Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Hvad sker der lige i Københavns Kommune?

Pludselig oplevede Nørrebro Handelsforening et stærk stigende besøg på foreningens hjemmeside. Man havde opdaget en ældre artikel på siden omkring dobbeltbetaling i Københavns Kommune. Blev noget straffet? spurgte nogle af de besøgende. Vi er dukket ned i sagen omkring Intern revision. Men samtidig løfter vi lige sløret for Borgerrådgiverens observationer samt sagen om Farvergade. Alle tre eksempler efterlader et mærkeligt billede af et embedsmandsvælde og nogle folkevalgte politikere, der næsten er magtesløse. Men vi håber også samtidig, at kunne give et svar til nogle af de mange interesserede, selv om dette svar er forbavsende. Sådan var det aldrig gået i en privat virksomhed.

En voldsom interesse
Vi kunne ikke forstå, hvorfor der pludselig var så voldsom interesse for vores hjemmeside. Vi oplevede pludselig en massiv stigning i besøgstallet. Årsagen var at en af vores ældre artikler var blevet highlightet. Og nu ønsker de besøgende, at få mere at vide om sagen. Det drejede sig om en artikel omkring dobbelt – lønninger i Københavns Kommune.

Det handler om 47 mia. kr. og 40.000 ansatte
Det hele handler om et opgør omkring kontrollen med et budget på over 47 mia. kr. og mere end 40.000 medarbejdere. Det handler vel også om, at de folkevalgte føler sig sat ud på et sidespor. Kommunens topembedsmænd vil forsøge at strække en uafhængig og kritisk vagthund. Midt i det hele står Intern Revision.

Et kritisk syn på syv forvaltninger
Denne organisations opgave er at kigge kritisk på kommunens syv forvaltninger. Det er en revisionschef, der via et særlig udpeget revisionsudvalg alene referer til de 55 folkevalgte politikere, der udgør Borgerrepræsentationen. Denne model blev fremlagt for fem – seks år siden og skulle sikre fuldstændig uafhængighed mellem revisionen og de forvaltninger, som man særlig granskede i. Formanden for dette udvalg er Mogens Lønborg.

En uventet evaluering
Denne modtager pludselig en mail fra Økonomiforvaltningen og kommunens absolutte topembedsmand, at nu skulle der ske en evaluering af ordningen. Hvad mailen indeholder kan vi ikke få at vide. Åbenbart handler det om forlængelse af en dispensation. Men kilder fortæller, at anledningen er at knuse en kritisk og irriterende vagthund i kommunen.
Siden 2009 har Intern Revision sammen med en revisionschef og 12 medarbejdere afsløret stribevis af problematiske sager.

Kritisk over for Socialforvaltningen
Man har været særdeles kritisk over for Socialforvaltningen. I en række artikler i Ekstra Bladet kunne man læse, at Den mest kriminelle familie i Danmark i årene 2007 – 2011 havde modtaget millioner af kroner fra forvaltningen. Intern revision fandt frem til, at Socialforvaltningen havde brugt 17 millioner kroner på den omstridte familie.

1.518 på dobbeltløn i Københavns Kommune
Som vi tidligere har berettet om, så kunne Intern Revision også afsløre 1.518 medarbejdere, der var ansat i flere forvaltninger på samme tid. Det var en ganske enkelt måde, at gøre det på. Man sygemelder sig bare i den ene forvaltning og går på arbejde i den ny. Om denne praksis er blevet bedre eller om det har fået følger rent ansættelsesmæssig har vi ikke kunnet få oplyst. Interessen fra vore læsere på netop dette spørgsmål har været stor.

Spekulation i fratrædelsesgodtgørelser
En række topembedsmænd havde været åremålsansatte. Hvis vi skal fordanske dette udtryk, så betyder det, at de har været ansat på tidsbegrænsede vilkår. I en række tilfælde har kommunen forlænget deres ansættelse. Dette har så udløst en klækkelig fratrædelsesgodtgørelse. En kontorchef fik således 919.000 kr., samtidig med, at han blev ansat permanent i forvaltningen. Vi skal skynde os, at bemærke at vi ikke kender til de interne regler, der gælder blandt embedsmændene på Københavns Rådhus, så vi vil nødig bruge ordene ulovlig praksis. Det oplyses, at den ene af disse topembedsmænd i 2011 havde en løn på 3 millioner kr. Men dette er igen baseret på en anonym kilde.

