Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

De lider ved Nørrebroparken

Vi har igen talt med beboere i Nørrebroparken. Så har vi været på en cykeltur til Marmorkirken. Hvorfor er det gået galt med Metro – byggeriet? Er det tidligere givet kompensation for støj. Transportministeren har prøvet at rydde op. Han har gennemført Nabo – pakken, som naboerne har dømt som Panik – pakken. I Nørrebroparken skal de døje med støj de næste 4 – 5 år. Man har ikke taget naboernes berettigede klager alvorlig. Ja, det tangerer demokratisk uanstændighed.

Ikke alle er begejstret for Metroen
Her går vi og glæder os til, at Metroen engang er færdig. Så vil trafik - infrastrukturen i København blive væsentlig forbedret. Men var det ikke noget med, at Produktivitetskommissionen ikke var så begejstret for Metroen?

Social dumping i Metroen?
Og så fik at vide fra øverste sted, at der ikke forekom social dumping på Metro – byggepladserne. Det kan godt være at vi blev lettet. Men nu kommer det så frem, at det store internationale vikarbureau Atlanco Rimec holder øje med øst arbejdere, der melder sig ind i en fagforening. Et hemmeligt register har i årevis registreret øst arbejdere, der er organiserede. Vikarbureauet har over 100 ansatte i Metro – byggeriet.

En betonklods kom flyvende
Så skal vi da også lige have med, at en af Metro – byggeriets daglige sprængninger på Rådhuspladsen kunne have endt med dødelig udgang. En betonklods kom flyvende gennem en af de mest befærdede gader i København.

Manglende demokratisk anstændighed
Vi har igen været en tur forbi Nørrebroparken for at lodde stemningen. Vi har også taget en cykeltur ind til Marmorkirken. Undertegnede kan godt forstå, at mange naboer ryster på hovedet, er frustreret og nærmest opgivende og chokeret. Ja nogle fortalte os, at situationen var aldeles uacceptabel, og at man mest havde lyst til at råbe om hjælp. Hele processen har unddraget sig enhver form for demokratisk anstændighed og er dybt pinlig for alle, der skal forestille at forvalte et folkestyre. Ja sådan var nogle af kommentarerne. Den manglende organisation og ledelse er i høj grad gået ud over naboerne, samtidig med at de er blevet beskyldt for, at forsinke hele byggeriet med ekstra milliarder af kroner til skatteyderne.

Man tog ikke naboerne alvorlig
Men naboerne har jo haft ret i deres indsigelser, at lovregler har været voldsomt overtrådte. Alt for sent tog man naboerne alvorlig. Og så forsøger man, at afskære naboerne for at klage. Man burde for længst have startet en dialog med borgerne. Et svar på borgernes problemer burde for længst være afklaret.

Naboer kan blive fanget i deres lejlighed
Egentlig troede vi, at nye lovforslag beskyttede beboerne. Men sådan er det ikke. Naboer til Metro – byggeriet risikerer at blive fanget i lejligheder, hvor det larmer så meget, at det går ud over deres helbred. Ifølge lovforslaget, er det kun naboer, der er udsat for støj over 75 decibel om aftenen eller 65 decibel om natten, der får et nyt sted at bo.

Forhøjet blodtryk og hjertesygdomme
Men kigger vi på verdenssundhedsorganisationen WHO bedømmelse, så kan det allerede gå ud over helbredet, når ens nattesøvn bliver forstyrret af støj mellem 40 og 55 decibel. Længere tids støj på over 55 decibel påvirker sundheden væsentlig. Her kan det blive tale om forhøjet blodtryk og hjertesygdomme.

Døgnarbejde de næste 4 – 5 år
Ved Nørrebroparken arbejdes der i døgndrift. Op mod 8 lastbiler holder i tomgang, mens de venter på at få læsset. Der tages ikke meget hensyn. Heller ikke når ting på kranen hamrer unødvendigt på noget metal. Beboere er vrede og frustreret. De møder en Sådan er det bare – holdning. De skal kæmpe imod døgnarbejde de næste 4 – 5 år. Op til 470 boliger her ved Nørrebroparken skal udsættes for støj på over 55 decibel om natten.

