjove er, at der er medier, som er imod fredningen. De sammenligner så med Nørrebrogade, der med politikernes beslutning har kvalt handelslivet. Men det er de samme medier, der dengang gik ind for en trafikregulering!!!!

Assistens Kirkegård er et klenodie
Assistens Kirkegård er et klenodie, der skal bevares og vedligeholdes. Kirkegården er nu sikret som en helhed. Og det har en særdeles rekreativ værdi for byens borgere og besøgende.

Vi kan stadig få indflydelse på, hvordan kirkegården skal bruges og udvikles, og der kan plantes nye træer. Men det er slut med at bruge kirkegården som byudviklingsprojekt. Det er slut med at drive rovdrift på kirkegården. Politikerne havde ellers bestemt, at kirkegården skulle være inddelt i fire områder, en park, en mindepark, et museumsområde og en lokal kirkegård.

Hvis du vil vide mere om kirkegården og dens beboere så gå ind på www.dengang.dk og læs: 

  • Assistens Kirkegård – 250 år
  • Assistens Kirkegård – en oase 
  • Barnemorderen fra Jægersborggade 
  • Begravelse på Assistens Kirkegaard 1887 
  • Da Gertrud rejste sig fra kisten 
  • Kejserinde Dagmar på Nørrebro 
  • Livet på Assistens Kirkegård 
  • Pest på Nørrebro 
  • Under jorden på Assistents Kirkegaard
  • Du kan også læse en masse artikler om ”beboerne” på Assistents Kirkegård.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16