Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Bogbranchen i opbrud

Der er 1,5 millioner danskere, der ikke læser. Hvorfor går de fysiske boghandlere ikke i gang med at bearbejde disse. Det er ikke kun supermarkeder, der gør livet surt for de fysiske boghandlere. Det skyldes stigende salg af e – bøger, som nok går forbi den traditionelle boghandel. Men der eksperimenteres også i nye produktions – og distributionsformer. Og så har Berlingske Tidende angrebet Boghandlerforeningen og kaldt dem eksponent for en forældet tidsalder. Og mens kultur – udgifterne stiger i kommunerne, så skærer man ned på bibliotekerne. Og så fremgår det af en ny bog, at Amazon vil gøre alle, der sælger bøger i fysiske bogbutikker arbejdsløse.

Der løbes endnu hurtigere
Der sker en masse i bogbranchen i øjeblikket. I boghandlerne skal der løbes endnu hurtigere for at få det til at køre rundt. I første omgang kommer det kunderne til gode. De kan få billigere bøger. I næste omgang, kan det være, at kunderne må undvære deres fysiske butik og bestille bøgerne på nettet. Udviklingen betyder også, at overskuddet i nogle bogbutikker ikke når det, man gerne vil have det til.

For et par år siden lukkede en Bog & Ide – butik i Nørregade. Den blev overtaget af antikvariatet Vangsgaard. Men nu lukker også Bog & Ide – butikken i Købmagergade.

Hylder står tomme hos DBK
Meget populistisk hævder nogle medier, at antallet af papirbøger hos danskerne forsvinder, derfor stadig flere hylder tomme hos bogdistributøren DBK. Her er plads til 75.000 forskellige bøger, men i øjeblikket er her kun 20.000. Den 120 – årige bogdistributør leder med lys og lygte efter noget andet at fordele sammen med bøgerne. Men sandheden er, at det ikke kun er danskernes manglende papirbøger, der er skyld i de tomme hylder.

Inden det går helt panik i branchen, så går det masser af år, inden bøgerne ender som LP – plader, de gamle vinylplader.

Nye salgs – og produktionsformer
Der er rigelig af bøger at vælge imellem, både i de fysiske butikker, på nettet, på loppemarkeder og i antikvariater. Men fremtidens leverandører, forfatterne har det ikke godt. Derfor prøver de nye forfattere mange nye spændende ting. En af disse ting er, at få slutbrugerne – læserne, engageret økonomisk en tidlig fase. Forlag og forfattere har indtil nu vænnet sig til tanken om, at et højt salgstal er den eneste måde, at gøre en god indtjening.

Men det nye er, at inddrage læseren i bogens produktion, når man har fornemmet dens værdi. Det kan gøres ved udgivelse af tekstbidder, invitere til signering og reception. Sådan en fremgangsmåde kaldes på moderne dansk: crowd founding.

En anden mulighed er at læserklubber knytter en nærmere tilknytning til forlag. Bøger kan i dag ved hjælp af den moderne teknik, redigeres, sættes og trykkes til en brøkdel af den pris, det kostede før. Mange forfattere mener også, at distributionssystemet er for dyrt.

Også de såkaldte selvudgivere er på vej frem. Alle disse nye tanker behøver ikke at involvere den boghandel, som vi kender i dag. Med andre ord, de nye tanker kan være en trussel for den eksisterende boghandel.

Branchens fagblad – kun digital
Det er ikke mange boghandlere der mere tror på, at de faste priser vender tilbage, eller at bogmomsen bliver afskaffet. Og ingen ved, om fremtidens e – bøger skal sælges gennem boghandlere, direkte fra forlagene, via Mofibo eller udlånes gennem E – reolen.

Ja selv bogbranchens fagblad skal man i dag finde på nettet. Det udkommer ikke mere i trykt form.

Succes for Mofibo
Hos Mofibo har man for 99 kr. om måneden fri adgang til omkring 9.500 e – bøger, der kan hentes via tablet eller mobil. Man kan sige at firmaet er e – bøgernes pedant til Sportify. I november blev der læst 26.000 e – bøger, i december var dette tal steget til 35.000.

Mere gang i E – bøger
Efterhånden udgør de digitale bøger 11 pct. af forlagenes omsætning. Det er særligt e – lærerbøger samt skønlitterære e – bøger og lydbøger, der sælger stort. Stigningen var sidste år på hele 50 pct. De udgør nu knap 200 millioner kroner ud af godt 1,8 milliarder kroner. Det er også værd at vide, at e – bøger næsten udgør en fjerdedel af alle skolebøger. I perioden 2012 – 2015 er der afsat knap 500 millioner kroner i statstilskud til kommunernes indkøb af digitale lærermidler. Men det er efterhånden længe siden, at skoler og biblioteker købte størstedelen af deres forbrug af bøger gennem den lokale boghandler.

