Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Farvel Gammelfar, du er skrottet

Er du 55 år og får fyresedlen, ja så er det ikke meget at gøre. Mange arbejdsgivere har sat automatpiloten til, når ældre skal ansættes. Der eksisterer alt for mange fordomme. Men i fremtiden bliver pensionsalderen forlænget. Er det så ikke på tide, at man ændrer signaler. Mere fleksibilitet, arbejdsmiljø og tolerance. Særlig inden for Staten bliver ældre mellem 50 og 60 år fyret i stor stil. De ældre vil gerne blive længere. Det skal bare tages mere hensyn til deres ønsker.

De selvstændige bliver længere
Danskere i alderen 66 – 73 år vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet. Mange steder værdsættes dette. Og ikke alle steder skiftes de ældre ud med yngre årgange. I forhold til 2006 er der en stigning på 11 pct. af pensionister på arbejdsmarkedet. Det er dog stor forskel på hvem, der bliver. Det ser ud som om det er dem, med en lang uddannelse og de selvstændige, der bliver længst.

Forskelsbehandling
Men der er tydelig forskelsbehandling. I en principiel sag om arbejdsgiverens mulige diskrimination af ældre medarbejdere, så blev medarbejderen underkendt. Medarbejdere over 60 år og som er omfattet af funktionærloven har således ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse ved fyring ligesom yngre kollegaer.

Arbejdsgiverne har fastholdt, at medarbejdere over 60 år med tilpas anciennitet blot har kunnet overgå til deres arbejdsgiverbetalte alderspension i stedet for godtgørelse. Og Højesteret har i princippet givet arbejdsgiverne ret i denne opfattelse.

Senere tilbagetrækning sundere for samfundet
En senere tilbagetrækning er sundere for samfundet. Og noget tyder på, at danskerne gerne ville blive ved meget længere. Men det kræver så en indsats fra arbejdsgiverne. Og det handler måske om fleksibilitet og ergonomi.

Staten fyrer rask væk de ældre
Men sandheden er, at Staten fyrer medarbejdere mellem 50 år og 60 år i stor stil. Hver anden afskedigelse i Staten var i 2012 af en person over 50 år. Denne aldersgruppe repræsentere godt to tredjedel af arbejdsstyrken. Det virker lidt besynderlig, at det er Staten, der går foran med at afskedige ældre. Det er ikke det, som politikerne har lovet. De taler tvært imod om værdien af Det grå guld.

Flere forskere har da også kritiseret Statens personalepolitik. Gad godt nok vide, om det egentlig er lovligt.

Arbejdsgivere satser på de unge
I det private arbejdsmarked bliver det i princippet taget særlige hensyn til medarbejdere over 50 år med lang anciennitet, når det kommer til afskedigelser. Men sådan ser det offentlige ikke på situationen. Flere end hver tredje afskediget Djøf ’ er i det offentlige var sidste år over 50 år, selv om denne gruppe kun udgør hver femte medarbejder.

55 år og du er fyret
For arbejdsgiverne er det måske mere fremtid at satse i de unge. Og når man ført når 55 – års alderen og får prikket, er det svært at finde nyt arbejde. Det er vel på tide at fagbevægelsen vågner op.

De ældre ledige føler ikke at være god nok. Man trækker sig socialt, og så bliver det sort i sort.

Ofte oplever denne aldersgruppe, at de med deres cpr – nummer og kompetencer ikke er nem at få ned fra hylden igen.

Irriteret over Jobcentrets behandling af de ældre
Ældre Sagen er rasende over jobcentrets behandling af de ældre. Hver femte i alderen 55 til 67 år oplever, at jobcentret taler deres jobchancer ned. Mange får simpelthen at vide, at de ikke skal gøre sig de store forhåbninger med at få et få et job. Var det ikke statsministeren, der i en nyhedstale sagde, at ældre skal have en bedre chance.

Jobsøgere over 60 år bliver frasorteret
En nylig undersøgelse udført af Voxmeter for Ugebrevet A4 blandt 1.002 arbejdsgivere viste, at mange arbejdsgivere er utilbøjelige til at rekruttere ældre lønmodtagere. Hver sjette arbejdsgiver frasortere jobsøgere på 60 år og derover. Tidligere undersøgelser viser desuden, at mange arbejdsgivere ikke gør noget for at fastholde de ældre. I bogen Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – årsager og effekter blev 607 arbejdsgivere spurgt om, de havde bedt de ældre om at udsætte tilbagetrækningen, svarede kun 3 pct. at de havde gjort det ofte. 26 pct. havde gjort det lejlighedsvis, mens 71 pct. aldrig havde gjort det.

Fordomme over for de ældre
Mange arbejdsgivere betragter de ældre som uønskede og mindre attraktive. Fordommene basere sig ofte på de ældres funktionsevne. De har en negativ forventning til de ældres produktivitet.

De ældre og plussiden
De glemmer plussiden. Overblikket samt faglige viden samt stabiliteten. De er pligtopfyldende og ansvarlige. De udviser modenhed, er kvalitetsbevidste viser social forståelse og er gode til samarbejde.

Mange arbejdsgivere orker ikke de såkaldte seniorregnskaber. De betragter det som bureaukratisk bøvl.

De ældre vil have fleksibilitet
Sagen er bare den, at mange ældre gerne vil forblive på arbejdsmarkedet på deres betingelser. Det kunne være deltidsjobs på 10 – 15 timer om ugen, men stive regler forhindrer ofte den mulighed.

Pensionsalderen bliver gradvis hævet
Som bekendt bliver pensionsalderen gradvis hævet. En dag slutter den først med 70 års alderen. Danskerne har dog svært ved at vende sig til denne tanke. En undersøgelse som Norstat har foretaget for Dansk Erhverv og parterne bag Danmarks Sundeste Virksomhed viser, at kun 26 pct. regner med at holde til at arbejde til de er 70 år eller derover. 47 pct. mener, at 65 år er mest realistisk.

Automatpiloten er sat til
Måske burde erhvervslivet tænke på dette og satse meget mere på arbejdsmiljø. Man burde måske også vælge personen frem for alderen. Men ofte er det automatpiloten, der er koblet til, når man hører en ansøgers alder.

Allerede i 2007 skrev Nørrebro Handelsforening om problemet i artiklen ”De ældre vil godt arbejde”.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16