Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Dødens Pølse

Overskriften er lidt barsk, men det er forholdene også. Indtil nu er 12 døde af en listeria – bakterie. Sygdommen indtræder først to – tre uger efter indtagelse. Den rammer som ofte ældre, svagelige og gravide. Men raske kan også blive ramt. Tilfældet har bragt store overskrifter frem overalt. Antallet af listeria – ramte i Danmark er trods fødevaresikkerhed blandt de EU. Men det kniber med fødevaresikkerheden herhjemme. Vi bringer et par eksempler fra sommervarmen. Vi har også lykkelig glemt, at der for ca. 10 måneder siden blev beslaglagt 7 tons madvarer ude hos 6 købmænd/kiosker i Nordvest. Vi kigger også lidt på nogle kontrolrapporter – velbekomme.

Fødevaresikkerhed
Måske er overskriften på denne artikel lidt barsk, men det handler om fødevaresikkerhed. Det handler om, at det produkt som vi køber i butikker, kan vi stole på, og det handler om, at vi har en kontrol og en lovgivning herhjemme, som vi kan stole på.

Store overskrifter i Tyskland
Danmark er et af tyskernes foretrukne turistmål. Men fødevareskandalen overskygger nu vores yndige land. I de tyske medier har der været stor interesse for skandalen og i Bild var tophistorien: 

  • 12 mennesker er døde inden for 30 dage, og de havde spist gift – pølser. Kødet var betændt med Listeriabakterien.

Tyskland er et af dansk landbrugs største eksportmarkeder. Og der er ikke mere end et par måneder siden, at Danish Crown i Horsens var lukket ned på grund af mistanke for svinepest. Men også andre internationale medier har bragt historien.

Et dyrt efterforskningsarbejde
Nu er det ikke bare lige sådan, at opklare den situation, som opstod. Man skulle få forskellige DNA – koder til at passe sammen. I listeria er der 2,8 millioner bogstaver. Heldigvis har Seruminstituttet en maskine, der kan afkode dette. Man kunne finde ud af, hvilken slags listeria en patient er smittet med, og sammenligne den med listeria fundet i forskellige fødevarer. Den 26. juni fandt man ud af, at syv patienter havde nøjagtig den samme listeria i kroppen. Men denne scanningsmetode er ikke helt billig i brug. Spørgsmålet er, om hvornår denne dyre teknik skal bruges. I dette tilfælde har det været fornuftigt. Ret hurtig fandt man frem tik producenten.

Producent lukket
Fødevarevirksomheden Jørn A. Rullepølse i Hedehusene er blevet lukket og samtlige produkter er trukket tilbage fra markedet. Men hvorfor skete det ikke tidligere? Allerede i maj opdagede Fødevarestyrelsen den livstruende listeria – bakterie i et parti lammerullepølse fra fabrikken. Åbenbart har dette ikke noget med den aktuelle sag at gøre. Men måske kan årsagen være den samme. Den omtalte fabrik er flere gange blevet grebet i manglende rengøring.
Både i maj og i 1999 blev det omtalte firma beordret til at trække produkter tilbage.

12 mennesker døde
Foreløbig er 35 mennesker blevet angrebet af sygdommen, heraf har 12 mistet livet. Af de kendte tilfælde vides det, at de befinder sig i aldersgruppen 43 – 89 år.
Fødevarekontrollen har været gennem rationaliseringer og nedskæringer. Har dette betydet at man ikke har kunnet leve op til sit navn? Den omtalte episode er ikke enestående. Hvert år dør omkring 100 mennesker og flere tusinde danskere bliver alvorlig syge af mad, der indeholder farlige bakterier. Den omtalte producent, som nu midlertidig er lukket er ikke blandt de værste. Der findes ifølge fødevaremyndighederne dem, der er meget værre.
Hele 100 butikker over hele landet kan have solgt pålægsprodukter, som er risikozonen for at have været smittet med listeria.

16. juli vidste man, hvor udbruddet stammede fra
Allerede den 16. juli var Fødevarestyrelsen klar over at de aktuelle udbrud stammede fra den samme lammerullepølse. Men først tre uger efter blev produktionen stoppet hos pølseproducenten. Statens Serum Institut er også sikker på at alle udbrud stammer fra den samme pølse.

Det tager to – tre uger
Det uhyggelige er, at der kan gå to – tre uger efter at man har spist pølsen før man bliver syg. Det vil sige, at der på nuværende tidpunkt endnu kan komme patienter, selv om man nu for længst har fjernet smittekilden.
Ud over dette alvorlige tilfælde, har der allerede i 2014 været 30 andre tilfælde af listeria. Og disse tilfælde stammer nødvendigvis ikke fra samme kilde.

