Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Hvordan går det med Apoteker – Loven?

Regeringen er kommet med et udspil til en revision af Apotekerloven. Ikke overraskende er Danmarks Apotekerforening ikke begejstret for dette. De mener, at udspillet vil betyde lukning af 45 apoteker i ydreområderne. Dansk Erhverv er heller ikke tilfreds, men det skyldes, at de mener, at monopolet ikke bliver helt brudt. Skal hjertemedicin og pencillin ligge sammen med leverpostej og letmælk? Spørger Apotekerforeningen, der savner bedre tilgang og mere sikkerhed. Forbrugerrådet vil gerne have forbruger – apoteker på sygehusene. Den er Apotekerforeningen med på. Mange af deres medlemmer har søgt, men ikke opnået tilladelse.

Ikke begejstret
Ja vi har været inde på det mange før – Apotekerloven.
Danmarks Apotekerforening er ikke begejstret for regeringens oplæg. Regeringen forestiller sig, at der allerede i oktober kommer et endeligt lovforslag.
Apotekerforeningen er meget betænkelige ved, at hjertemedicin og pencillin skal ligge sammen med leverpostej og letmælk i supermarkeder.

Høj patientsikkerhed
Målet med den nye lov er ellers, Høj patientsikkerhed, flere apoteker, og fortsat en offentlig styring af apotekerne. Men sådan ser apotekerne ikke på situationen. For der er overhovedet ikke klare regler, hvordan man adskiller shop i shop butikkerne med lægemidler fra andre varegrupper.

Samarbejde med andre butikker
Et andet forslag er, at apoteker i fremtiden kan samarbejde med andre butikker. Og så kan apotekerne oprette op til syv filialer, som så kan sælges videre. Men det er dyrt at indrette et apotek, så ifølge Danmarks Apotekerforening kan man falde for fristelsen at søge økonomiske alliancer med supermarkeder eller grosister. Dermed bliver apoteker i fremtiden en handelsvare, mener foreningen. Så kan det nemlig hænde, at apotekeren bliver en slags stråmand, der bare hyres til at blive den formelle ejer af apoteket. Det kan sagtens være at en supermarkskæde, der tilbyder apotekeren et særdeles favorabelt tilbud.

Og tilbuddet kan være så godt, at apotekeren kommer til at vægte supermarkedets interesser større end borgernes.

Slut med statstilskud i yderområderne
Ifølge forslaget skal det være slut med statstilskud til apoteker i yderområderne. Forsvinder disse tilskud, vil der lukke 45 apoteker i yderområderne, og apotekerne vil klumpe sig sammen i større byer, hvor der i forvejen er mange apoteker, mener foreningen.

Dansk Erhverv er også kritisk
Dansk Erhverv er også meget kritiske, men det er nok de modsatte argumenter, der her gør sig gældende. De havde forstillet sig at monopolet blev slået i tusind stykker. Organisationen så gerne, at andre end farmaceuter at eje og drive apoteker i Danmark. Man ser også fordelen i, at apoteker indrettes i eksisterende butikker, for så behøver man ikke statstilskud. Man siger, at der vil være en ansvarshavende uddannet farmaceut, der håndterer lægemidlerne.

Forbrugerrådet vil have Hospitals – apoteker
Forbrugerrådet opfordrer regeringen til at åbne apoteker på sygehusene. Her kunne patienter og pårørende så købe den medicin, der er brug for. Ja muligheden bliver kort nævnt i regeringens udspil, men er egentlig meget vagt formuleret.
Og forbrugerapotek på sygehuse er noget som Danmarks Apotekerforening længe har efterlyst. Men de har endnu ikke fået noget ud af det. Adskillige apoteker har i tidens løb ansøgt om lov til åbne, men uden held. Ifølge lovudkastet skal det være almindelige apoteker, der driver disse, og ikke sygehusets egen. Det skulle være muligt for eksisterende apoteker at åbne filialapoteker i en radius af 75 kilometer fra hovedapoteket. Dette fjerner den enkelte apotekers tilhørsforhold til lokalområdet. Normal er der et stærkt samspil mellem apoteker, praktiserende læger, plejehjem og hjemmeplejen.

