Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Social Dumping i en Velfærdsstat

Man siger, at de arbejdsløse ikke gider, at tage alle jobs herhjemme, derfor må man tage udlændinge. Ifølge fagbevægelsen tegner DA et skønmaleri af de reelle forhold. Kædeansvar er heller ikke noget for de borgerlige. Et ID – kort på byggepladserne er endnu værre. Men hvordan løser vi så Social Dumping. Virksomheder med ren mel i posen kan da heller ikke være interesseret i nogen, der snyder. Slagteriarbejderne må kæmpe imod nærmest kriminelle forhold i Tyskland. Københavns Kommune går nu aktiv ind i bekæmpelse af Social Dumping. Men er det nok?

3 millioner arbejdspladser er forsvundet
De velbetalte jobs i industrien overalt i Europa er på vej væk. I Tyskland er der i løbet af 29 år forsvundet 3 millioner arbejdspladser i industrien. I Danmark er der i samme tidsrum forsvundet 146.000 arbejdspladser. Dette her skal vi lige vide, for at forstå social dumping.

De nye jobs, der er kommet i stedet er langt fra så velbetalte. Næsten hver fjerde er opstået i de såkaldte lavtløns – brancher. Det er brancher med en gennemsnitsløn under 75 pct. af gennemsnitslønnen. Og det er typisk inden for hotel og restauration samt butiksområdet.

Halvdelen af nye jobs er i lavtløns – brancherne
Men i Tyskland og i Italien er det halvdelen af de nye jobs, der er i lavtløns – brancherne. Ja mange af jobsene ligger på 75 pct. under gennemsnitslønnen. I restaurationsbranchen får de 72 kr. i timen. Lønnen er ikke steget siden 1991.
Men nu får fem millioner tysker glæde af, at mindstelønnen er hævet til 63 kr. Den vil blive indfaset i 2015. Indtil da kan man især inden for slagteribranchen fortsætte deres ulovligheder (se artiklen: Gris på Gaflen)

Ligesom USA i 1930erne
Siden år 2000 er halvdelen af slagteriarbejdspladser forsvundet i Danmark. Danish Crown har truet tillidsmænd fra fem slagterier med, at de skal gå 10 pct. ned i løn. Hvis de gjorde dette, ja så var der massefyringer. Det mener nærmest om USA i 1930erne. Utroligt at sådan noget foregår i dagens Danmark.

Umenneskelige forhold
Men som vi tidligere har omtalt så kæmper slagteriarbejderne mod mafia – metoder, organiseret menneskehandel af østeuropæer og kriminalitet i den tyske slagteribranche. Her er også HA indblandet. Dårlig løb, helt ned til 5 Euro i timen og slavelignende forhold skal udnyttes af Danish Crown. Gode danske arbejdspladser bliver nedlagt til fordel for umenneskelige forhold i Tyskland.

Ofrer 13.000 kr. til et usikkert job
Mange slagteriarbejdere herhjemme oplever, at de snart står uden arbejde. De kender bare ikke tidspunktet. Danish Crown investerer mere og mere i udlandet. Sidste år købte de et slagteri i Polen. De betaler så lidt som muligt for de svin, der bliver indleveret. Mange landmænd spekulerer på, at sende deres smågrise til udlandet til opfedning.

Foreløbig har bornholmske slagteriarbejdere hver investeret over 13.000 kr. årligt for at bevare deres arbejdspladser. Men egentlig har de ikke fået garanti for, hvor længe arbejdspladserne består.

Superbillig arbejdskraft uden at tænke på miljø
For Danish Crown er lave priser afgørende. Man skulle så tro, at vi kunne fokusere på kvalitet. Men de er ikke de eneste, der flytter til udlandet. Tekstilindustrien flyttede først til Spanien og Portugal. Men da udgifterne steg, gik man videre til Sydøstasien, hvor man endnu kan få superbillig arbejdskraft, og hvor man ikke skal investere så meget i arbejdsmiljø.

Underbetaling af polske arbejdere
Entreprenørvirksomheden Our House, der blandt andet arbejdede for Københavns Kommune måtte således bløde for underbetaling af 46 polske arbejdere. 18, 8 millioner kroner kom de af med.
Social Dumping er i den grad ved at underminere det danske arbejdsmarked, og det er især blevet et problem efter EU’s udvidelse mod øst.

Kæmper for kædeansvar
Det er derfor, at fagbevægelsen kæmper for begrebet kædeansvar. Det betyder, at ikke blot hovedentreprenøren, men også underleverandørerne på et byggeri kan drages til ansvar, hvis de ikke overholder gældende løn – og arbejdsvilkår. Men det vil de borgerlige ikke acceptere. De betragter det som en gabestok eller heksejagt.

Som i Østeuropa
Men Regeringen, SF og Enhedslisten er blevet enige om, at indføre tvungne ID – kort til de ansatte på landets byggepladser. Men flere partier i oppositionen raser over aftalen. Joachim B. Olsen siger: 

 • I det tidligere Østeuropa gav man også ID – kort til nogle mennesker, man fandt mistænksomme. Det er det samme man gør her.

