Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt fra Metroselskabet – Oktober 2014

Vi skal igen engang kigge på, hvad der sker på metro – byggepladserne på Nørrebro. Og det er Andrea fra Metroselskabet, der orienterer os. Vi følger blandt andet boremaskinerne Nora og Tria. Ved Nørrebro station er udgravningen af den ny metro – station ved at være færdig. Og udgravningen ved Skjolds Plads er hele 26 meter dyb. Det og meget mere kan du læse her.

Vi har igen modtaget nyt fra Metroselskabet. Vi har en aftale med dem, at de med jævne mellemrum fortæller os, hvad der sker på de forskellige byggepladser. Og det er Andrea, der orienterer os.

Nyt fra Nørrebroparken
Tunnelboremaskinerne Nora og Tria arbejder fortsat fra Nørrebroparken, men befinder sig begge dybt under Frederiksberg. Nora borer i øjeblikket strækningen mellem Frederiksberg St. og Frederiksberg Allé, mens Tria pt. Holder stille på Aksel Møllers have, hvor maskinen gennemgår en række planlagte serviceeftersyn. Tria forventes at blive sendt afsted i uge 40 og vil derefter fortsætte til Frederiksberg St.

Nyt fra Nuuks Plads
På Nuuks Plads er entreprenøren i gang med at indrette en kommende metrostation. I løbet af efteråret bliver en af etagerne støbt. Her vil der senere blive installeret et ventilationssystem til den kommende station.

Nyt fra Nørrebros Runddel
Entreprenøren forbereder i øjeblikket støbningen af en af etagerne i den kommende metrostation. Det drejer sig om en etage, der vil rumme en række teknik – og kontrolrum. Støbningen bliver foretaget af to omgange, og det vil ske i løbet af efteråret.

Nyt fra Skjolds Plads
På Skjolds Plads er udgravningen af den kommende metrostation gået i gang. Udgravningen bliver ca. 26 meter dyb og udgravningsarbejdet forventes at vare året ud. For hver 6. meter, der udgraves, bliver stationsområdet afstivet med store metalbjælker.

Nyt fra Nørrebro station
Udgravningen af den kommende metrostation nærmer sig afslutningen og forventes at være færdig i løbet af oktober måned. Derefter starter entreprenøren på at forberede støbningen af stationsrummets bund.

Vi takker Andrea fra Metroselskabet for denne information.

På vores Facebook kan du se hvordan pladserne omkring stationerne kommer til at se ud. Og går du ind i vores elektroniske arkiv og bruger vores søgesystem kan du finde frem til nogle af de talrige artikler, som vi efterhånden har skrevet om Metro – byggeriet.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16