Danmarks Apotekerforening foreslår 5 filialer og en afstand fra hovedapoteket på 30 km.

Mangel på sundhedspolitiske initiativer og visioner
I et høringssvar siger Danmarks Apotekerforening også, at lovudkastet er helt uden sundhedspolitiske initiativer eller visioner. Forslaget vil øge fokus på salg frem for sundhedsfremme og udvande apotekerens personlige ansvar og faglige uafhængighed. Og så er man også imod, at man fjerner det økonomiske grundlag for fortsat drift af mange filialer.

Syge mennesker skal trækkes ind i detailhandelen
Syge menneskers behov for medicin bliver brugt for at trække kunder ind i detailhandelen, siger Apotekerforeningen. Man mener heller ikke, at de ri lovudkastet står noget om, at der skal være krav om en farmaceut på filialen.
I Sverige har man erfaringer for, at detailhandelens interesser i apoteksleddet flytter fokus fra rådgivning og patientsikkerhed til salg af andre varer samt dårligere adgang til lægemidler på grund af små varelagre.

Apotekerforeningen efterlyser mere sikkerhed
Danmarks Apotekerforening mener, at det er apotekeren, der skal stå som ejer og ikke værtsbutikken. Organisatorisk bør apoteket også være udskilt. Ingen af værtsbutikkens øvrige personale bør have adgang til hverken lægemidler eller personfølsomme oplysninger. Disse ting har lovudkastet slet ikke taget højde for.

Døgnvagtbutikker bliver for dyrt
Danmarks Apotekerforening er skuffet over, at lovudkastet gør tilgængeligheden dårligere og ikke bedre. Man mener også, at en net – apotek skal kunne give farmaceutrådgivning døgnet rundt.
Man mener også, at regeringens forslag om 34 døgnvagtapoteker med udbringning og tilkaldevagt bliver for dyrt for samfundet. Her mener man, at regeringen skal foretage udredningsarbejde for at undersøge, om vagtdækningen kan foregå på en billigere måde.

Sundhedspolitiske forslag fra Apotekerforeningen
Faktisk havde Apotekerforeningen stillet en række forslag til en modernisering af apotekerlovgivningen 

 • Flere borgere skal tilbydes medicingennemgang 
 • Der skal være flere apoteker 
 • God service og kort ventetid
 • Endvidere har man forslået følgende: 
 • Alle over 65 år, der bruger 5 eller flere forskellige slags medicin, skal tilbydes medicingennemgang 
 • Personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud skal tilbydes undervisning om medicin 
 • Der skal være flere apoteksenheder, hvor folk færdes 
 • Adgangen til apotekets e – handel og online rådgivning skal styrkes 
 • Der skal stilles krav til apotekerne om kort ventetid. Alle apoteker skal offentliggøre deres ventetider. 
 • Medicinbrugerne skal altid have adgang til den billigste medicin 
 • Apotekerne skal kunne genudlevere medicin, hvis borgerne ikke kan komme i kontakt med lægen 
 • Apotekerne skal tilbyde medicinsamtaler til nye medicinbrugere og patienter med kroniske sygdomme 
 • Alle apoteker skal arbejde efter Den danske Kvalitetsmodel 
 • Apotekerne skal sikre nødvendig hjælp fra ressourcesvage borgere.

Det bliver spændende, at høre om regeringen vil lytte til apotekerne.

Hvis du vil læse mere om Apotekere og andre, der gerne vil sælge medicin så gå ind i vores elektroniske database – brug vores søgefunktion og læs flg. Artikler: 

 • Piller til Folket (2011) 
 • Skal vi have flere Apoteker? (2012) 
 • Apotekerkrigen (2013) 
 • Apotek – dengang (2013) 
 • Matas og Apotekerne – lige nu (2013) 
 • Apotekernes Monopol – nok engang (2013) 
 • Hvad sker der i Apoteker – sagen? (2014)

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16