Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Only Teardrops

DR er ked af det på Københavns vegne. De fastslår, at de til punkt og prikke har overholdt budgettet. Projektledelsen oplevede, at DR flere gange ændrede på planerne. De måtte erkende, at de ikke havde kompetencen og pengene. Samtidig var ansvaret for stort. Regnskabet hang ikke sammen fra starten. Man arbejdede også under tidspres. Det hele blev tre fange så dyrt, som planlagt. Wonderful Copenhagen blev udråbt som den store skurk og eneansvarlig, men er det nu rigtig? De har jo aldrig på den måde haft med byggesager at gøre. Således var arenaen budgeret til 18, 3 millioner kr., slutfacit blev 91 3 millioner kr.

Folk skulle strømme til byen
En meget smuk barfodet pige med en skøn melodi er indirekte skyld i en masse tårer i København. Det var et show i verdensklasse som DR leverede. Og vi havde fået at vide, at folk ville strømme til byen, selv ud i bydele som Nørrebro.

Fin P:R. for byen
Wonderful Copenhagen havde regnet sig frem til 127 millioner kroner i ekstra turistindtægter. Men dette tal var rent gætteri. Dog skal vi nok ikke være for negative over PR – værdien for København og Danmark: 

  • 195 millioner seer så de tre shows 
  • København bød velkommen til 40.000 gæster 
  • Over 60 pct. af gæsterne vil besøge København igen 
  • Der var 23.000 online – artikler

Advarsel mod en gentagelse
Når vi nu her på siden fokuserer på dette projekt, så er det for at advare mod en gentagelse. Hvis København skal påtage sig lignende store projekter, må der en helt anden organisation til. Der skal hele være helt klare linjer og aftaler. Og så må der være realistisk kapital til stede. Det kan ikke være rigtigt, at erhvervslivet skal bøde for manglende organisation. Og så må man være mere realistisk i beregningerne for, hvad erhvervslivet kan få ud af sådan et arrangement.

Forhåbentlig lært af fejlvurderingen
En organisation som Wonderful Copenhagen er vigtig for turistlivet. Men mon ikke turistorganisationen burde kigges efter i sømmene.
Man har forhåbentlig lært noget af denne fejlvurdering. Det er tydeligt at alle parter har undervurderet arbejdet. Opbygningen af lignende projekter i fremtiden bør foregå på en helt anden måde.

Tre gange så dyrt som planlagt
Ufattelig at arrangementet blev tre gange så dyrt som budgetteret. Det er vel ikke noget at sige til 35 millioner kroner for tre shows og lidt halløj i byen. Men 112 millioner kroner. 94 pct. af budgetoverskridelsen kan henføres til etablering og drift af den midlertidig arena i B&W – hallerne på Refshaleøen.

Ingen ordentlig kapitalgrundlag til stede
Man vidste, at disse haller var et vanskeligt og risikofyldt valg, så hvorfor var der ikke et ordentligt kapitalgrundlag til stede? Langt tidligere burde man have indset, at ombygningen af hallerne kostede langt mere end budgetteret. Man havde regnet med at ombygningen skulle koste 18 millioner kroner. Regningen blev på 90 millioner kroner. Dette skyldtes blandt andet, at tre bærende søjler i hallerne skulle rives ned, for at DR kunne lave panorama – optagelser. Efter showet skulle søjlerne bygges op igen. Dette blev langt dyrere end forventet.

Et teltområde var oprindelig ikke planlagt
For at få plads til DR’s scenedesign måtte der bygges et teltområde ude for hallerne. De ændrede planer kostede også et væsentligt merbeløb. Teltområdet blev desuden ramt af uvejr. Myndighedernes krav til sikkerhed og overvågning voksede. Det betød øgede omkostninger.

Arbejdede under tidspres
Først få uger før showet, så man i hvilken retning, det hele drejede. Man arbejdede under et stort tidspres, og Wonderful Copenhagen havde overhovedet ingen erfaring med byggeprojekter.
Man kan så spørge sig selv, om organisationen var rigtig. For man vidste vel, at Wonderful Copenhagen manglede denne erfaring.

Man ville benytte gratis arbejdskraft
Fagbevægelsen modsatte sig planerne om at projektselskabet kunne benytte frivillig arbejdskraft til byggeriet. Derfor kom der uforudsete udgifter til løn. Det var måske også for naivt at tro, at dette kunne lade sig gøre. Man havde regnet med, at hvis folk kunne arbejde frivillig til Halvmaraton og Roskilde – festivallen så kunne man også gøre det her.
Hverken DR eller Projektselskabet var i stand til at skrue ned for ambitionerne, da det hele var ved at løbe løbsk. På den anden side, ville dette måske have givet sort skærm.