Men hvordan kan det så være, at norske arbejdsgivere er begejstrede? De siger, at de har bedre overblik, kontrol og får mere tillid til de ansatte. I Norge er ordningen også overført til rengøringsbranchen. Og hvad siger Joachim B. Olsen til det: 

 • Norge er ikke et land, hvor tingene foregår på markedsvilkår som i Danmark. På grund af olieindtægter, har de muligheden for at bruge midler på noget, der ikke er hensigtsmæssigt i forhold til deres egen velstandsudvikling.

Også fagbevægelsen i Norge er begejstret for ordningen. Der mener man, at den er med til at sikre arbejderne minimumslønnen.

Ulovligt og konkurrenceforvridende
De andre borgerlige partier er stort set enige. De mener, at forslaget hindrer fleksibiliteten. Man har godt nok et såkaldt RUT – register, der har til opgave, at udenlandske arbejdere overholder danske regler. Men gang på gang oplever man udenlandske håndværker, tømrer og malere, der renoverer lejligheder. De kan ikke et ord dansk, og de bor sågar i de lejligheder, som de renoverer. De arbejder til en løn, der ikke på nogen måde svarer til den danske overenskomst. Det er jo direkte ulovligt og konkurrenceforvridende over for danske håndsværksfirmaer, der overholder overenskomsterne.

Vejledning i ulovlige forhold, udstedt af ambassade
Når den polske ambassade kan fremstille en vejledning i, hvordan man undgår de danske regler, ja så er det noget galt. Men åbenbart er der ingen fælles fodslag til, hvordan man kommer det til livs. Man kan bare se, hvordan det står til i transportbranchen. Egentlig burde vi lave en reportage fra Padborg – området for at anskueliggøre de store problemer for de danske chauffører.

25 pct. af lastbilerne kører ulovlig
25 pct. af de lastbiler, som Tungvognscenter Øst har stoppet i år har kørt ulovligt. Det nyetablerede Tungvognscenter er noget som Midt – og Vestsjællands Politi har ansvar for. Cabotage er et ondt ord i transportbranchen. Det bliver brugt for at udkonkurrere danske vognmænd. Resultatet er Social Dumping, fordi chauffører i månedsvis kører i Danmark til en løn, man ikke kan leve af i Danmark. Ifølge Dansk tramsport og Logistik har de østeuropæiske chauffører kostet op mod 7.000 danske arbejdspladser.

Social dumping på Metro
Også den offentlige byggeplads, Metro – byggeriet er ramt af Social Dumping, selv om Københavns Kommune har benægtet, at dette finder sted. Der har været masser af sager og brud på aftaler. Nu skal man så endevende 10 af de 150 underleverandører, der arbejder på Metro – byggeriet. På lønsedlen ser det ud til, at alt er i orden. De arbejder færre timer til en højere timeløn. Men reelt mangler der en tredjedel af lønnen.

SAS og Post Danmark holder sig ikke tilbage
Men det offentlige holder sig heller ikke tilbage, når det gælder eksempelvis SAS og Post Danmark. Disse hyrer underleverandører, der ikke overholder danske overenskomster. Man bruger østeuropæiske chauffører. Post Danmark indrømmer, at 10 pct. af deres transporter bliver foretaget af underleverandører.

SAS mener, at de overholder reglerne. Men 3F er lodret uenige. Herfra siger man, at man køre i dansk registrerede biler med udenlandske chauffører. De får en løn, der er langt mindre, end de har krav på.

Social Dumping breder sig
Men Social Dumping er i den grad konkurrenceforvridende. Der bliver ikke arbejdet under lige vilkår mere. Og begrebet breder sig til flere brancher. I det stille har det også bredt sig til butiks og lager.

Social Dumping er godt?
Arbejdsmarksordføreren for Liberal Alliance mener at Social Dumping er godt, fordi vi bliver presset på konkurrencen: 

 • Danskerne er jo glade for at spare penge, for så kan de bruge dem andre steder, hvor de igen vil gavne samfundet. Det er det samme med østarbejdere, der arbejder billigt.

Arbejde i Danmark under danske vilkår
Man skulle tro, at arbejde i Danmark skal ske under danske vilkår. Men dette er ikke alle enige i, og som vi tidligere har været inde på, at så længe det er sådan, kommer man aldrig Social Dumping til livs. For mange også politikere synes, at det er helt i orden at østeuropæere underbyder dansk arbejdskraft.

Fup og fidus?
DA meddelte fornylig, at 84 pct. af de udenlandske medarbejdere, der har fået ansættelse i en af deres medlemsbutikker også er omfattet af danske overenskomster, og dermed ikke henvist til sulteløn. Malernes Fagforening i Storkøbenhavn kalder undersøgelsen fup og fidus. De fortæller, at 20 pct. af de personer, der udfører bygningsarbejde i Storkøbenhavn er udlændige. 9 ud af 10 er ikke dækket af en dansk overenskomst. Og så siger man også, at man har indtryk af, at det ser endnu værre ud på hoteller og restauranter og ikke mindst i rengøringsbranchen.

