Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Ud af bander ind i Hitzb ut – Tahrir

De har heft held med at hente kriminelle ud af bander end i deres egen organisation. Det siger de, samtidig med at de atter engang håner det danske samfund. Hitzb ut – Tahrir ligger så langt fra det danske demokrati, som man kan komme. Og straks er politikerne på banen. Nu skal der skrides ind. Nu skal der kortlægges. Men mon ikke organisationen nok engang slipper godt fra det. Og alt imens får de masser af medieomtale. Og også på denne side, får de atter engang omtale. Men kig engang på den liste over artikler, vi tidligere har bragt. I muslimske kredse anses organisationen også for at være radikal.

Positiv omdømme hos de unge
I årevis har de fået unge ud af bandemiljøet, særlig på Nørrebro. Ja de siger selv, at de har gjort det i årevis og endda med succes. Således har de gjort det siden 2001 omkring Blågårdsgade. Hitzb ut – Tahrir har et positivt omdømme hos de unge i miljøet.

Der er ikke klarhed over, hvor mange, organisationen har hjulpet ud af banderne. Men organisationen forsikrer ifølge Politiken, at det er mange gange det dobbelte af de 15, som Rigspolitiets bandeexitprogram har fået væk fra banderne. Således fremgår det fra organisationen, at mange er gået fra at være aktive kriminelle til at være aktive islamister.

Ikke en bevidst hverve – strategi
Ifølge organisationen har det ikke været tale om en bevidst hverve – strategi. Men det skyldes simpelthen ifølge dem selv, at deres organisation er svaret på de unge menneskers problemer. Det nationale excitprogram, som det Rigspolitiet tilbyder er ikke et fællesskab lige som Hitzb ut – Tahrir.

Hitzb ut – Tahrir anses for at være meget aktive på Nørrebro. På deres marcher gennem Nørrebro er det ganske mange, som de kan få samlet, altid med kvinderne bagerst. Både i vesten og i den muslimske verden anses organisationen for at være en radikal islamisk bevægelse. Deres hovedmål er at få genetableret kalifatet og sharia – lovgivningen. Kalifatet er ifølge Hitzb ut – Tahrir den eneste legitime institution for verdens muslimer.

Der råbes ”Vagt i gevær”, men…
Man ser ikke noget forkert i, at hverve unge kriminelle. Som en opgave ser man, at bevare den islamiske identitet og eliminere uislamisk adfærd.
Den tidligere VK – regering har forsøgt at opløse Hitzb ut – Tahrir. De har taget magten i en fodboldklub på den københavnske vestegn og i en børnehave på Nørrebro.

Igen en gang råber politikere vagt i gevær. De mener ikke, at det hjælper, at de unge kommer væk fra bandemiljøet ind i et andet miljø, der er så fjern fra danske værdier, som man kan forstille sig.
Men har man et værktøj, der kan få nydanskere væk fra de miljøer. Vi må huske, at det er sårbare unge mennesker. Rigspolitiets exitprogram omfatter garvede rockere.

En komplet levemåde?
Hitzb ut Tahrir har svaret igen på de betænkeligheder, som talrige politikere har givet udtryk for. I en presseinformation siger de: 

 • Hitzb ut – Tahrir er et islamisk, politisk parti. Vi arbejder ved tanken og ordet, og vi præsenterer islam, som et komplet værdisæt og en komplet levemåde for alle, muslimer såvel som ikke – muslimer, uden hensyn til etnicitet eller social baggrund. At dette kald når ud blandt andre unge kriminelle og har succes, hvor myndighedernes indsats har fejlet – nemlig med at få disse unge ud af deres kriminalitet, er hverken overraskende eller underligt.

Til værn om den islamiske identitet
Til opfordringen om at stoppe hvervningen, siger Hitzb ut Tahrir: 

 • Hizb ut – Tahrir vil i mellemtiden, og til hver en tid, ufortrødent fortsætte sin indsats for at værne om den islamiske identitet og sprede islam som et sandt alternativ til den materialistiske vestlige kultur, som har spillet fallit.

Dræb dem, hvor end I finder dem
Mon ikke organisationen får lov til fortsat at håne det danske samfund. De har tidligere foretaget ting, der var værre uden nævneværdige følger. Således blev der for et par år siden uddelt en løbeseddel på Nørrebro med teksten: 

 • Og dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvor fra de fordrev jer.
  Ja og det er selvfølgelig jøderne, de tænker på. Og disse samt de homoseksuelle skal helst holde sig fra Nørrebro.

