Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

P – Problemer bliver ignoreret

Er det rimligt, at man skal betale 60.000 – 70.000 kr. i ekstra P – afgifter for at udføre akutte opgaver. Erhvervsdrivende skal køre op til 40 pct. længere end før for at udføre deres jobs. Selv om København oplever en befolkningsvækst nedprioriteres p – pladser. Man opprioriterer transportmidler, der ikke fylder så meget. Og partier har succes med sloganet ”Biler bagerst”. Men er den politik rigtig? Trængslen er København er steget. Og hvad med erhvervslivets vilkår?

Bedre koordination ønskes
I årevis har Nørrebro Handelsforening argumenteret for bedre p – forhold i hovedstaden. Man har også forsøgt, at få politikerne til bedre at koordinere infrastrukturen i hovedstaden. Men hver gang har foreningen fået at vide, at man ofrer en masse penge på at forbedre forholdene. Samtidig siger andre politikere, at man hellere vil bruge penge på den kollektive trafik, cyklisterne og de gående.

Mødt med skuldertræk
Men alt dette hjælper ikke erhvervslivet, som ofte er afhængig af en bil. Det er det som Nørrebro Handelsforening kalder for Den Nødvendige Trafik. Forsøger foreningen at komme med forslag til forbedringer, bliver man ofte mødt med et skuldertræk. For retfærdighedens skyld skal der dog lige nævnes, at nogle politikere lytter.

60.000 – 70.000 i bøde – om året
Formanden for Nørrebro Handelsforening, Hans Mejlshede kender problemet alt for godt. Han har nu i 50 år drevet en låsesmedsforretning på Nørrebro. Hvert år må han betale 60.000 – 70.000 kr. i p – bøder.

Akut udrykning
Hans firma rykker ofte ud, når der er fare på færde. Det kan være et vandrør, der er sprunget, mistanke om syge, der ligger inde i en låst lejlighed m.m. Her er der tale om hurtig udrykning, hvor der ikke er tid til at finde en p – plads. Mange er afhængig af hurtig hjælp fra låsesmeden. Derfor bliver bilen måske sat på et hjørne, hvor den ikke må holde. Så falder afgiften/bøden med det samme. Hans Mejlshede fortæller, at man cirka har 10 akut – opgaver om dagen. Det kan jo så undre, at man ikke bare kan få en form for akut – tilladelse.

Dispensationer skal søges i god tid
Dispensationer skal søges så lang tid i forvejen, at det ikke rigtig kan bruges. Og når politikere taler om, at håndværkere skal cykle rundt, ja så fortæller Hans Mejlshede, at det materiel som hans låsesmede fragter rundt, vejer i alt ca. 700 kg.

Bilerne kører 40 pct. længere
Hans Mejlshede har lavet en beregning, der viser at firmaets 35 varebiler kører 40 pct. længere strækninger end tidligere på grund af trafikreguleringer. Han så gerne, at erhvervsbiler med p – licens må køre den nærmeste omvej. Ensretninger ændres ofte og Nørrebrogade har også oplevet trafikbegrænsninger. Det sidste har betydet en nedgang på 30 pct. på Hans Mejlshedes butiksomsætning.

Igen – et skuldertræk
Også dette argument er blevet mødt med skuldertræk, men samtidig har Hans Mejlshedes butik på Østerbrogade mærket en omsætningsforbedring på det samme.
Ordningen med af – og pålæsning af vare til klokken 11 på Strøget er en god ide, men problemet er bare, at håndværkere også bliver tilkaldt efter kl. 11.

Manglende fleksibilitet
Hos Parkering København mener man ikke, at erhvervslivet har et problem. Men måske kunne politikerne finde på en mere fleksibel måde, at behandle p – problemet på, så kunne det måske være, at man kravlede op ad Erhvervsbarometeret.

Du kommer til at betale mere
Måske kan Hans Mejlshede og andre erhvervsdrivende forvente, at skulle betale mere i p – afgifter i de kommende år. Regeringen forventer en stigning på 600 millioner kr. til intet mindre end 2,6 milliarder kroner. Beløbet dækker udover fartbøder og parkeringsafgifter også salg af pas, køreprøver, kørekort m.m.

