Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Hjælper pisk og nedsættelse af den kriminelle lavalder?

Skal den kriminelle lavalder ned på 12 år? Skal forældre, der ikke sender deres børn i vuggestue og daginstitution straffes med økonomiske sanktioner? På Nørrebro er disse spørgsmål særdeles aktuelle. Kender 12 årige konsekvensen af deres handlinger? Skal de bures inde på en lukket institutioner efter at være dømt i en speciel ungdomsret? Kriminaliteten blandt de 10 – 14 årige er kun en tredjedel af, hvad den var i 2011. Men politikere mener, at kriminaliteten er blevet grovere, derfor skal der strammes op.

Ingen præventiv virkning
Her gik man så og troede, at det havde en præventiv virkning, når man gentagende gange havde fanget den samme butikstyv og ville tilkalde politiet. Men nej. ”Klar den selv”, fik man at vide. En senere samtale med politibetjente viste, at politiet ikke tror på den forklaring. Her troede man så i sin naivitet, at man på den måde kunne forhindre en kriminel løbebane.

Mange sociale initiativer
På Nørrebro har der gennem flere år været iværksat talrige initiativer, Hot Spot, Natteravne m.m. for at få de unge mennesker på ret køl. Ofte finder disse ligesindede og føler sig kun respekteret i det kriminelle miljø.

Forældre skal straffes
Det er ikke altid de forskellige initiativer hjælper. Og så er det at politikerne vil straffe forældrene med økonomiske straffeforanstaltninger eller forældrepålæg. Det sidstnævnte blev ifølge Danmarks Statistik kun anvendt i 26 kommuner i 2011. Dette anvendes næsten kun til familier med indvandrerbaggrund. I sidste ende kan det bevirke fratagelse af børnecheck i tre måneder.

Socialdemokraterne vil bryde den sociale arv
Men også ungeydelse kan fratages, hvis for eksempel deres børn pjækker fra skole. Socialrådgivere vil helst ikke indføre disse straffe, da de mener, at det er en fare for, at familierne bliver yderligere marginaliseret. De mener, at forældrene skal bakke initiativer op, og sådan noget får man ikke ved tvang. Man får ikke sådanne forældre til at sende deres børn i vuggestue eller daginstitution, hvis man samtidig truer med at tage penge fra dem.

Men især socialdemokratiske politikere har gentagende gange opfordret til, at man i stigende grad tager disse repressalier i anvendelse.

Børn skal ikke tabes i et parallelsamfund
Men kan man tvinge børn fra belastede familier i daginstitutioner, hvis forældrene ikke er i stand til at tage vare på børnene. Det er især Socialdemokraterne, der vil bryde den sociale arv. Man vil modvirke at børn bliver tabt i et parallelsamfund

Ja forældre skal straffes i lighed med at de har kriminelle børn Skulle man ikke tro, at forældreinddragelse og forældrekurser vil have en større effekt.

Den kriminelle lavlader skal ned på 12 år
Diverse politikere har været fremme med, at den kriminelle lavalder skal helt ned på 12 år. Desuden skal der etableres en særlig ungdomsdomstol for 12 – 17 årige. En speciel ungdomskriminalforsorg er desuden foreslået. Men hvis man nu burer de unge inde, vil de så ikke udvikle en asocial adfærd til skade for samfundet? Ja dette gælder også, hvis man sætter de unge ind i lukkede institutioner. De unge får et ret negativ syn på samfundet. Og hvordan ser FN’s Børnekonvention lige på det spørgsmål?

Men kriminaliteten blandt de 10 – 14 årige er faldende!
Baggrunden for de fremsatte forslag er, at der ifølge politikere er sket en forråelse, hvor unge under den kriminel lavalder laver grove overfald. Skruen skal strammes, siger de.

Men hvad skal man i grunden tro på? For Politiet har været ude med, at ungdomskriminaliteten er aftagende. Kriminaliteten blandt de 10 – 14 årige er kun en tredjedel af, hvad den var i 2006.

En hård kerne
Og kan det ikke være farligt, at dømme en 12 – årig som kriminel og ikke længere tilhøre en del af det normale samfund? I en kronik siger de fire borgerlige partier bl.a.: 

  • Der findes en hård kerne, for hvem den nuværende kriminelle lavalder udgør et værn mod straf, og hvor det sociale system må give op i forsøget på at resocialisere dem, fordi systemets muligheder er for indskrænkede og uden den nødvendige konsekvens.

Kan en 12 årig vurdere konsekvensen?
Man kan være enige i, at en strafbar handling skal have en eller anden form for konsekvens, men kan12 – årige vurdere konsekvensen af deres handlinger?

I 2010 afviste V og K at nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år. Fagfolk afviser forslaget og forskning viser, at det ikke har nogen effekt, hvis man vil mindske kriminaliteten. Og når vi her taler om fagfolk, så mener vi Børnerådet, Det Kriminalpræventive Råd, De Fængselsansatte og Socialcheferne.

En undersøgelse er iværksat
En stor undersøgelser er i øvrigt iværksat om, hvad der er årsag til børns kriminelle løbebane. Resultatet forventes at blive offentliggjort til december.

Politiet prioriterer anderledes
Men hvad hjælper det hele, når politiet ikke prioriterer butikstyveri eller trusler fra de unge mod butikspersonale ret højt.

Vi har på vores side adskillige artikler om Hot Spot, kriminalitet og udsatte grupper på Nørrebro. Gå ind i søgefunktionen og vores elektroniske arkiv.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16