Ideologiske fejltagelser
Organisationen mener, at socialismen og kapitalismen er ideologiske fejltagelser. Kapitalismen er i direkte modstrid med menneskets natur. Og demokrati kan aldrig føre til harmoni i samfundet. Ja, og væbnet selvforsvar kan være legitimt. I den forbindelse har organisationen tidligere opfordret til væbnet kamp mod danske soldater i Afghanistan.

Sharia er over Grundloven
For Hitzb ut Tahrir står sharia over grundloven. Og for organisationen er islam både ideologi, politik, moral og identitet. 

 • Den personlige frihed har ingen eksistens i Islam, og dermed har muslimen ikke en personlig frihed. 
 • Det demokratiske system modstrider Islams love, idet muslimer er beordret til at styre alle deres handlinger med shariahs love.

Det Fjerde korstog
Hizb ut Tahrir anser vestens forsøg på at sprede demokrati i Mellemøsten som Det Fjerde Korstog. Og så forbyder man retten til fri religionsudøvelse. Kun religioner nævnt i Koranen kan tolereres. Muslimer, der har forladt Islam skal henrettes. Alle uanset religion skal underlægges islams religiøse lovgrundlag, sharia.
Man operer med tre klasser af mennesker, som gives forskellige rettigheder og pligter. Muslimer nyder en privilegeret status.

Sharia styrer
Mange gange har politikerne diskuteret organisationen og dens lovlighed. Det danske retssystem har fundet ud af, at organisationen er fundamentalister men ikke terrorister, selv om de roste angriberne den 11. september.

Alle livets anliggender skal styres efter islamske love, sharia. Livsperspektivet skal bestemmes efter religiøse forskrifter om, hvad der er legalt og illegalt (Halal og Haram). Hitzb ut – Tahrir opfordrer muslimer til at vælte deres regeringer og kalder til bevæbnet Jihad mod Israel og resten af Verden.

Den korrekte påklædning
Kønnene skal være adskilt. Den korrekte påklædning for kvinder er lange dækkende kjoler og tørklæder. Møder og demonstrationer skal ligeledes være kønsopdelte.

Rigsadvokaten: ”Det er grund til at holde øje med dem”
I 2008 sagde Rigsadvokaten, at det var en grund til at holde øje med Hitzb ut – tahrir.
I Tyskland er man gået mere radikalt til værks. Her er foreningen/organisationen blevet forbudt efter den tyske foreningslov, da der er blevet vurderet, at den vender sig mod lovens grundlag om mellemfolkelig forståelse, samt har udspredt antisemitisk propaganda. Man havde ikke nok til et egentlig organisationsforbud.

Den 23. april 2002 fremsatte Dansk Folkeparti et forslag om tvangsopløsning af Hitzb ut – Tahrir efter grundlovsparagraffen, der forbyder foreninger, der arbejder med vold som middel. Rigsadvokaten fandt dog ikke grundlag til at forbyde partiet. Lene Espersen forsøgte endnu engang i 2007 uden resultat. 

 • Der må imidlertid siges, at være betydelig usikkerhed med hensyn til, om Hizb ut – Tahrir konkret eller teoretisk har til hensigt at overtage magten i Danmark med henblik på at etablere kalifatet. Der hersker endvidere betydelig usikkerhed om, hvorledes Hozb ut – Tahrir i praksis forestiller sig en sådan magtovertagelse gennemført, og om den i givet fald skal gennemføres med ulovlige midler.

Og på den måde fandt man så atter frem til, at der ikke kunne skabes nødvendig bevis for, at Hizb ut – Tahrir har et ulovligt formål.

Historie
Foreningen blev startet i Jerusalem i 1953. Ideologien stammer i vid udstrækning med Det Muslimske Broderskab som inspirationskilde. De anser islam som politisk videnskab.

Vi har selvfølgelig religionsfrihed herhjemme. Og det er altid et spørgsmål, hvordan man tolker sin religion. Ja egentlig har vi her på siden, modsat mange andre medier, grundig gennemgået disse ting. Gå selv ind i vores arkiv og læs disse artikler. Se blot her: 

 • Hitzb ut – Tahrir kupper Børnehave (2007) 
 • Er Nørrebro underlagt fundamentalisme? (2007) 
 • Muslimske børn sendes hjem til opdragelse (2006) 
 • Salifister på Nørrebro (2011) 
 • Salifister på Nørrebro må blive (2011) 
 • Hvad er Kalifat? (2005) 
 • Hvad er Sharia? (2005) 
 • Hvad er Halal og Haram? (2006) 
 • Hvad er Koranen? (2006) 
 • Hvad er Jihad? (2008) 
 • Islam og ytringsfrihed (2008) 
 • Hitzb ut - Tahrir må stadig marchere (2008) 
 • Hizb ut – Tahrir opfordrer til væbnet kamp (2011) 
 • Hizb ut – Tahrir vers. 2

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16