Projektledelsen under al kritik – og dog?
Mange græder, bare ikke hos DR. De leverede flotte shows. Men projektledelsen var under al kritik. Det medførte også til samarbejdskonflikter og til skænderier mellem de forskellige organisationer. Den statslige mediegigant kørte de mindre organisationer over ende. Og Syndebukken blev Wonderful Copenhagen. Dette betød en fyring af Projektselskabets administrerende direktør og underdirektør i Wonderful Copenhagen, Martin Bender.

Aftale for løst formuleret
Ifølge aftalen skulle DR alene stå for afviklingen af tv – showene, mens Projektselskabet var ansvarlig for alle forhold omkring Eurovision Island. Denne aftale var alt for løst formuleret. Den gabte i alle retninger. DR fortolkede den udarbejdede kontrakt således, at værtsbyen skulle forpligte sig til at levere og drive en arena – i princippet mente DR sig uden økonomisk binding.

Ekstra regning på 14 millioner kr.
Og pludselig ændrede DR på planerne. Der skal en stor ændring af scenen til, ambitionsniveauet steg betragtelig. DR og Projektselskabet blev enige om at dele en ekstra regning på 14 mio. kr. for ophængning af motorer til montering af en rig, der skulle bære lyd – og lysudstyr.
Projektselskabet var ikke i stand til at få gennemført prioriteringer og det var en meget uklar ansvarsdeling.

Regnskabet hang ikke sammen fra starten
Fra starten hang regnskabet ikke sammen, ja faktisk fyldte det kun et A4 – ark. Hele projektet ikke gennemtænkt. Underligt at hverken kommunen eller DR reagerede på dette budget. Således manglede både VVS – arbejde, el – installation, oprydning m.m. Varme og aircondition i den kolossale monteringshal var sat til sølle 400.000 kr. Man kan så igen undre sig, at der kun var afsat 500.000 kr. til transmissionskabler og lignende. De faktiske udgifter beløb sig her til 13.951.007 kr. Man kan undre sig.
Hvem har sovet i timen? Eurovisionen, Københavns Kommune eller DR.

Chauffører kørte rundt uden tilladelse
På grund af manglende tilladelser kørte frivillige chauffører også ulovligt rundt med deltagere og gæster i el – biler, der blev ladet op af dieselgeneratorer.

Familiemedlemmer blev ansat
Således ansatte tre ud af fire direktører i ledelsen deres egne børn og nære familiemedlemmer. Dette har fået politikere til at overveje støtten på årlig 41 millioner kr. til Wonderful Copenhagen. Her troede man så, at turistorganisationen fulgte de almindelige regler i ansættelser. Men åbenbart kendte ikke engang bestyrelsen proceduren for dette.

Medierne overdriver?
Københavns Kommune støttede Eurovisions – showet med godt 23 millioner kroner. Her lyder det nu, at man skal stoppe med yderligere tilskud til Wonderful Copenhagen til alt er undersøgt og ryddet op. Og i Turistorganisationen kan man ikke genkende de historier, der er kommet frem. Man mener, at det heler blevet forvansket og fordrejet.

Udbudsregler brudt
Men der må åbenbart har været ledelseskaos, for selskabet har også brudt udbudsreglerne, hvilket kan udløse en bøde på 10 millioner kroner. Man foretrak de selskaber, der i forvejen støttede organisationen. Her burde man jo have vidst bedre og kendt reglerne.

Flere firmaer har penge til gode
Og VVS – firmaet John A. Hansen har stævnet selskabet for godt seks millioner kroner. Og sådan som sagen forholder sig, kan bestyrelsen gøres personlig ansvarlig for underskuddet. Grunden til dette er, at bestyrelsen fortsatte med at bruge penge, selv om der ikke var flere. Således har flere firmaer penge til gode hos selskabet.
Hvis man erklærer selskabet konkurs vil adskillige underleverandører miste en masse penge. Så mon ikke Region Hovedstaden i første omgang dækker underskuddet. Men forudsætningen for dette er, at de hovedansvarlige bliver sat fra deres bestilling. Med andre ord, det er skatteyderne, der kommer til at betale.

Man lukker næppe Wonderful Copenhagen
Man vil næppe lukke så stor en turistorganisation, selv om man fra politisk side har truet med det. Et spørgsmål er så, hvordan tilliden til Wonderful Copenhagen har det. Måske burde man starte med at kigge organisationen efter i sømmene. Man skulle så tro, at et selskab med så massiv offentlig støtte blev kontrolleret.

