Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Den næste jul kommer helt bestemt!

Snart skal bestyrelsesmedlemmer i Nørrebro Handelsforening igen ud med tiggerstaven. Der skal skrabes penge sammen til julebelysning. 14 dage skal rives ud af kalenderen. Butikkerne forventer, at man kommer to – tre gange. Inden da skal der ringes, og skrives breve til samtlige butikker. Og uanset resultatet fører det altid til kritik. Det er frygteligt dyrt, at etablere julebelysning på Nørrebro. Foreningen håber på langt større opbakning end sidste år. Dengang var den kun på 27 pct. Og antallet af julekæder på Nørrebrogade afhænger i høj grad af opbakningen. Selv bidrager Nørrebro Handelsforening med et større beløb.

Jul skaber altid diskussion
Hvis det er noget, der kan få en diskussion i gang, så er det julebelysningen på Nørrebrogade. Der bliver ligefrem kaldt til stormøde om emnet. Og mange blander sig i diskussionen.

Man forventer julebelysning
Julekunder på Nørrebrogade forventer julebelysning. Og det gør alle butikker og kiosker såmænd også. Men det er de færreste, der bidrager til det.

Ingen ejer – eller andelsboligforening deltager
De fastboede forventer også julebelysning, men ingen ejerforeninger eller andelsboligforeninger bidrager. Nørrebro Handelsforening har i tidligere år apelleret til disse at bidrage. Men foreløbig har denne appel ikke ført til noget resultat.

Store kæder glimrer med deres fraværd
Store kæder glimrer med deres fraværd. De mener ikke, at de skal bidrage. Fordommene er at butikker med ejere af udenlandsk herkomst ikke bidrager, men det gør de. Det er ikke religiøse forhold, der gør, at disse butikker ikke bidrager, nok snarere økonomiske forhold. Den sidste måling, der er foretaget viser, at 55 pct. af butikkerne på Nørrebrogade er ejet af en person af anden herkomst end dansk.

Man kræver, at Handelsforeningen sørger for det
Andre butikker, der ikke vil bidrage mener, at det er Nørrebro Handelsforenings pligt, at sørge for julebelysningen.

Dengang, der var optog
Engang var tilslutningen til julebelysningen så stor, at der var mulighed for optog med musik, julemænd og brandbiler. Men sådan er det desværre ikke mere. Det var dengang, da Nørrebro Handelsforening blandt de største handelsforeninger i landet, og Nørrebrogade var en driftig handelsgade.

Liv i tomme butikker
Bestyrelsen i Nørrebro Handelsforening er dog blevet mere positiv m.h.t. opbakningen. Der er kommet liv i en del tomme butikslokaler. Bestyrelsen håber så bare, at indstillingen til den fælles opbakning er blevet ændret.

Generalforsamlingen sagde nej
Efter et par år med større underskud på julebelysnings – kontoen, sagde generalforsamlingen i Nørrebro Handelsforening nej til fortsat at dække underskuddet
Der skal usædvanlig mange penge til julebelysning på Nørrebrogade, og man kan ikke forlange, at butikker m.m. bidrager. Det kan man i centre m.m. Og uanset, hvilket resultat, man når frem til, vil det skabe kritik.

Ikke altid ønsker Jul på Nørrebro
Og indrømmet, det er ikke alle beboere på Nørrebro, der er lige begejstrede for juleudsmykningen. Således er juletræet på Nørrebros Runddel ofte blevet udsat for hærværk. Træet er blevet væltet flere gange, og en enkelt gang har det givet næring til et kæmpe bål.

14 dage skal rives ud af kalenderen
Bestyrelsesmedlemmer i Nørrebro Handelsforening bruger 14 dage til indsamling. Det er en tid, man må rive ud af kalenderen. Inden da har samtlige butikker, kiosker m.m. fået tilsendt en invitation, om at medvirke til julebelysningen. Her er angivet kontonummer m.m. Sidste år blev 147 butikker besøgt 2 – 3 gange. Enkelte butikker nåede man ikke. Det første så til en heftig kritik af handelsforeningen.

Problemet er, at når man kommer ud til butikkerne, så kan medarbejderne ikke selv tage stilling, trods det at man har varslet, at man kommer.

Inden selve indsamlingen kan begynde, skal der foretages 20 – 30 telefonopkald til de største butikker. Man skal ud og kontrollere, hvilke virksomheder, der er placeret hvor. Trafikændringerne på Nørrebrogade har ført til store udskiftninger.

Sidste år deltog kun 27 pct.
Nørrebro Handelsforening bruger også lokale butikker til at samle ind og inspirere andre til at bidrage. Men indrømmet, resultatet har ikke været prangende. Sidste år deltog kun 27 pct. af de besøgte butikker. Det svarer kun til 39 virksomheder. Og julebelysningen var ikke blevet til noget, hvis ikke Nørrebro Handelsforening selv har bidraget med et væsentligt beløb, at kommunen har givet et tilskud og at Nørrebro Lokalråd har givet underskudsgaranti.

Opbakningen bestemmer antallet af julekæder
Hvor mange julekæder, der kommer op i år, afhænger selvfølgelig af, hvor mange der bakker op. Et andet forhold i år, er at Københavns Kommune begynder at omlægge Nørrebrogade på Ydre Nørrebro. Der vil ske en del trafikale ændringer. Kommunen starter fra Højbanen og Mimersgade. Dette arbejde vil påvirke Ydre Nørrebros detailhandlere i et par år.

Vær forberedt på besøg
I Nørrebro Handelsforening vil man fortløbende informere om hvem der støtter indsamlingen. Det sker blandt andet ved at like de forskellige butikker på handelsforeningens Facebook.

Men kære butikker på Nørrebrogade – Hold øje med posten – Tilkendegiv evt. via mail, at du bakker vores initiativ op. Hvis du er butiksindehaver, så fortæl dine medarbejdere, at du bakker op om fællesskabet. Du vil så på et tidspunkt få besøg, hvor en kontrakt underskrives.

Nørrebro Handelsforening håber på stor opbakning til glæde for alle. Lad os i fællesskab skabe julestemning på Nørrebro.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16