Udenlandske håndværkere får typisk 50 kroner i timen, og deres arbejdsuge er på 58 timer. Almindelige sociale vilkår er ikke eksisterende.

DA tegner skønmaleri
Bygge – Anlægs – og Trækartellet kritiserer også DA’s skønmaleri om forholdene på det danske arbejdsmarked. Her siger man, at der i 2013 var 400 tilfælde af sager om overenskomstbrud for udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft. De typiske brud består af 

 • Manglende lønudbetaling 
 • Manglende pension 
 • Manglende Helligdagsbetaling 
 • Manglende Feriepenge 
 • Manglende overarbejdsbetaling

DA mener, at fagbevægelsen overdriver. Igen er det svært at se, hvad der er fup og fidus.

Renovering til sulteløn
3F har gennemført nogle uanmeldte besøg i velhaverkvarteret omkring Vedbæk. Her var der mange eksempler på elendige løn – og arbejdsvilkår. Polske håndværkere knokler således med at totalrenovere kæmpevillaer for 90 kr. i timen ca. 60 timer om ugen, uden overarbejdstillæg. Endvidere sjuskes der i den grad med sikkerheden, at nogle burde råbe op. Men sagerne er svære at tackle. Ifølge EU – reglerne kan østarbejdere frit vælge at lade sig ansætte til en timeløn langt under mindsteløn. Fagbevægelsens eneste modtræk er blokade mod arbejdspladsen.

60 polakker blev snydt ved Amager Forbrændingen
Over 60 polakker havde ikke fået deres løn, mens de støbte beton til prestigeprojektet Amager Bakke. Det er et fire milliarder kroner dyrt forbrændingsanlæg med skibakke på toppen. Storentreprenøren NCC fyrede det firma, der havde ansat polakkerne og lovede dem løn. Indtil 2017 er 1.000 bygningsarbejdere beskæftiget her.

Storentreprenører kan ikke være uvidende
3F undrer sig over at storentreprenører gang på gang arbejder sammen med underleverandører, der gang på gang har været involveret i sager om Social Dumping. Fra fagforeningens side, mener de, at storentreprenørerne ikke kan være uvidende om disse forhold.

Købehavns Kommune opdagede, at der var underleverandør, der i forbindelse med opførelsen af det nye Vandkulturhus i Valby var ansat polske håndværkere til 40 kr. i timen.

Bliver sortlistet, når går til Fagforening
Vikarbureauet Atlanco Rimec leverer masser af østeuropæisk arbejdskraft til europæiske og danske byggerier. De har blandt andet leveret over 100 ansatte til den københavnske Metro. DR 1 afslørede at de har et hemmeligt kartotek over deres ansatte med opførsel og faglige evner.

De registrerer også, hvis en ansat organiserer sig eller går til fagforeningen for at få bedre forhold. Er det tilfældet bliver man sortlistet.

Bruger underleverandører med ikke rent mel i posen
Det kan lyde mærkelig, at det offentlige siger, at de vil gøre noget ved Social Dumping, men de bruger jo underleverandører, hvor de ansatte ikke har ordnede løn – og arbejdsforhold. Det har vi kunnet afsløre i denne artikel. De er selv med til at skævride konkurrenceforholdene ved hjælp af Social Dumping.

Københavns Kommune vil ikke finde sig i det
Københavns Kommune vil ikke mere finde sig i Social Dumping. Københavns Kommune har afsat årligt fire millioner kroner over de næste fire år, for at komme til livs. Mens flere fagforbud er begejstret, er stemningen mere behersket i erhvervsorganisationen Dansk Byggeri.

Hvad med Dansk Folkeparti?
Tænketanken Cevea har gennemgået lov – og beslutningsforslag vedr. Social Dumping. Sidste år på deres landsmøde skosede Dansk Folkeparti statsministeren for ikke at gøre nok mod Social Dumping. I maj vendte de på en tallerken. De var klar til at gå ind for kædeansvar. Men DF har kun stillet en enkelt forslag mod Social Dumping. Cevea har fundet ud af, at Enhedslisten har stillet 12 forslag.

Har LO ret?
Nu har vi knækket koden, ja sådan lød budskabet fra LO. Godt 33 pct. flere medlemmer havde man fået fra 10 østeuropæiske lande i tidsrummet fra 2010 til 2013. Men det man så lige glemte at nævne var, at antallet af østeuropæer, der er kommet til Danmark i samme periode er steget med ca. 50 pct.

Hvis du vil vide mere: Læs 

 • Gris på Gaflen 
 • Social Dumping – også i Danmark 
 • Hvidvaskning og Cyberkriminalitet 
 • Er det ydmygende at være på kontanthjælp og arbejdsløs?

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16