Udbetalingerne har været retsmæssige
I forbindelse med udbetalingen af de 919.000 kr. har vi i Ekstra Bladet fundet en artikel vedr. sagen. Et længere varende slagsmål har åbenbart fundet sted. Københavns Kommune fastholder, at udbetalingerne har været retsmæssige. Så kan man jo sige, at det er rart, at kommunen forvalter vore penge på den mest hensigtsmæssige måde.

To topembedsmænd, der blandt andet blev ramt af fratrædelsesgodtgørelser spiller en afgørende rolle i Intern Revisions fremtid.

En modig politiker
Åbenbart er det normal praksis. Det kan så undre, at de folkevalgte ikke reagerer. Men det gjorde Finn Rudaizki. Han er næstformand i Revisionsudvalget. I vores arkiv har vi fundet et læserbrev fra den 3. november 2012 i Berlingske Tidende. Under overskriften Ulovlige millioner går han i rette med denne praksis.

Embedsmand reagerer kraftigt
En af de to topembedsmænd reagerer kraftig på dette læserbrev. Og dette er måske anledningen til den før omtalte mail. Man er i gang med at knuse Intern Revision. Den ene topembedsmand beskrives som hovedansvarlig for Københavns Kommunes gode økonomi.

Københavns Kommunes lovpligtige revision foretages af Deloitte. Det sjove er så, at de baserer store dele af deres viden fra Intern Revisions arbejde.
Åbenbart ser det ud til, at de folkevalgte har særdeles svære betingelser for at kontrollere embedsmandsvældet. Måske skal vi så heller ikke være så hårde over for disse?

Et underligt spørgsmål
Det absurde er, at den anden af de to omtalte topembedsmænd forespørger statsforvaltningen, om politikerne i økonomiforvaltningen kan beslutte en evaluering af ordningen omkring Intern Revision. Mere absurd er det jo, at det er netop embedsmændene og ikke politikerne, der har krævet en evaluering, eller groft sagt – en nedlæggelse af Intern Revision.

Et forventet resultat
Mon ikke en kommende undersøgelse kommer til at indeholde det som embedsmændene i Økonomiforvaltningen forventer. Vi har før set i Nørrebro Handelsforening at undersøgelser kan drejes derhen, hvor man vil have den. Evalueringen fra advokatfirmaet Horten har dog også opstillet tre modeller, som Økonomiforvaltningen skal tage stilling til i november måned: 

  • En model, der er en fortsættelse af den nuværende ordning 
  • To modeller, der i varierende grad giver Økonomiforvaltningen indblik i Intern Revisions arbejde.

Uafhængigheden forsvinder
Sagen ender nok med, at den bliver udskudt, og så i sidste ende med, at embedsmændene får indblik i Intern Revisions arbejde. Det vil med andre ord sige, at uafhængigheden forsvinder. Det lugter af magtkamp og personlige interesser i Danmarks største kommune. Dem, der vil have kontrol over Intern Revision får det angiveligt. Noget tyder på, at embedsmændene har overborgmesteren i ryggen.

Borgernes indblik
Egentlig er det en meget alvorlig sag, for Intern Revision er borgernes mulighed for at få afdækket kritisable forhold i kommunen. Og er det ikke en demokratisk ret, vi har.

Ni år med masser af fejl
En anden irriterende faktor for embedsvældet i Københavns Kommune er Københavns Borgerrådgiver. Gennem snart ni år i træk har han kritiseret kommunen for omfattende fejl og sjusk i behandlingen af borgere. I mere end halvdelen af tilfældene har en borger fået ret, når han/hun har klaget over sin sag.

Borgerrådgiveren har af egen vilje også taget sager op, og her er fejlprocenten væsentlig større. Fejlene spænder fra for lange ventetider over manglende svar på alvorlige brud på borgenes retssikkerhed. Således er borgere blev bedt om, at betale kontanthjælp tilbage. Men behandlingen af sagen viste sig at være forkert.

Det er langt til politikernes visioner
Kommunen har efter Borgerrådgiverens mening ikke haft den kultur, at se indad og undersøge sagerne. Men forvaltningerne mener nu ikke, at det er så galt fat, som Borgerrådgiveren gør det til. Men for dem, der er afhængig af berettiget hjælp er et sagsforløb på over et år ikke til at holde ud. Disse mennesker har oplevet manglende kompetence, travlhed og embedsmænd, der har været underbemandede. Det kan også siges på en anden måde: 

  • Det er langt til politikernes visioner.

