Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Butikscentre i benhård dyst om kunderne

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre’'
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

Butikscentre i benhård dyst om kunderne

Det var overskriften i JP/ERHVERV 10. okt. med oplysning om, at de 16 primært stor-centre i Steen & Strøm`s varetægt var gået 2% tilbage i første halvår.

Til sammenligning gik den samlede detailhandel “kun” 0,3% tilbage i 1. halvår, heraf “føde- og dagligvarer” 1,0% frem til trods for lavere fødevarepriser i 1. halvår, “beklædning, sko m.v.” 1,0% tilbage og “andre forbrugsvarer” 1,4% tilbage. Det gik således dårligere for storcentrene end for den samlede detailhandel, måske mest fordi “føde og dagligvarer” i stigende grad købes i butikker udenfor centrene især i discountbutikkerne.

Det har i alt fald ramt flere centre med lukkede og lukningstruede føde- ogt dagligvarebutikker (også supermarkeder). Især for/i flere mindre og mellemstore (gamle) centre. Det ses tydeligt i omegnskommuner.

Nethandel og discount stadig tættere på boligen vil fremover begrænse forbrugernes fristende smutture i eller til centre eller bymidter – især i/ til mindre og mellemstore centre/bymidter.

24 handelsbyer til eksamen 6 vandt priser

Hvert 2. år er butikscentre til eksamen, og hvert 2.år handelsbyer. I år var det handelsbyer. 24 havde meldt sig mod at betale herfor til “at gå til eksamen”, hvor Institut for Center-Planlægning stod for analyserne. Der var 6, der vandt priser, uddelt 7. oktober i Fredericia. Det har givet stor positiv medieomtale om handelsbyer/bymidter både i radio/TV og aviser - især omkring vinderbyerne (se nærmere herom på nettet under: “Bedste Handelsby 2014”).

Danmarks Bedste Handelsby 2014 blev Vejle
Hyggeligste handelsby 2014 blev Ebeltoft
Flotteste handelsby 2014 blev Holstebro
Bedst markedsførte handelsby 2014 blev Herning
Mest servicdemindede handelsby 2014 blev Køge
Handelsbyen med de bedste P-forhold 2014 blev Næstved

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16