Frederiksberg – politikkere trætte af København
Men det er ikke kun erhvervslivet, der har problemer. I København koster en årlig p – licens til nærområdet 720 kr. På Frederiksberg koster den 150 kr. På Indre Frederiksberg koster det 35 kr. at parkere i et helt døgn. I Københavns grønne zone i Indre By koster det 30 kr. i timen. Mange pendlere afleverer derfor deres bil på Frederiksberg og tager Metroen ind til København. Men dette er politikerne på Frederiksberg trætte af.

Nedlæggelse af P – pladser fører ikke til færre biler
I Københavns Kommune har man endnu ikke fundet ud af, at nedlæggelse af p – pladser ikke nødvendigvis fører til færre biler. Men på Frederiksberg forhøjer man nu p – afgiften. De er trætte af, at skal huse københavner – pendlernes biler. Og på Frederiksberg vil man bruge den forhøjede afgift til at skabe bedre og flere p – pladser.

Biler er kommet for at blive
Og som de fleste politiker siger på Frederiksberg, så er bilerne kommet for at blive. Forskellen er åbenbart, at man i København bruger pisken, mens man på Frederiksberg bruger guleroden.

Prioriterer andre transportmidler
I København mener man ikke, at der skal gøres plads til flere biler tværtimod. Flere p – pladser står ikke øverst på dagsordenen. Man vil hellere finde på alternative løsninger, men alt dette hjælper ikke de stigende antal bilejere i København samt erhvervslivet. De københavnske politikere vil bruge hele 10 milliarder kroner frem til 2025, for at fremme alternativer til bilismen. I København prioritere man de transportmidler, der kræver mindst plads.

Trængslen i de københavnske gader tiltager
Men noget tyder på, at Københavns Kommune har valgt en forkert strategi. Trængslen i de københavnske gader tager til. Det viser en undersøgelse fra GPS – virksomheden Tomton. Undersøgelsen viser, at København i år ligger på 34. pladsen over trafiktæthed i europæiske storbyer. Sidste år lå vi på plads nr. 45. Trængslen betyder, at rejsetiden er blevet 21 pct. længere i hovedstaden, når man kører i myldretiden.

Succes med sloganet ”Biler bagerst”
Lige så stille er antallet af p – pladser i forhold til antallet af indbyggere i København blevet mindre gennem de seneste ti år. Og denne udvikling skal åbenbart fortsætte. Enhedslisten fik et kanonvalg med sloganet Bilerne bagerst. Et flertal af politikere i København vil ikke bruge flere penge på p – pladser, og det selv om, at befolkningen stiger.

Du er velkommen – uden bil
Problemet er, at vejene bliver mere ufremkommelige, folk bliver nødt til at parkere ulovligt. Det går ud over trafiksikkerheden og trængslen. Og om 10 – 12 år bor der 100.000 flere indbyggere i København, og hvad så? Det handler vel også at tiltrække gode skatteydere. Men det skal helst være skatteydere uden egen bil.

Cyklister skal da ikke gå 50 meter
Et eksempel kan her fremdrages. Belægningsprocenten på Østerbro er oppe i nærheden af 130 pct. Her fortsætter nedlæggelsen af p – pladser øjensynlig. Der er flertal for at nedlægge ca. 30 p – pladser på en strækning på den yderste del af Vordingborggade, fordi politikerne mener, at cyklisterne skal kunne køre ud til Østerbrogade. De skal ikke stå af cyklen og trække den de sidste 50 meter, som nu. Nu er det vel de færreste, der gør det. 9 ud af 10 kører mod ensretningen.

P – systemet bliver digitaliseret
En positiv ting er, at byens p – system opdateres, mobil – betalingsløsninger forbedres, ligesom licenser og periodekort fremover vil kunne bestilles over en digital ordning. Hele systemet forventes gennemført i 2015.
Vi følger på vores hjemmeside den kollektive trafik, infrastrukturen og mangel på samme, Metroen, DSB, bussluser og andre trafikreguleringer.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16