Smitten kommer antagelig fra produktionsmiljøet
Listeria optræder som regel i rå fødevarer, men i dette tilfælde har produktet været varmebehandlet, så der er sandsynligvis sket en forurening af de færdige varer. Det må antages, at forureningen er kommet i produktionsmiljøet hos Jørn A Rullepølser. Måske fra de maskiner, der bruges til at pakke pålægget, eller på lageret, hvor varerne opbevares. Smitten kan også være opstået ved en sammenblanding af de oprindelige forurenede råvarer og de færdige kødvarer. Fødevarestyrelsen er i gang med at opklare sagen.

Hvad er Listeria
Hvad er Listeria? Det er udbredt i jorden, på planter, i spildevand, i tarmen hos dyr og mennesker og i produktionsmiljøer. Bakterien kan forekomme i en lang række almindelige fødevarer. Det gælder især rå fødevarer, men kan også være færdigbehandlede fødevarer, der har fået bakterierne tilført efter varmebehandlingen.

Særlig farlig for ældre og svagelige
Sygdommen listeriose, som kommer fra listeria rammer som ofte ældre eller svagelige. Den er forholdsvis sjælden sammenlignet med for eksempel salmonellose. Siden 2006 er antallet af syge af listeria ligget mellem 50 og 60 om året.
Listeria – bakterien er særlig farlig for gravide, syge og gamle. Men raske mennesker kan også rammes, hvis der forekommer en relativ høj koncentration.

Symptomerne
Oftest bliver patienter idelagt med symptomer på som feber, almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast. Sygdommen viser sig ofte som blodforgiftning eller hjernehindebetændelse.

En uforudsigelig bakterie
Bakterien er temmelig uforudsigelig i forhold til, hvor den pludselig forekommer, og at den ikke hæmmes, hvor der er koldt. Den lever fint ved køleskabstemperatur. Den kan godt udryddes, men for så at opstå igen nogle måneder senere.
Alle mennesker spiser bakterien Listeria fra tid til anden.

Vi ligger på tredjepladsen – i den dårlige ende
Selv om vi har en høj grad af fødevaresikkerhed herhjemme, så ligger vi temmelig højt på listen af angrebne af Listeria. En rapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet afslører således, at målt pr. indbygger er 

  • Danmark det 3. værste land i EU, når det gælder antallet af Listeria – ramte 
  • Danmark det 8. værste land inden for campylobacter 
  • Danmark det 11. værste inden for salmonella.

Danskerne bliver i snit ramt af 1,5 madforgiftninger om året. Heraf søger 20 pct. læge, og af dem bliver hver sjette indlagt
Der findes ingen vaccine mod listerose.

Nogle gode råd
Man kan nok ikke gardere sig imod den farlige sygdom, men nogle råd kan måske mindske risikoen: 

  • Smid mad ud, der har overskredet sidste holdbarhedsdato 
  • Hold en køleskabstemperatur på høst fem grader 
  • Husk, at maden har en kortere holdbarhed, når emballagen er brudt.

En masse produkter er tilbagekaldt
De Samvirkende Købmænd har tilbagekaldt en række pålægsprodukter af mærket Mad og Smag. Nogle af disse produkter er produceret i samme lokaler og på samme maskiner, som har været i kontakt med produkter fra virksomheden Jørn A. Rullepølser A/S. Det drejer sig om produkter, der er pakket i perioden 12. maj til 7. august. I alt er hele 30 slags kød og pålæg under mistanke. Og det kan sikkert være flere produkter, der skal tilbagekaldes.

Der kan nemlig være meget mere pålæg, der på en eller anden måde har været i forbindelse med den farlige bakterie. Spørgsmålet er også, om der er sparet for meget på mikrobiologiske analyser, hvor man tager prøver for at se, om der er nogle bakterier.

Regler er åndssvage
Der er mange kiosker og butikker, der hader, når de skal udføre egenkontrol m.m. Mange mener, at fødevarekontrollens instrukser er for strenge. Således udtalte direktøren for Jørn A. Rullepølse også, at han mente, at fødevarekontrollens regler er for åndssvage. Når fabrikanter ikke kan garantere for renlighed og for at reglerne overholdes burde de jo ikke være producenter af fødevarer.

Bakteriemistænkt kød på menuen
Uhyggelig er det, at plejehjemsbeboere og patienter på sygehuse spredt over hele landet har fået serveret kød med måske listeria fra virksomheden Jørn A. Rullepølse. Børnehaver, kantiner og restauranter har også haft bakteriemistænkt kød på menuen.
Flere ting halter i denne sag, således fik fødevareministeren ført besked dagen før offentligheden fik kendskab til den. Forbrugerådet mener, at Fødevarestyrelsen ikke var hurtig nok i sagen.

