Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

DEFLATIONS-BREMSE

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

NOTAT om forbrugerpriser med baggrund i de nyeste tal for oktober 2014 fra Danmarks Statistik

Detailtal (kroner i kasseapparaterne) fra Danmarks StatistikBank og eget arkiv.
v/Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger

De samlede forbrugerpriser steg igen 0,5% i oktober

 • Varer (detailhandel) gik 0,6% tilbage. Tjenester steg 1,5%
 • Fødevarepriser gik “kun” 0,1% tilbage.
 • (Set i forhold til oktober sidste år)

Inflation fortsat på 50`er niveau i år.
I året 2012 lå de samlede forbrugerpriser som månedsgennemsnit 2,4% højere end i 2011. I året 2013 blev det til 0,8% højere end i 2012. Her i år i oktober +0,5% og i de første 10 mdr. i år +0,5% som månedsgennemsnit. Hovedgruppen: “Varer(detailhandel)” gik i oktober 0,6% tilbage. Hovedgruppen: “Tjenester” steg i oktober med 1,5%. (Alle tal er i dette notat i forhold til samme periode sidste år – den for flest mest korrekte og forståelige sammenligning).

Priserne for “fødevarer og ikke alkoholiske drikke”
lå i året 2012 4,3% højere end i 2011. Sidste år blev det”kun” til 0,4% højere som månedsgennemsnit. 3. kvartal 0,1% højere. 4. kvartal 0,8% lavere. Og i år i oktober “kun” 0,1% lavere mod i de første 10 mdr. i år 1,0% lavere som månedsgennemsnit.

2013

 • 3. kvartal +0,1% som månedsgennemsnit
 • Oktober -0,1%. November -1,1%. December -1,2%
 • 4. kvartal -0,8% som månedsgenemsnit
 • 2013 HELE ÅRET +0,4% som månedsgennemsnit

2014

 • Januar -1,0%. Februar -1,2%. Marts –2,1%
 • 1. kvartal –1,4% som månedsgennemsnit
 • April -1,5%. Maj -1,0%. Juni -0,9%
 • 2. kvartal. –1,1% som månedsgennemsnit
 • 1. halvår - 1,3% som månedsgennemsnit
 • Juli -0,1%. August –0,5%. September -1,2%
 • 3. kvartal -0,6% som månedsgennemsnit
 • Oktober -0,1%

Deflationsfrygt ikke aflivet i fødevarer.
En større opbremsning nærmest deflation i fødevarepriser i 2. halvår 2013, der ikke blev modsvaret af en stigning i mængdeforbruget – tværtimod, skærpede konkurrencen i føde- og dagligvaresektoren markant . Og det er fortsat i år med en tilbagegang (fortsat deflation??) på 1,0% som månedsgennemsnit i de første 10 mdr. . Dog ændret til “kun” 0,1% lavere i oktober mod 1,2% lavere i september i år.

Der er fortsat lagt i kakkelovnen til en bisset overlevelseskamp på et butiksmæssigt set overfyldt føde-/dagligvaremarked, hvor discountkæderne hovedsageligt med placeringer udenfor centrene, tapper mange centerplacerede supermarkeder for centerkunder - især i mindre og mellemstore centre. Det bliver svært for de store kæder at styre udenom en “priskrig” på føde- og dagligvarer op til og under julehandlen i år.

Føde- og dagligvarebranchen kan samlet set komme alvorligt på hælene indtjeningsmæssigt i år. Der er brug for højere priser og salg i bedre kvaliteter i et højere prisniveau og dertil langt mere lyst til øget forbrug. Her spiller både udviklingen i boligpriserne , forsigtige forbrugere, forventninger til julehandlen og politikeropførsel/tillid en afgørende rolle.

Antallet af biler øges. Det tapper – måske i længere tid - mange familiers forbrugsmuligheder for andet end dagligvarer og sikkert også for dagligvarer – samtidig påvirket af, at priserne i HOVEDGRUPPEN “Tjenester” i perioden marts-semtember lå på plus 1,8% dog faldet til +1,5% her i oktober - mod faldet i HOVEDGRUPPEN “varer (detailhandel)” på 0,6% i oktober og som månedsgennemsnit fra marts til oktober på 0,7% .


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16