Kommunen vil ikke støtte projekt med uorden i økonomien
Men Frank Jensen har bebudet, at Københavns Kommune ikke vil betale noget af det kæmpe underskud, som der er opstået i kølvandet på Eurovision. Det er en sag mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen. Turistorganisationen er en selvejende erhvervsdrivende fond under Region Hovedstaden. Overborgmesteren udtaler: 

  • Når København skal støtte et projekt skal der være orden i økonomien

Kompetence og penge manglede
Projektledelsen erkendte: 

  • Kompetencen og pengene manglede, og vi havde for stort et ansvar

Og nu vil Venstre have Rigsrevisionen til at undersøge hele sagen. Men formanden for Regionsrådet kan dog ikke se noget formål med dette.

Hvor er DR’s rolle i sagen?
Fra den redegørelse der forligger fastslås der, at det var vanskeligt præcis at vurdere, hvad ombygningen af B&W – hallerne ville koste. DR havde under forhandlingerne været bekymret for, at budgettet ikke var tilstrækkeligt stort, men man havde endnu ikke udarbejdet et showkoncept. I redegørelsen står følgende: 

  • Og det af værtsbypartnerne præsenterede budget byggede på, at der ville være tale om konstruktion af et eventvenue, og ikke – som det viste sig at blive tilfældet – et omfattende byggeprojekt designet til et højteknologisk show i verdensklasse, som først gradvist blev formet, mens byggeprocessen stod på.

Før starten var der risiko og usikkerhed
Hvis dette er rigtigt gengivet, kan man måske godt forstå at budgettet ikke kunne holde. Både Københavns Kommune og Region Hovedstaden må have været klar over, at valget af stedet, var knyttet med en hvis risiko og usikkerhed, men ingen havde vel i den vildeste fantasi, forestillet sig en budgetoverskridelse af den størrelse.

Forudsætningen var at man kunne få hallerne
Formentlig var forudsætning for at få værtsskabet, at man kunne benytte sig af B&W – hallerne. DR har sikkert regnet med en økonomisk garanti fra værtsbyen. Sådan kan man tolke redegørelsen om afviklingen af ESC 2014.
Omkostningerne vedr. arenaen tegnede sig som allerede skrevet for 94 pct. af overskridelserne. Den var budgetteret til at skulle koste 18, 4 millioner kroner, men slutbeløbet endte som bekendt på 91, 3 millioner kr.

Problemer med temperaturen – ekstra regning 9,4 millioner kr.
Der var også problemer med temperaturen. DR fastholdte, at temperaturen skulle ligge på min. 20 grader, for at materiellet ikke tog skade. Det betød ekstra varmekanoner, varmeberedskab og fyringsolie. Og alt i alt beløb det sig til en overskridelse på 9, 4 millioner kroner.

DR: Ansvaret ligger alene hos Projektselskabet
DR nægter, at betale en efterretning. Herfra lyder, at ansvaret alene ligger hos Projektselskabet. DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn er meget kontant i hendes udtalelse. Til Politiken siger hun: 

  • Det passer ikke, når Wonderful Copenhagen i sin redegørelse om det store underskud i forbindelse med Eurovision – arrangementet hævder, at DR skruede op for ambitionerne undervejs og dermed var medskyldig i den tocifrede efterregning, man nu står tilbage med.

DR: Ked af det på Københavns vegne
- Det er klart i sådan et stort projekt, at der undervejs har været nogle ting, man drøfter og forhandler undervejs. Det har det også været i denne sag, men DR og Wonderful Copenhagen har indgået en afsluttende aftale, hvor vi er enige om, at Wonderful Copenhagen vedkender sig sin gæld og påtager sig sit ansvar.
- Der er intet, der hænger og flagrer. 

  • Vi går ud nu og taler om det her for at få fakta på plads og fortælle, at København har påtaget sig ansvaret for gælden. Jeg er ked af det på Københavns vegne, at det her bliver diskuteret så meget, for jeg mener faktisk, at vi sammen løftede en opgave fantastisk flot, og at Eurovisionen var til gavn for ikke bare København, men hele Danmark.

DR: Vi har overholdt vores budget 

  • Vi har lagt os på samme niveau, som Sverige lagde sig i 2013, og vi har overholdt vores budget, og det er jeg godt tilfreds med. Det er tale om to professionelle parter, som har lavet en kontrakt, netop så man har noget at holde sig til, hvis der opstår tvivl og diskussion.

De bærende søjler endnu ikke sat på
Meningen var, at de tre bærende søjler skulle reetableres efter showet, men efter tre måneder er dette endnu ikke sket. Og de tre bærende søjler er en forudsætning for at hallerne ikke vælter. I øjeblikket holdes taget oppe af en midlertidig konstruktion.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16