Man sparer på bibliotekerne
Det er også mystisk, at kommunernes samlede biblioteksudgifter er faldet med 4,3 pct. i tiden fra 2010 til 2013. Udgifterne til andre kulturelle institutioner er i den samme periode steget. Hvorfor er det egentlig sådan?

Læsevaner under hastig forandring
En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at danskernes læsevaner er under hastig forandring. Inden for det sidste år har 17 pct. af danskerne læst en e- bog. Den væsentligste årsag til dette, er en hastig udbredelse af tablets. 44 pct. af de danske husstande har i dag en tablet, og dette tal er stærkt stigende. Åbenbart er tablets mere populære end e – bogs læsere og Kindle.

Ifølge en undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker forventer hver anden dansker at ville låne e – bøger på bibliotekerne i fremtiden.

Bogen er sprællevende
Men hvor meget, man skal lægge i disse undersøgelser, ja det er nok op til den, der spørger, og hvilket resultat, man gerne vil opnå. Således har YouGov lavet en undersøgelse for Grafisk Arbejdsgiverforening. 1.000 danskere blev spurgt om deres læsevaner og holdninger til henholdsvis trykte og digitale bøger. 30 pct. svarede, at de dagligt læste en bog, 20 pct. svarede, at det gjorde de skam ugentlig. Og som undersøgelsen konkluderer, så foretrækker 88 pct. papirbogen mod 5 pct., der foretrak en e – bog.

Men interessant er det, at undersøgelsen konkluderer, at 63 pct. mener, at bogen afspejler deres personlighed. Det er med andre ord, andre kvaliteter i spil end bøgernes indhold og udstyr. For boghandlere må denne undersøgelse fra Grafisk Arbejdsgiverforening være opmuntrende. Den siger jo faktisk, at bogen er sprællevende.

Salget af faglitteratur er faldende. Nettet har overtaget dette

1,5 millioner dansker læser ikke
Måske skulle den fysiske boghandel gå i gang med at markedsføre bogen til de 1,5 millioner danskere, der ikke læser.

Angreb på Boghandlerforeningen
Årets E – handelspris gik i år til Saxo.com. Og dette fik Berlingske Tidende til at gå til angreb på Boghandlerforeningen. Godt nok fik de Saxo.com’ s direktør til at fremsætte en række beskyldninger mod bogbranchen. Men avisen undersøgte ikke efterfølgende fakta.

I artiklen fik man at vide, at Boghandlerforeningen tilhørte en eksponent for en forældet tidsalder, der så internetbutikker som modspillere i stedet for medspillere. Sandheden er nok nærmere, at Boghandlerforeningen hjalp Saxo.com i gang, og at det var den højt profilerede netbutik, der ikke overholdt alle aftaler. At Berlingske også fremførte forkerte oplysninger m.h.t. udmeldelse af Boghandlerforeningen vidner nok lidt om i hvilken retning bladet ville med sin artikel. Glemmes skal det nok heller ikke, at dagblade ejer 30 pct. af aktierne i saxo.com. Abonnenter på JP og Politiken tilbydes da også rabat. Og det meddeles også, når en bog bliver omtalt i disse blade. Det er rigtigt, at Boghandlerforeningen måske ikke mere har så mange medlemmer, men det skyldes næsten udelukkende butikslukninger. Men det glemte Berlingske Tidende lige at fremføre.

I 2009 kunne netbutikken, Saxo.com udvise et underskud på 6 millioner kr. for så i 2013 at fremvise et overskud på 8,4 millioner kroner.

Salget vil stige i netbutikker
Salget igennem netboghandlere vil fortsat stige, og det gælder både for e- bøger og papir – bøger. Dette kommer også Saxo.com til gode. Her blev der solgt for 25 millioner kroner E – bøger i 2013, svarende til 10 pct. af det samlede bogsalg.

Målet er at gøre alle, der sælger fysiske bøger, arbejdsløse
En af de fysiske bogladers største udfordringer er Amazon. Selskabet er sat i værk for at udrydde alle de andre. I en fremragende biografi, Amazon.com – historien om Jeff Bezos og butikken, der har alt, der netop er udkommet fortælles om lanceringen af e – læseren, Kindle. Her siger Jeff Bezos til en af sine chefer, der skal skrue bissen på over for forlagene: 

  • Du skal handle, som om dit mål er at gøre alle, der sælger fysiske bøger, arbejdsløse. Kom nu i gang!

Følg udviklingen i Bogbranchen her på siden. Gå ind i vores elektroniske arkiv og læs:

  • En Boghandel fylder 100 år (2011) 
  • Bogen er i krise (2012) 
  • Nørrebro var et Bogmekka 
  • Bøger og Leverpostej (2013) 
  • Ingen hjælp til Bogbranchen (2013) 
  • Bogbranchen – endnu et kapitel (2013) 
  • Den sidste bog (2013) 
  • Bogbranchen – December 2013 (2013) 
  • Bogbranchen, handlingslammet

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16