Man burde forvente en ordentlig behandling
En ordentlig behandling af byens borgere burde være en forudsætning, især de svageste. I sidste ende er det politikerne, der skal sørge for at embedsværket fungere, og at loven bliver overholdt. Måske er sagsbehandlerne ikke godt nok uddannede.

Politikerne melder hus forbi
Politikerne melder hus forbi. De påstår, at borgerrådgiverens rapporter kun omhandler 1.000 sager, og det er under en procent af den samlede sagsbehandling. Men mens politikerne vasker hænder, påpeger borgerrådgiveren, at det er de samme klagetyper og forvaltningsområder, der går igen år for år. Sagsbehandlingstiden og vejledningen halter i den grad. Det er særlig Social – og Beskæftigelsesforvaltningen, som borgerne har problemer med. Det er ikke så sært, at borgerne mister tilliden til systemet. De borgere, der skal have hjælp, oplever ikke kommunen som velfungerende.

Man forventer en venlig betjening
På listen over klager er blandt andet manglende venlighed og hensynsfuld optræden samt almindelig betjening af borgerne. Og det sidstnævnte kan erhvervslivet også nikke genkendende til. Andre klager igen over, at de i et åbent rum skal udlevere intime ting om dem selv, så naboerne ved de andre borde kan lytte med. Ofte er det også småting, der skal rettes, men det er som om kommunen ikke har menneskelig overskud til dette.
Måske kan nogle af problemerne skyldes et stort sygdomsfravær og høje administrationsudgifter i kommunen.

En dobbeltrolle
En tidligere topchef fra Københavns Kommune er kommet i spidsen for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Han kom pludselig til at indtage en dobbeltrolle i den såkaldte Farvergadesag. Som hovedansvarlig trumfede han trods advarsler en ulovlig model igennem i et jobcenter i Farvergade.

Storstilet snyd
Københavns Kommune var under mistanke for storstilet snyd med refusioner og med tilbud til de ledige. Vi har tidligere her på siden skrevet om sagen. Kommunen mente, at de var berettiget til at hjemtage den højeste statslige refusion på 65 pct. af de lediges kontanthjælp. Både Østre Landsret og senere Højesteret har dømt Københavns Kommune.

Virkeligheden var en ganske anden
Sagen kostede Københavns Kommune over 100 millioner kroner. I de officielle papirer kaldte Københavns Kommune det for et Intensivt 25 – timers jobsøgningskursus. Men den virkelighed, der mødte de ledige var en helt anden.

Officielt var der 700 – reelt kun 30 – 40
Med politikernes og embedsmændenes billigelse spekulerede kommunen i millionrefusioner til ledige. Officielt summede huset i Farvergade af masser af liv med 700 ledige, men reelt var der kun 30 – 40 til stede hver dag.

Advokaterne de store vindere
Eneste vinder i sagen er kommunens advokater, der hele tiden påstod, at Københavns Kommune havde overholdt alle regler. Politikere og embedsmænd mente på den baggrund, at man havde en god sag.

Går ud over anlægsudgifter
I 2011 sagde overborgmesteren til Politiken at borgerne ville komme til at mærke et eventuelt nederlag. Det ville i givet fald ramme anlægsprojekter fra gade – til klimarenovering af bygninger.

Ingen konsekvenser for embedsmændene
Den ulovlige handling blev gennemført af en tremands – direktion i Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen vel vidende, at det var i strid med loven.

Kommunen skal af med flere penge
N er det ikke kun de ca. 100 millioner kroner som kommunen får i uforudsete udgifter. Og det heller ikke kun projektselskabet bag Eurovision, der volder kommunen økonomisk hovedpine. Således har 35 kommunalt finansierede projekter kostet kommunen en ekstra regning på 420 millioner kroner.

Det gik ikke hos et privat firma
Såfremt denne spekulation i refusioner var foregået i en privat virksomhed ville det have ført til øjeblikkelig straf, samt omgående fyring. Så vidt vides har sagen ikke medført konsekvenser for de involverede embedsmænd.
De reelle taber var faktisk de arbejdsløse, men dette er man gået meget stille med.

Her på siden har du kunnet følge de tre sager som vi her har skitseret. Du kan også følge andre sager, hvor det har knebet med de demokratiske rettigheder. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16