Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nu graves der på Nørrebrogade

Som følge af helhedsplanen fra 2008 er anden etape af Nørrebrogade i gang. Det skaber bedre forhold for cyklister, gående og busser. Anlægsarbejdet vil påvirke den kommende julehandel. Nørrebro Handelsforening har fra starten været imod. Men politikerne ville det anderledes. De kalder handelsforeningens argumenter om omsætningsnedgang for manipulation. Foreningen har oplevet udmeldinger, som følge af, at foreningen ikke kunne forhindre anlægsarbejdet.

Anden etape af Nørrebrogade

Så begynder udgravningen af næste etape af Nørrebrogade. Formålet er, at skabe 

  • Bedre forhold for den kollektive trafik 
  • Bedre forhold for fodgængere 
  • Bedre forhold for cyklister

Helhedsplan fra 2008
Anlæggelsen er som en følge af den helhedsplan, som blev vedtaget i 2008, og vil i store træk være en fortsættelse af de inderste del af Nørrebrogade.

Det skal ingen tvivl være for nogen, at Nørrebro Handelsforening har været imod disse planer fra starten. Det var vi også m.h.t. første etape. Og erfaringerne har vist, at handelsforeningens bange forudsigelser har været rigtige. Men fra starten har politikere og nogle medier beskyldt foreningen for manipulation, når de har anført omsætningsnedgang som følge af de ændrede trafikforhold.

I har ikke været i stand til at hindre ødelæggelsen
Det har da også ført til direkte udmeldelser af foreningen med begrundelsen: 

  • I har ikke været i stand til at forhindre ødelæggelsen af Nørrebrogade!

Handelsforeningen har da forsøgt, at få det bedste ud af situationen med sikring af bedre p – muligheder i sidegaderne og en sikring af julehandelen. Men arbejdet kan nok ikke helt undgå at påvirke julehandelen

Hvad med kvartermesteren og forbedringer?
Politikere har lovet forbedringer af forbedringer/ forskønnelse af gaden, men disse forbedringer er endnu ikke iværksat. Man fik også ansat en kvartermester, som med stor dygtighed har iværksat en række spændende aktiviteter på Nørrebrogade. Men nu er der pludselig ikke penge til, at hendes ansættelse kan fortsætte.

Politikerne ville det anderledes
Politikerne ville det anderledes. De vil trods butikkernes manglende omsætning fortsætte projektet. Vi skal derfor få det bedste ud af det. Københavns Kommune har lovet at informere meget bedre end det man præsterede under første etape. Hvis du fortløbende vil have information så prøv www.kk.dk/anlaegsprojekter

Kan mærke chikane
Kunder og butikker vil det næste år kunne mærke chikane under byggeriet. Der vil dog være adgang til samtlige butikker og opgange under hele anlæggelsen. Man skal være opmærksom på, at gaden bliver ensrettet i retningen ud af byen.

To overordnede og fire underordnede etaper
Mellem Borgmestervangen og Hillerødgade vil der helt hen til foråret 2015 kun være et ensrettet spor til rådighed.

Fra juni og resten af 2015 rykker vejarbejdet og ensretningen mellem Nørrebros Runddel og Hillerødgade, og så ophæves ensretningen på den færdige del af vejen. Du skal også lige være forberedt på, at der nu ikke mere kan køres i bil under S – banen. Dette forhold skal butikkerne nok også lige være forberedt på. Det vil nok betyde, at kunder i bil fra Nordvest og andre bydele antagelig finder andre muligheder for at shoppe, end Nørrebro.

Kommunen vil inddele anlægsarbejdet i to overordnede etaper og fire underetaper.

Biltrafikken skal dæmpes yderligere
Dog vil der stadig være mulighed for at komme i bil til Nørrebro. Men øvelsen går ud på at dæmpe biltrafikken yderligere. På nuværende tidspunkt klager mange beboere over stigende trafik i sidegaderne. Måske vil dette problem vokse på Ydre Nørrebro.

Ikke mere direkte fra Frederikssundsvej
Der vil som sagt ikke mere være mulighed for at køre fra Frederikssundsvej og direkte til Nørrebrogade for andre end busser og cyklister. Bilister skal benytte omveje og mere kørsel for at komme til Nørrebrogade. Spændende er så, om politikerne har tænkt på stigende forurening i sidegaderne.

Et kæmpe torv i 2019
Ved Nørrebro Station er man allerede tyvstartet. Der har været lukket foran Føtex fra Nørrebrogade og hen til Borgmestervangen. Dette stykke skal rumme en fremtidig torveplads. Men denne plads anlægges først i en midlertidig udgave. Hele området skal bruges som en helhed, når Metroen og Metrostationen står færdig i 2019.

Fortove og cykelstier udvides
Mimersgade vil i en periode være åben for trafik. I retning indad byen vil busserne køre her. Fodgængere og cyklister vil forholdsvis kunne færdes uhindret under hele anlægsperioden.

Fortove og cykelstier vil blive udvidet. Der bliver små pladsdannelser med træer i en lang række sidegader. To store busstoppesteder med perroner bliver etableret. Man håber så at man kan undgå den evige konflikt mellem buspassagerer og cyklister.

Den nye busgade med bussluse under Højbanen betyder, at Mimersgade lukkes ud for Føtex. Der vil dog fortsat være mulighed for adgang til Føtex P – Plads.

Længere befordringstid
Kunder skal være opmærksomme på, at buslinje 5a og 350s, som kører på strækningen er omlagt under vejarbejdet, så der i indadgående retning vil være en større omkørsel og længere rejsetid for buspassagererne. Herfra kan vi henvise til www.movia.dk

Fragtmænd skal gå længere
I sidegaderne vil der blive anlagt læssezoner, så butikkerne i fremtiden også kan få deres varer. Nogle fragtmænd vil komme til at gå lidt længere med palleløfteren.

Hele projektet koster 33,5 millioner kroner. Hvor meget det koster butikkerne er det svært at spå om. Men nogle butiksejere har givet udtryk for, at bredere fortove måske kan bringe øget handel.

I vores elektroniske arkiv kan du finde en masse artikler om udviklingen på Nørrebrogade.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16