Panik – pakken
For beboerne kan det svært at tolke de forskellige regler og påbud. For at gøre det endnu værre, så eksisterer der forskellige støjgrænser. Både dem, som kommunen udstikker, og så dem fra transportministeriet.
Ikke underligt har mange beboere dømt Nabo – pakken til Panik – pakken. For der er panik på. Hele projektet er blevet forsinket. Helt nøjagtigt ved man ikke. Og det er blandt andet naboerne ved Nørrebroparken, der har fået skyld for dette. Nu skal man op i hastighed, for at indhente forsinkelsen. Det betyder, at nu må man larme hele natten, helt op til 70 – 81 decibel om natten. Det vil sige, der er en række begrænsninger hist og her. Men det er næsten uigennemskueligt for naboerne at holde styr på dette.

Er det tidligere givet kompensation for støj?
Transportministeriet har bestemt, at kun naboer, der er udsat for støj på over 75 decibel om aftenen eller 65 decibel om natten får umiddelbart ret til genhusning. Og så har man også fastsat maksimum erstatning. Det er for tre – værelseslejligheder 10.000 kr. om måneden og ved erstatning for nattestøj over 60 decibel, 50 procent af maksimumerstatningen. Her er der så en række begrænsninger og tillæg, som kræver en lidt mere dybdegående ”boring”. Lidt grotesk kan man så spørge, Er der tidligere i historien givet kompensation for støj?

Transportministeren har ryddet op
Det er transportministeren, der har forsøgt at rydde op i kaosset i Metro – byggeriet. Beløbet til erstatninger er fordoblet til cirka 300 millioner kroner, og antallet af erstatningsberettigede boliger er over 4.000. Men Nabo – pakken sætter ikke en stopper for støjgenerne, snarere tværtimod. Spørgsmålet er også, om naboerne ved Nørrebroparken og andre steder egentlig får mere ud af det – rent økonomisk.
Regner man det helt nøjagtig ud, så er 30.000 beboere i København berørt af støjen fra de 21 byggepladser. Heraf vil 10.000 skulle finde sig i støj på over 60 decibel ind til kl. 22.

Kan penge erstatte manglende søvn?
Spørgsmålet er om en genhusning er lykken, om penge kan erstatte manglende søvn? Således har kommunen fra den 24. april tilladt støj op til 72 decibel døgnet rundt ved Nørrebroparken. Og ved Marmorkirken vil man tillade støj i dagtimerne helt op på 95 decibel.
Transportministeren tilbragte selv en nat ved Nørrebroparken og kunne konstatere nogle af de lidelser, som naboerne hver nat skal leve med.

Hvorfor gik det galt?
Hvorfor er det gået så galt med Metro – byggeriet? Ja Metroselskabet ville spare 200 millioner kroner. Derfor overtog selskabet ansvaret for at indhente miljøgodkendelse til døgnarbejde. Men tilladelserne gled ikke så godt igennem, som man havde regnet med. Det betød så pludselig en ekstra regning på 2 milliarder kroner. Transportministeriet burde allerede dengang kunne have forudset, at dette ville skabe problemer.

Dårlig planlægning, manglende levering af boremaskiner, juridiske problemer og politikere, der ikke har været deres opgave voksen er skyld i rodet i Metro – byggeriet.
En ekstraregning dom følge af forsinkelserne af Cityringen ender hos ejerne. Og da Københavns Kommune ejer halvdelen. Derfor skal de som udgangspunkt betale halvdelen af forsinkelserne. Entreprenøren holdes skadesløs. Og regningen sendes videre til os, skatteydere.

Her på siden holder vi øje med Metro – byggeriet. Vi har efterhånden talrige artikler om emnet. Gå ind i vores elektroniske arkiv, brug søgefunktionen. Vi har i vores artikler beskrevet situationen, både fra Metroselskabets, Kommunens og Naboernes side.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16