Maden blev for varm
De har ellers ikke ligget på den lade side, folkene fra fødevarekontrollen. I det varme vejr er der skrevet masser af bøder til restauratører, supermarkeder m.m. I SuperBest var en fiskefars 10 grader varmt, rogn 12 grader og laks 15 grader. I FullHouse, der leverer fødevarer til restauranter var det også blevet for varmt. Det blev til bøder og forbud mod at sælge 80 kg oksekød.

Kødet var ved at eksplodere
I supermarkeder har man svigtet kontrollen, da kølediske havde givet op over for varmen. Personalet har mange gange været klar over, at temperaturen var over de lovpligtige fem grader, men havde ikke fortaget sig noget. Således konstaterede fødevarekontrollen, coctailpølser til at være 20,4 grader, skiveskåret ost til 18,9 grader og schnitzel til 19,2 grader. Ofte var emballagen helt udspillede af gasser fra det lumre og ulækre kødindhold.

Pas på – pesticidrester
I det daglige skal du måske også lige være klar over, at der især i udenlandske varer er masser af pesticidrester. Omfanget er mange gange større end den tilsvarene danske vare. Der er således 12 gange mere i en spansk agurk i Føtex. Og i bønner fra Kenya, som Coop forhandler, får du 207 gange flere pesticidrester end i de danske. Dette afslører en ny rapport fra DTU Fødevareinstitut.
Den massive brug af pesticider på frugt og grønt kan virke bekymrende. Selv i små mængder under de tilladte grænseværdier, kan dette: 

  • Påvirke børns indlæring 
  • Kan gøre skade på centralnervesystemet og immunforsvaret 
  • Påvirke udviklingen af forplantnings – og hormonsystemet

Forskere ikke enige
DTU Fødevarestyrelsen mener modsat forskere, at der ingen fare er hvis man overskrider grænseværdierne, blot man ikke spiser eksempelvis 1 kg. Bønner fra Kenya hver dag. Lidl oplyser, at de hvert år tager 25.000 prøver på frugt og grønt.

Syv tons mad beslaglagt i Nordvest
For ca. 10 måneder siden blev syv tons mad beslaglagt i Nordvest. Varerne talte blandt andet brød, kager, pølser, konserves og færdigretter. De levede ikke op til fødevarelovgivningen og dermed udgjorde de en sundhedsrisiko for forbrugerne. Kontrollen afslørede samtidig at virksomhederne havde problemer med mærkningen af deres varer. Mange af varerne var ikke mærket på dansk, og i mange tilfælde kunne virksomhederne ikke dokumentere, hvor varerne stammede fra.

De mest basale regler blev overtrådt
Der var også problemer med opbevaringen af varerne, temperaturen, mangelfuld rengøring og skadedyrssikring. Det er chokerende at vide, at butikkerne overskrider de mest basale regler for fødevarehåndtering.

Et kig i kontrolrapporter
Vi har kigget i kontrolrapporter m.m. Af hensyn til de ramte butikker m.m. vil vi ikke omtale firmanavn m.m. Vi nævner dette, da der er behov for en gevaldig opstramning hos nogle af de virksomheder, der håndterer fødevarer. I begyndelsen af denne artikel har vi kunnet dokumentere, hvor galt det kan gå: 

Følgende er konstateret. Virksomheden sælger valnødder, cashew nødder, pinjekerner i løsmål. Der er levende møl, larver og pupper i nødderne. Der er også små dyr og larver i kasser med nødder/nøddeblandinger. Virksomheden har ved tilsynet valgt at kassere 42,745 kg valnødde kerner, 28,260 kg cashewnødder, 9,425 kg pinjekerner, 10 kg. Studentermix samt div. uemballerede kager som stod til salg ved disk, hvor der var massive forekomster af levende møl. Ansvarlig oplyser, at nødder har været opbevaret for varmt. Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges, hvis det er uegnet som menneskeføde. Det er konstateret at i butikslokale stod flere kasser med brød i poser, som var udbudt til salg, hvor der var synlig grøn mug på brød. Virksomheden oplyser de smider brød ud med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Massive forekomster af levende møl
Et sted fandt man madvarer på toilettet og massevis af æg i et ødelagt køleskab. Også i butikkernes kager fandt kontrollanterne massive forekomster af levende møl. Et sted var det så beskidt, at man valgte, at politianmelde butikken. Man fandt flere hylder med sorte belægninger med snavs, samt hylder og paller med fastgroet snavs og gamle fødevarer


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16