Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

2013 blev starten på nogle barske omstillings- og saneringsår for detailhandlen

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Beretning v/Bent Aarrebo Pedersen
(fra ordinær generalforsamling 16.04.2013 til ordinær generalfrsamling 30.04.2014)

2013 blev starten på nogle barske omstillings- og saneringsår for detailhandlen

2013 blev for den samlede detailhandel endnu et barsk år med en tilbagegang i kroner på 1,6% og i mængder en tilbagegang på 1,7% (kroner renset for prisudvikling). Sammenholdt med et dankor-køb, der i 2013 lå på +2,9% i forhold til 2012 og dermed 4,5%-point bedre end den samlede detailhandel i henhold til Danmarks Statistik.

Lukkelovens nedlukning i okt. 2012 skubbede endnu mere i 2013 til en benhård kamp i føde- og dagligvaresektoren om aften- og søndagskunderne. En kamp, som især har kostet indtjening hos COOP DANMARK og hos DAGROFA, som det er fremgået af de seneste regnskabsmeddelelser.

En søndagskamp med prisen i fokus, der i stigende grad har og yderligere vil dræne den lokale specialhandel både med fødevarer og med udvalgsvarer og mange lokale dagligvarebutikker for omsætningsmuligheder. Det har allerede og vil fremover betyde stadig flere af lukninger af:

Specialbutikker med fødevarer og udvalgsvarer
Lokale mindre dagligvarebutikker som købmænd og brugser
Mindre supermarkeder og mindre discountbutikker

Det vil svække bymidterne foruden mindre og mellemstore centre i mange handelsområder ud over landet. Især i YDRE-Danmark. Det er også fremgået af den markante debat, der har været om Produktivitetskommissionens forslag til flere HYPERMARKEDER for at øge produktiviteten.

Søndagskrige, grænsehandel, nethandel, bytte/brugt-handel på nettet og på loppemarkeder foruden manglende tillid til regeringens og folketingets duelighed m.m. og dermed fortsat forbrugsopbremsning presser den samlede detailhandel til øget produktivitet.

Udviklingen med lukkede og livstruede butikker ud over landet har givet overrasket mange og vil yderligere overraske mange især lokale politikere. De især borgerlige politikere, der bakker op om flere HYPERMARKEDER, må da gå med hovedet under armen.

Politikerne, puster til en udvikling med svækkelse af boligmarkedet, befolknings- og erhvervsudvik-lingen. En svækkelse af de udviklingsmuligheder, der tidligere har været grundlaget for opbygnin-gen af det danske velfærdssamfund med mange produktive virksomheder spredt ud over landet.

2014 = Saneringskrig hele året
Lukkeloven har flyttet mange kunder. Coop har tabt stort på Fakta-kæden. Mange brugser og købmænd i klemme. Dyrt for branchen – for hele detailhandlen - med alt for mange butikker især i føde- og dagligvaresektoren. Prognosemagere venter 10.000 færre detailbutikker indenfor de kommende 8-10 år. Sidste år var hver fjerde butik urentabel – konkurstruet. YDRE-Danmark og mange provinsbyer frygter butiksdød

Med en tilbagegang på 1,6% sidste år mod forventet bare 0-vækst som året før og en dårlig start på 2014 er der især lagt i kakkelovnen til en brutal saneringskrig mellem de store kæder og mellem storcentre med søndagen som det store krigsvåben.

En tidligere HK-undersøgelse viste at 8 ud af 10 efter nedlæggelse af lukkeloven har problemer med at få passet børn, mens 60% overvejer at skifte branche nu med stadig flere deltidsansatte efter lukkelovens fald.

Det tynder ud med selvstændige butiksejere i bymidter og i centre. Stadig færre har mulighed for at finde emner til et generationsskift.

Det knager i fugerne i mange erhvervsmæssige foreninger med detailhandlen som medlemmer. Foreninger, der i overvejende grad har haft og har selvstændige butiksejere som medlems- bestyrelses- og formandsgrundlag.

Interessen for og lysten til at levere gratis foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem i eller formand for en erhvervsmæssig forening er faldet markant i disse år med besværlighederne med at holde sammen på et tilstrækkeligt antal butikker og andre relevante medlemsmuligheder. Og dermed et nødvendigt grundlag for en erhvervsmæssig forening.

Det er også meget svært at finde emner, der har tid nok til og mod på at være bestyrelsesmedlem i en forening som f.eks. Danmarks Handelsstandsforeninger, samtidig med at være med i den lokale handelsstandsforening, som i sig selv kan trække tidsmæssige tænder ud.

2014 vil nok i høj grad bliver præget af saneringskrigen mellem de store detailhandelskæder. Vi vil gøre vores til at bringe debatten om fremtiden de bedst mulige positive signaler.Det er der brug for.

Men samtidig er der meget, der tyder på, i alt fald set med mange økonomers øjne, at vi er kommet over finanskrisens svøbe og kun mangler, at forbrugerne bliver klar over, at krisen er ved at klinge af, så familierne igen tør tro på fornuften i at øge forbruget lidt mere.

Her har politikerne i Folketinget et stort fælles medansvar for at bygge videre på de trods alt stadig flere positive signaler, der fremføres af ledende økonomer.

Tak til alle
En stor tak til alle for et godt samarbejde i det forløbne år. Også en stor tak for gode drøftelser med og en god behandling af de mange journalister, vi har haft og har en god kontakt til.

Allermest en stor tak til William Langkilde Køge, der nødvendigvis måtte udtræde af bestyrelsen i løbet af 2013 efter at have været med som ankermand som henholdsvis formand og næstformand siden stiftelsen i januar 1996.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16